Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Stille tijd

Wij zouden allemaal naar stille tijden met God moeten streven. Wanneer wij – voor Hem – op papier zetten wat in onze harten leeft, dan blijkt dat een zegen te zijn. Schrijven is een soort aanbidding. Gebeden, brieven, dagboeken, gedichten, verhalen en andere uitdrukkingen zijn allemaal krachtige werktuigen waarmee wij de gedachten, de hoop, de angsten en de wonderen in onze Christelijke levens kunnen vastleggen. Als wij onze harten in geschreven vorm voor God openen, dan is dat een levensveranderende aanvulling op onze dagelijkse levenswandel met Hem.

In Psalm 77:11-20 lezen we: "Ik denk terug aan de daden van de HEER – ja, ik denk aan uw wonderen van vroeger, overweeg elk van uw werken en houd in gedachten uw grote daden. Uw weg, God, is een heilige weg – welke god is zo groot als onze God?"


Gebeden uit het hart


Gedichten


Korte verhalen


Overdenkingen
WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenEngels

Copyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden