Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Een gebed over nederigheid


Een gebed over nederigheid -- Inzichten uit Gods Woord
"In de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn, want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart." (1 Petrus 5:5-7)


Een gebed over nederigheid - Een afkeer van zelfzuchtigheid
Gebed: Mijn lieve Jezus, U bent een wonder voor mij! Ook al leef ik in een verdorven wereld die het slachtoffer is geworden van zelfzuchtigheid, toch vind ik midden in die wereld het ware Lam van God dat geduldig op Zijn kinderen wacht. U roept ons toe dat wij ons niet meer op onszelf moeten concentreren, maar dat wij ons op U moeten richten. Ik weet dat in de meesten van ons een diepgewortelde zelfzuchtigheid bestaat.

Ik herken vanochtend duidelijk de uitroep van Uw hart: U wil dat Uw mensen vrij zijn. Onze menselijke neiging naar zelfzuchtigheid wordt mij geopenbaard. Ik zing met vreugde over de wetenschap dat het leven in vrijheid, dat U voor ons gepland hebt, geschonken zal worden aan de mensen die hun "oude mens" hebben afgelegd en die U als fundament voor hun leven hebben aangenomen en U eerbiedigen.

De trotse troon waar velen van ons op hebben plaatsgenomen ondergaat een verandering. Uw mensen worden levendiger. Zij worden gevuld met Uw waarheden, die hen bevrijden uit hun hopeloosheid en hulpeloosheid. U hebt ons geleerd dat wij een persoonlijke, hechte en levende relatie met U moeten koesteren als puur goud. U verbrandt de geest van vermoeidheid en vruchteloosheid die zich over onze levens heeft uitgespreid. U vervangt hem met doelgerichtheid en vreugde.

Ik vraag U om de hartstochtelijke vlam te ontsteken die tegenwoordig in zoveel harten aanwezig is. Wij hebben al zo lang gewacht om met hartstocht over Uw waarheden te kunnen spreken. Wij wensen U op de eerste plaats te stellen in onze harten, huizen en gemeenten. Ontsteek het licht van de waarheid dat U voor Uw kinderen beschikbaar hebt gesteld. Neem Uw rechtmatige positie in. In onze levens, gemeenten en volken. Herinner de vermoeide mensen eraan dat zij op U moeten vertrouwen en moeten terugkeren naar een leven van overgave en gehoorzaamheid. Vernieuw hen.

Mijn hart schreeuwt het deze ochtend uit van vreugde omdat U Uw kinderen naar een volledige Christelijke volwassenheid en eenheid wilt leiden. U brengt ons naar de hoogten waar onze natuur verenigd zal worden met de Uwe en waar de duisternis verjaagd zal worden. Ik erken dat alleen U dit kunt doen. Daarom stap ik graag opzij om plaats voor U te maken. Ik laat U graag met mij doen wat U wilt.

Duidelijker dan ooit herken ik de macht en de schoonheid van Uw waarheden. Ik val nederig op mijn knieën en ik geloof in ALLES wat U mij hebt geleerd. Dit is werkelijk een tijd van visioenen voor de mensen die in U geloven. Er is niets naïefs te vinden in een waar geloof. Het is juist het tegenovergestelde! Geloof opent de deur naar de hemel en laat ons de werkelijkheid van de hemel hier en nu al ervaren.

Dit geloof dat U Uw kinderen hebt gegeven heeft zeker een prijs, maar het bevat ook een belofte. Uw dienaar kan met geen mogelijkheid aan deze aarde gebonden kan blijven - niet wanneer Uw hemelse waarheden een hemelse visie hebben aangereikt dat hem overeind houdt. Wij geloven met heel ons hart. Ik vraag U om de gesloten harten nu te openen, zodat zij de mogelijkheden van Uw koninkrijk overal om hen heen kunnen zien.

Een enorm leger wordt in deze tijd op de been gebracht, mijn Koning! Ik ben ervan overtuigd dat dit leger bestaat uit biddende mensen en nederige dienaren van onze allerheiligste, allerhoogste God. Dit leger lijkt niet op een menselijk leger. Het is krachtiger en echter dan de dingen die deze aarde ooit zou kunnen bieden.

U bent de opmars begonnen door onze geestelijke ogen te openen voor de waarheden van Uw naderende koninkrijk. Wij overwinnen onze angsten, zodat wij in geloof naar buiten kunnen stappen. Wij weten immers dat alles wat we nodig hebben er voor ons zal zijn. U alleen staat aan het hoofd van dit leger. U bent de brandstof van dit leger.

U bent er altijd geweest als de bemiddelaar tussen God en mens. U hebt ons in Uw Woord beloofd dat Uw mensen verzameld zullen worden met U als hoofd. U hebt ons godvruchtige leiders gegeven die deze grote strijd zullen voorbereiden. Zij zijn trouw gebleken en hebben niets voor zichzelf opgeëist. U hebt het eigenbelang in onze gemeenten uitgeroeid en het vervangen door een eenvoudig geloof, zoals het geloof van Johannes de Doper. Het zal ons helpen om de weg voor onze Heer te banen.

Dank U, mijn Koning, omdat wij in een tijd leven waarin we kunnen zien dat U Uw rechtmatige positie inneemt, terwijl U ons verzamelt als één verenigd Lichaam. Aan U komen alle eer en glorie toe!


Een gebed over nederigheid - Maak het persoonlijk
Overdenking: Er is geen groter doel voor ons als individuele mensen dan nederigheid. God heeft voor ons nederige leiders en volgelingen voortgebracht, ter voorbereiding op Zijn wederkomst. Ik wil jou aanmoedigen om nu meteen tijd uit te trekken om jezelf te bevrijden van trots, zelfzuchtigheid en egoïsme. Deze dingen zijn vergankelijk. Zij zullen worden verbrand wanneer Christus Zijn rechtmatige plaats als Heer over jouw leven inneemt, zodat Hij jou kan gebruiken om met Zijn licht van de waarheid de valse hoogmoed te overwinnen die nu aan de macht is. Hij maakt Zijn kinderen gereed. Doe jezelf niet tekort door tevreden te zijn met vervalsingen die jou ervan overtuigen dat jouw eigen behoeften al je aandacht moeten hebben. God zal in alle behoeften van Zijn mensen voorzien. Hij zal hen gebruiken. Hij zal Zijn volk een visie geven van de mogelijkheden van het koninkrijk - hier en nu. Vergeet niet om jouw ervaring in je dagboek op te schrijven, nu jij je aan Zijn wegen overgeeft.


Leer meer!

Met dank aan Carolyn BakerWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden