Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Bijbel lezen en bidden


Bijbel lezen en bidden - Inzichten uit Gods Woord
"Elke Schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust." (2 Timoteüs 3:16-17)

"Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken." (Johannes 14:26)


Bijbel lezen en bidden - Geestelijke voeding
Gebed: Vader, ik heb vanmorgen zo'n ontzag voor de nooit eindigende pracht van Uw eeuwige koninkrijk. Ik kan mijn glimlach niet bedwingen nu de openbaringen van Uw geestelijke domein steeds echter worden. Uw Heilige woorden springen gewoon uit de bladzijdes, telkens wanneer ik ze lees. De waarheden die hierin gesproken worden zijn zo veel dieper dan ik ooit heb begrepen. Ik dank U, want Uw Heilige Geest helpt mij om deze waarheden op een dieper niveau te begrijpen.

De implicaties voor al onze levens zijn veel groter dan alles wat ik voorheen dacht te begrijpen. Ik beken dat ik vroeger weliswaar mijn Bijbel las en ervan leerde, maar dat de ervaring van deze waarheden verder gaat dan wat ik mogelijk achtte. Hoe immens is Uw koninkrijk! Hoe wonderlijk het is om een glimp op te vangen van de eeuwige waarheden in de pagina's van Uw Bijbel!

Vader, ik kan vandaag nauwelijks wachten om in Uw Woord te duiken. Ik ben onder de indruk van de opnieuw geopenbaarde realiteit van Uw waarheden. Het is een vernederende ervaring nu ik mij realiseer hoe stevig ik mij heb vastgeklampt aan die bekende en vertrouwde inzichten uit het verleden. Het is ook enigszins beangstigend voor mij (op een goede manier) dat ik inzie hoe veel ik gemist zou hebben als ik niet was blijven graven. Ik dank U, Heer, omdat U mij niet op mijn lauweren liet rusten. U daagt mij al heel lang uit. Steeds maar weer herinnert U mij eraan dat ik net zo dicht bij U en Uw waarheden zal zijn als ik zelf wil.

Ik ben mij ook meer bewust van mijn eigen menselijke beperkingen. Ik kan eerlijk zeggen hoe opgelucht ik ben dat ik mijn leven elke nieuwe dag weer aan U overgeef. Hoe vreemd het ook mag klinken wanneer ik dit zeg, ik ben opgelucht dat ik dan steeds weer een nieuwe dimensie van Uw waarheden zie. Ik heb eigenlijk geen woorden om het echt goed uit te drukken, maar deze nieuwe verwachting is het waard dat ik alle andere dingen van me heb afgegooid.

Als mensen begrijpen wij zo weinig van Uw geestelijke domein en toch weet ik dat wij op de een of andere manier nu al in dat geestelijke domein horen te leven - hier op aarde. Mijn doel is om Uw geestelijke waarden te begrijpen met de geest van Christus. Dit proces verloopt van dag tot dag, maar sinds ik de Jordaan ben overgestoken hebben de ogen van Uw verlichting het mogelijk gemaakt dat ik mij nu op de juiste dingen concentreer.

Ik bid vandaag voor mijn broeders en zusters die zich ook aan U hebben onderworpen, waar zij ook mogen zijn. Zij zijn een heel bijzonder geschenk voor mij nu ik Uw roep in hun levens kan herkennen en nu ik mij bij hen kan voegen en wij samen stappen voorwaarts zetten. Ik vraag U om hen met Uw Goddelijke bescherming van boven te beschermen. Ik vraag U om hen de geestelijke wapenrusting te geven die hen elke dag zal beschermen tegen blijvende schade. Ik vraag U om Uzelf te openbaren en om Uw aanwezigheid aan hen duidelijk te maken, terwijl zij gehoorzaam in Uw oogstvelden aan het werk zijn - waar U hen ook geplant mag hebben.

Vader, de behoefte die ik diep van binnen voel is een geestelijke gave die U mij hebt gegeven. Deze gave houdt mij overeind en bemoedigt mij. Ik ben dankbaar dat ik dit eindelijk kan begrijpen. Het is een diepe waarheid geworden; de herkenning dat er meer en meer openbaringen van Uw waarheden uit de Schrift in het verschiet liggen - en ook een dieper inzicht in de toepassing van deze waarheden in mijn dagelijkse leven. Dank U dat U mij hongerig heb gemaakt. Méér dan hongerig zelfs! Ik dank U omdat ik wanhopig op zoek ben naar Uw waarheden, alsof mijn leven er van afhangt. En eigenlijk is dat ook zo. Bescherm mij, mijn gezin en mijn gemeente en alle mensen met wie ik dit opwindende levenspad bewandel. Ik weet dat dit pad mij uiteindelijk naar Uw aanwezigheid en de volledigheid van Uw waarheden zal leiden. Aan U komen alle eer en glorie toe!


Bijbel lezen en bidden - Maak het persoonlijk
Overdenking: Weet jij dat er speciaal voor jou een diepere openbaring van de Bijbelse waarheden mogelijk is? Weet jij dat God altijd al heeft gewild dat jij naar dit diepere inzicht zou worden geleid? Weet jij dat dit jou in Zijn tijdschema een overvloediger leven op deze aarde zal schenken? En eeuwige beloningen in het koninkrijk dat zal volgen? Voel jij de urgentie van Gods oproep aan jou om te knielen en je in gebed over te geven, zodat jij een van de laatsten zal zijn die zich voor Christus sterk zullen maken? Ik wil jou graag aanmoedigen om deze vragen al biddend te overwegen en een gesprek met God te hebben. Hij wacht op jouw geklop aan Zijn deur, waar Hij staat te wachten om jouw levenswandel hier op deze aarde te verdiepen. Maar let op, want dit is niet de tijd om te wankelen en terug te vallen. De tijd nadert waarin je een diepe wijsheid nodig zult hebben die alleen God jou kan geven.


Leer meer!

Lees meer gebeden!

Met dank aan Carolyn BakerWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden