Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Christelijke kerstgedichten


Christelijke kerstgedichten
Christelijke kerstgedichten zijn erg geschikt om in een kerstkaart op te nemen of om in een eredienst voor te lezen. Kijk eens naar het volgende inspirerende gedicht over de kerst.


Geven met de kerst (Een Christelijk kerstgedicht)
Door Diane Wright

De sneeuw komt gestaag naar beneden.
Mensen lopen voorbij met rasse schreden.
Ze proberen hun inkopen nog snel te doen
voor de topdrukte van het kerstseizoen.

De geuren in de huizen zijn heerlijk weer.
Er zijn koekjes en taarten en nog veel meer.
Een spannende opwinding vult al onze dromen
door het feest dat er aan staat te komen.

Dit is de mooiste tijd van het jaar.
Aan anderen geven is zo'n mooi gebaar.
Maar waarom kan het niet heel fijn
elke dag voor allen kerstmis zijn?

Liefde bestaat toch niet uit tijdelijke gebaren,
die we na de kerst meteen weer laten varen?
We moeten onze liefde het hele jaar lang delen
en onze Christelijke liefde tonen aan zo velen.

AAN...

De daklozen, de armen en mensen met leed,
mensen met ziektes en in raggen gekleed.
Met een matras ergens in een hoek,
hun dagen te lang en alle hoop zoek.

De ongehuwde meid in verwachting,
wiens pijn we kunnen verzachten.
Zij overweegt naar de abortuskliniek te gaan
als wij haar gewoon in de kou laten staan.

De bejaarden in de verzorgingshuizen,
door familie genegeerd, hun harten vergruizen.
Emotioneel aan de kant gezet
en niemand die meer op hen let.

Het misbruikte kind, ongeliefd en afgewezen,
beroofd van aandacht, een eenzaam wezen.
Zij verschuilt zich achter een muur van boosheid,
en voelt zich verloren in deze liefdeloosheid.

Zij bestaan echt: de armen, de moedelozen, de eenzamen
met diepe behoeften staren zij uit hun ramen.
Zo velen die wij kunnen liefhebben en raken.
Samen kunnen wij hen helpen en hen weer beter maken!

Het kerstseizoen gaat weer snel voorbij
en we schuiven het bijzondere gevoel dan weer opzij.
En vergeten dan de behoeften van andere mensen
en negeren hun gehuil en hun stille wensen.

De ogen van onze Redder zijn met tranen gevuld
omdat wij niet het hele jaar in liefde zijn gehuld;
omdat wij niet altijd willen geven om te verzachten,
maar gewoon weer op de volgende kerst zitten wachten.

© Diane O. Wright


Lees meer Christelijke gedichten!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden