Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Vrede vinden


Vrede vinden - Het belang van vrienden
Je hebt waarschijnlijk wel eens gehoord dat je in moeilijke tijden je echte vrienden leert kennen. Ik geloof dat er een grote hoeveelheid waarheid in die uitspraak zit. We hebben allemaal wel eens met pijnlijke situaties te maken gehad. Op die momenten ontdekten we wie er echt tijd voor ons heeft... voor onze tranen, onze problemen, ons eindeloos geklaag. En toen bleken de mensen, waarvan wij dachten dat ze er trouw zouden zijn - door dik en dun, het maakt niet uit wat er gebeurt, eigenlijk helemaal niet zo'n goede vrienden te zijn.

Sommige mensen zijn alleen je vriend is als alles op rolletjes loopt. Ze zijn er alleen voor je als er geen wolkje aan de lucht is. Ze zijn er alleen wanneer alles in jouw leven zonnig is of wanneer zij JOU nodig hebben. Zolang de lucht helder is, heb je een vriend voor het leven. Maar zodra er in jouw leven een storm komt opzetten, dan zijn ze ineens spoorloos verdwenen.

Maar voor een echte vriend maakt het niet uit wat je doet of hoe het met je gaat. Het maakt niet uit hoe het "klimaat" in jouw wereld is. Vrienden staan altijd aan je zijde, in de zon en in de regen. Meestal worden onze trouwe vrienden juist in moeilijke tijden naar ons toegetrokken. Dan ontwikkelen we nauwere banden met hen; we bouwen dan blijvende, diepere relaties.


Vrede vinden - Het belang van Jezus
Ik heb ontdekt dat het zo ook met Jezus is. We kunnen hem nooit echt op een persoonlijke manier kennen, tenzij we Hem toestaan om ons in moeilijke tijden te helpen. Jezus vertelt ons feitelijk in Johannes 16:33 dat we het in deze wereld zwaar zullen hebben. Het is onvermijdelijk. "Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen." Hoe ontzagwekkend is de wetenschap dat wij ook in moeilijke omstandigheden vrede kunnen hebben.

Ik ga op dit moment door de moeilijkste omstandigheden heen die ik ooit heb meegemaakt. Ik heb in deze tijd meer dan ooit op mijn familie en mijn vrienden gesteund. Ik weet nu wie mijn echte, trouwe vrienden zijn. Mijn familie en vrienden zijn een echte zegen voor mij geweest en hebben mij opgebeurd met kaarten, e-mails, tekstberichten op mijn telefoon, muziek CD's, preken, boeken en eenvoudige korte briefjes met bemoedigende woorden. Zij hebben mij door dagen heen geholpen waarop ik niet eens genoeg kracht kon verzamelen om uit bed te komen. Anderen zijn nergens te bekennen. Misschien hebben zij wel hun eigen stormen.

Maar ik ben nog dieper in mijn geloof gedoken dan in de gulle liefde en steun van mijn familie en vrienden. Een geloof dat ik altijd dapper met me heb meegedragen, waar ik altijd op heb vertrouwd en dat ik altijd nodig heb gehad. Maar in deze huidige moeilijke periode heb ik mijn trouwe vriend Jezus op een persoonlijker manier leren kennen.

Ik ontving een diepe boodschap uit Psalm 91. Deze psalm leerde mij hoe ik mijn kamp onder Zijn beschutting kan opzetten en herinnerde mij eraan dat Hij elke dag "mijn toevlucht, mijn vesting" is: "Mijn God, op u vertrouw ik." (vers 2). Dat ik "onder zijn vleugels toevlucht kan vinden" (vers 4) en "geen plaag mij ooit zal treffen"... "Hij vertrouwt mij toe aan zijn engelen, die over mij waken waar ik ook ga" (vers 11) en dat Hij antwoordt, als ik Hem aanroep. "In de nood zal ik bij je zijn, je bevrijden en met roem overladen" (vers 15). Ik heb Psalm 91 dagelijks gebeden en deze verzen persoonlijk op mijzelf toegepast. Dat heeft mij overeind gehouden.

Mijn tante stuurde mij een klein boekje, "Troostende woorden", met een kaart waarin zij met grote letters "Psalm 34" had geschreven. Ik opende mijn Bijbel om deze psalm op te zoeken. Psalm 34:5 zegt: "Ik zocht de HEER en hij gaf antwoord, hij heeft mij van alle angst bevrijd." Ik vond in deze woorden zoveel troost. Het is volgens mij geen toeval dat zij mij deze Schrifttekst juist op die dag toestuurde. Hoe kon zij weten dat ik juist op die dag zo angstig was? Mijn trouwe vriend Jezus moet het haar verteld hebben.

En dus wacht ik gewoon tot de storm weer gaat liggen. Misschien heb jij in jouw eigen leven ook wel met een storm te maken. Ik weet dat het wachten het moeilijkste is. Maar vind rust in de wetenschap dat er een gouden randje aan zit. Niets is hopeloos. Elke pijn kan een schat worden. Elk einde is een nieuw begin. Elke traan is water voor verdere groei. En het enige ogenblik dat werkelijk altijddurend zal zijn is het moment waarop wij zeggen: "Ja. Ja, Heer, U bent mijn trouwe vriend - mijn God, op U vertrouw ik."

Dus geef niet op. Ga door. Lees Psalm 91 dagelijks. Ja, anderen zullen je in de steek laten, maar jouw Vriend wil dat je vrede hebt: vrede in de storm.


Gebed om vrede!

C. Michelle Bryant is auteur van het boek “God, Are You listening?” (oftewel God, luistert U?), www.godareyoulistening.comWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden