Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Een gebed over lofprijzing


Een gebed over lofprijzing - Inzichten uit Gods Woord
"Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping: in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem." (Kolossenzen 1:15-17)


Een gebed over lofprijzing - Glorie, glorie aan U, mijn Koning
Gebed: Ik vul de lucht deze ochtend met lofprijzing. Ik schreeuw mijn dankbaarheid uit naar mijn Koning die alle dingen mogelijk maakt. Waar ik vandaag ook kijk, ik zie het bewijs voor Uw Aanwezigheid. Waar ik ook kijk, ik zie de harten van Uw schepselen die hun armen opheffen en roepen: "Glorie, glorie aan U, onze Koning! Hij die nooit verandert, Hij die de verdrukten ondersteunt en de gebroken harten geneest." Uit alle hoeken komen stemmen samen in een lofzang, omdat de heerlijkheid van de Heer nabij is en omdat Hij vanuit Zijn hemelse woning liefdevol over ons waakt.

Er is niets opgewassen tegen U. Er is niets dat meer goede vruchten zal afwerpen dan een leven volgens Uw wil. U staat boven alle dingen. In de kern van Uw karakter slaat het hart van een glorieuze Koning wiens schoonheid onovertroffen is - net als de grootheid van Zijn wezen. Ik zie Uw aangezicht en ik herken Uw hand in mijn leven. Ik zie de momenten in mijn leven waarop ik moeite heb om U te horen. Ik zie de momenten waarop ik gewoonweg word overrompeld door de nabijheid van mijn Koning. Dat vult mij met ontzag.

Ik heb gevraagd en verlangd naar Uw Aanwezigheid in mijn leven en ik heb Uw Woord doorzocht om antwoorden te vinden. Nu ik vandaag mijn hoofd in gebed buig, zie ik in dat ik niet moet wankelen of sputteren. Ik zie mijn menselijke aard die het soms uitschreeuwt om even verlichting te vinden. Ik voel mij vernederd wanneer ik de grootte van Uw liefde en Uw erbarmen overdenk. Zij bedekken zelfs mij en mijn moeilijkheden. Ik ben niet waardig!

U bent Wijsheid. U bent Waarheid. U rekent af met de machtigen en U zorgt voor de zwakken. U maakt onze worstelingen logisch en U schijnt een licht op alle gebroken onderdelen van onze levens. U belooft genezing en U herstelt verloren zielen. Alles is in U begonnen en alles vindt zijn doel in U. U kunt niet genegeerd worden en U zult ons niet in ons eentje laten worstelen met onze zelfzuchtigheid. Ik kijk naar U op en ik erken Uw Aanwezigheid. Ik schreeuw mijn lof en dankbaarheid tot U uit.

Het lijkt wel alsof U Uw kinderen op een diepere, intiemere levensreis neemt. Het lijkt wel alsof U hartstochtelijke vonken doet ontsteken, over de hele wereld en in mijn eigen omgeving. U vertelt ons dat we ons kunnen ontspannen, dat wij ons geen zorgen hoeven te maken over alle kleine dingen en dat wij kunnen berusten in de waarheid dat U God bent. U hebt de touwtjes in handen en die zullen spoedig gebruikt worden tegen het kwaad dat op dit moment heerst over onze gezinne, onze steden, onze landen.

U geef ons duidelijkheid. U herinnert ons eraan dat we op koers moeten blijven, dat we moeten volharden en dat we spoedig onze vleugels als adelaars zullen uitslaan. U bent ons toevluchtsoord en onze kracht. U herinnert mij er elke dag aan dat ik zo dicht bij U ben als ik zelf wil. U daagt mij uit om mijn kruis op te pakken en U te volgen. Dagelijks.

Ik vraag U vandaag, mijn Koning, om mijn broeders en zusters te helpen die door angst gevangen worden gehouden. U hebt mij er in Uw woord aan herinnerd dat "in iemand die angst kent, de liefde geen werkelijkheid is geworden". Bevrijd ons van deze angsten. Vervang deze angst met de zekere wetenschap van Uw liefde en Uw genade. Toon hen dat Uw wegen veel groter zijn dan wat zij zich ook maar kunnen voorstellen. Toon hen dat Uw macht en Uw kracht hen er doorheen zullen slepen. Help hen om deze angsten aan U over te dragen en om op U te vertrouwen. Dat zal hen ongetwijfeld bevrijden.

Help hen om zich in hun wanhoop tot U te keren, zodat zij bevrijd kunnen worden. Help hen om de ware hartstocht van onze harten te herkennen en werp Uw grote licht van wijsheid en kennis op hun verwarring. Uw liefde is zo groot en Uw hart voor Uw mensen valt buiten ons voorstellingsvermogen.

U vertelt ons vandaag dat wij tot U moeten naderen, aan Uw voeten moeten plaatsnemen en verfrist moeten worden. U roept ons vandaag toe dat wij in Uw Aanwezigheid rust kunnen vinden en dat wij Uw werk kunnen zien in alle dingen om ons heen. Zo kunnen wij de grootheid van Uw macht zien en vrede hebben in onze relatie met U. Verwijder alle trots en egoïsme die nog in ons bestaan. Zet ons apart, zodat wij U kunnen aanbidden en zodat U ons kunt vernieuwen.

Ik vraag U om diep in ons te werk te gaan. Ik vraag U om Uw mensen met de Heilige Geest te zalven en hen een krachtig karakter te geven. Ik dank U omdat Uw werk een herstellend werk is en omdat Uw Gemeente wordt verheven tot haar juiste positie, waar de volledigheid van Uw waarheden geopenbaard zal worden en de duisternis vernietigd zal worden. Aan U komen alle eer en glorie toe!


Een gebed over lofprijzing - Maak het persoonlijk
Overdenking: Hoe zou iemand zijn leven beter kunnen besteden dan door de heerlijkheid van onze God in zijn leven te openbaren? Heb jij Gods bedoeling ooit volledig doorgrond? Zijn bedoeling om jou te gebruiken als weerspiegeling van de heerlijkheid van Zijn Zoon voor de hele wereld? Doe jij jezelf tekort omdat je angstig bent? Ben jij geketend omdat jij je ogen sluit voor de mogelijkheden van een eeuwig leven - hier en nu? Ik spoor je nu aan om geen tijd meer te verkwisten. Zet Christus op de eerste plaats in jouw leven. Zoek Hem op. Hij kan je verwarring wegnemen. Hij wil je bevrijden en je met een nieuwe gezalfde kracht uitzenden, zodat jij datgene zal vervullen wat in Hem is begonnen en wat in Hem zijn doel zal vinden.


Leer meer!

Lees meer gebeden!

Met dank aan Carolyn BakerWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden