Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

God kennen


God kennen - Inzichten uit Gods Woord
"Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de HEER, zijn luister is boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel." (Jesaja 60:1-3)


God kennen - Rekken en groeien
Gebed: Mijn Vader, o wat een voorrecht dat wij kinderen van God worden genoemd. O hoe ontzagwekkend Uw wegen zijn. Zij vallen ver buiten het bereik van de menselijke vermogens, maar toch liggen ze binnen het handbereik van de mensen die er werkelijk naar verlangen. Het mysterie van het geloof is een mengsel van zo vele wonderen en ze worden allemaal door de Ambachtsman aan elkaar geregen. Alleen Hij kan het volledige tapijt zien.

Mijn grootste verlangen is om U, mijn God, op een zodanige manier te begrijpen dat Uw wijsheid en macht verenigd worden met Uw werkers in Uw oogstvelden. Het inzicht dat ik nodig heb is niet slechts om te leren. Het heeft een doel: overleven. Mijn kennis helpt mij begrijpen hoe cruciaal het is dat ik mij tot U wend en U vraag om het inzicht dat alleen U kunt geven; het inzicht in Uw wil in de hemel voor deze aarde.

Uw wegen zijn ondoorgrondelijk. Ik erken dat ik er slechts een gedeelte van zie. Uw wegen schenken kracht, zelfs aan het zwakste kind van God. Misschien komt het door de manier waarop ik al deze jaren onderwezen ben dat ik streef naar een diepere kennis die zich altijd net achter de horizon lijkt te bevinden. Als dit waar is, Vader, dan ben ik blij dat U mij zo gemaakt hebt. Het is juist die honger om dieper te gaan die mij ervan weerhoudt om lauw te worden. Dat is in Uw ogen een verschrikking.

Terwijl ik vandaag door het leven navigeer, Vader, weet ik dat er momenten van stille wanhoop zullen zijn. Ik weet dat U mij op die momenten uitrekt en doet groeien. Bijna elke dag voel ik dat ik meer over U leer. Ik weet dat dit het gevolg is van de gebeden die ik al vele jaren heb gebeden, op zoek naar een dieper begrip van Uw natuur. Elke dag zie ik iets nieuws. Het is altijd precies genoeg om mij weer dieper in Uw waarheden te doen graven. Deze honger deel ik met ontelbare menigten van gelovigen over de hele aarde. Terwijl U ons doet groeien, op de plaatsen waar U ons hebt neergezet, rijgt U ons ook aaneen tot een enkele strijdkracht. U geeft Uw strijders kracht. Uw waarheden zijn de brandstof die wij nodig hebben om voorwaarts te bewegen.

Ik bid vandaag voor de mensen die dit begrip nog niet bereikt hebben, zodat U hen kunt gebruiken om de realiteiten van Uw hemelse waarheden voorwaarts te bewegen - hier en nu op deze aarde. Ik bid dat zij zullen begrijpen dat wij pas begonnen zijn met de herkenning van de diepte en het bereik van Uw waarheden. Ik bid dat zij zullen worden geraakt door de vlam van het hemelse verlangen dat de Koning Zelf geeft.

Ik bid ook, Vader, dat de leiders in het Lichaam van Christus hun behoefte zullen herkennen om aan de heup verbonden te zijn met Uw Zoon. Ik bid dat zij dicht bij Jezus zullen blijven en dat zij meteen zullen weten wanneer ze wankelen of vallen, en dan meteen weer zullen opstaan en voorwaarts zullen gaan.

Deze mannen en vrouwen zijn een schat voor ons allen in Uw Lichaam. Ik weet dat Satan zijn aanvallen op hen verhevigt in een poging om hen te doen ontsporen uit de rails naar de glorieuze toekomst die U voor hen hebt weggelegd. Bescherm hen en ons allen door ons kampement te beschermen met een machtig leger strijdende engelen, volledig gekleed met Uw rechtschapenheid en reinheid en kracht en volledig in staat om de aanvallen af te slaan die op ons worden uitgevoerd.

Ik bid vandaag vooral om een tijd waarin Uw Lichaam alle leiders en volgelingen op hun correcte plaats nodig zal hebben. U hebt mij geroepen om de alarmbel te slaan en om te bidden dat mijn broeders en zusters hun juiste plaats weten te vinden. Alleen Jezus moet verheerlijkt en aanbeden worden en ik weet dat de vijand op de vlucht zal slaan als wij ons samen onder Zijn leiding mobiliseren. Ik weet dat wij dan Uw koninkrijk hier op aarde zullen beginnen te ontwaren zoals dat in de hemel mogelijk is.

Aan U, mijn Vader, geef ik alles wat ik heb. Dankbaar neem ik vandaag mijn wapenrusting op en stap ik naar buiten. Ik ben alert, zodat ik de stem van de Heilige Geest zal horen. Ik sta gereed om in gebed op mijn knieën te vallen wanneer Hij zal roepen. Dank U, God, voor Uw Lichaam van Christus. Dank U voor het feit dat ik niet alleen op deze aarde ben, maar dat ik mij in het grootste leger bevind dat deze wereld ooit heeft gezien. Het is zo'n sterke macht dat Satan en zijn boosaardige demonen alleen al door de aanblik ervan aan hun terugtocht zijn begonnen.


God kennen - Maak het persoonlijk
Overdenking: Een van de grootste Bijbelse waarheden is dat Gods kinderen een kracht en waarheid kunnen bezitten die onvoorstelbaar is voor mensen die Christus nog niet kennen. God heeft dat zo ontworpen.

Een gebed dat ik jarenlang heb gebeden gaat ongeveer als volgt: "Heer, ontsteek een hartstochtelijke vlam in mijn hart dat met een verlangen brandt om U beter te kennen en om Uw wegen vollediger te begrijpen. Geef mijn leven een doelgerichtheid die Uw leven in zijn voetsporen achterlaat, zodat anderen dit kunnen zien en zelf gevuld kunnen worden. Wij hebben allemaal onze eigen behoefte aan Uw waarheden en wij weten allemaal dat we de Aanwezigheid van de Koning Zelf nodig hebben. Help mij om het pad te herkennen dat U voor mij hebt uitgestippeld en breng anderen naar mij toe om mij op deze reis te begeleiden. U hebt mij geschapen om elke dag dichter bij U te zijn. Zend Uw Heilige Geest om mij diep van binnen te reinigen en schoon te wassen. Verbrand het kaf van mijn leven. Reinig mijn ziel en de zielen van de mensen op mijn levensweg. Ik vraag U, Vader, om nu op aarde in te grijpen en om mij heilig en rein te maken, zodat ik door U gebruikt kan worden om Uw wil op deze aarde uit te voeren - net zoals Uw wil in de hemel wordt uitgevoerd. Help ons allen om Uw wil te herkennen en ontsteek een vlam wanneer U duisternis in mijn ziel ziet, zodat ik bevrijd kan worden van de ketenen die mij gevangen houden. AMEN!"

Onthoud dat je vaak iets niet ontvangt, omdat je er niet om gevraagd hebt; God zal je niets opdringen. Mijn uitdaging voor jou is vandaag: heb jij de moed om te vragen?


Leer meer over God!

Lees meer gebeden

Met dank aan Carolyn BakerWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden