Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Het Christelijke leven


Het Christelijke leven - Inzichten uit Gods Woord
"Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede werken te doen die God voor ons heeft bereid, opdat wij daarin zouden leven." (Efeziërs 2:10)


Het Christelijke leven - Geestelijke voeding
Gebed: Jezus, ik geef mijn leven vandaag volledig aan U. Doe ermee wat U wil. Ik weet dat U het elke dag voor mij mogelijk maakt om Uw doelen in mijn eigen leven aan het werk te zien. Ik weet dat U mij roept en ik weet dat U elke vezel van mij hebt uitgerust en ontworpen voor tijden als deze. Ik weet ook dat ik niet altijd de juiste beslissingen neem.

Desondanks wijd ik mijn leven - met Uw genade en erbarmen - volledig aan mijn dienst aan mijn Koning. Daarom vraag ik U om het doel van mijn beproevingen en mijn overwinningen aan mij te openbaren. Ik vraag U om mij te helpen, zodat ik mij bij Uw tijdschema kan neerleggen.

Ik beleef de werkelijkheid van mijn leven elke dag. Ik zal slagen of falen. Er is geen andere optie. Met elke keuze die ik maak heb ik een gelegenheid om in mijn geloof en vertrouwen te groeien. Wanneer ik de juiste keuzes maak vind ik op de een of andere manier mijn weg door het slijk en de modder. Dan ontdek ik dat ik Uw pure zuurstof inadem, terwijl ik mij omhoog beweeg naar de realiteiten en de doelen van Uw koninkrijk.

Uw Woord leeft en ademt in mij. Het is de geestelijke voeding die ik nodig heb om te overwinnen en om stand te houden. Het is de bron van mijn grootste vreugde. U hebt mij het grootst mogelijke voorrecht gegeven: ik kan in Uw Naam een verschil uitmaken - ook op deze aarde. Ik geef toe dat Uw wegen niet gemakkelijk zijn, maar zij hebben mij wel doen groeien en zij hebben mij voor de eeuwigheid veranderd. Ik heb een creativiteit gevonden die mij voorheen onbekend was. Ik heb een hartstocht voor het leven gevonden die ik onmogelijk kan uitleggen. Ik beleef diepe momenten vol openbaringen (die ik mijn "goudklomp-momenten" noem). Ik heb Uw Aanwezigheid ervaren en in die ervaring heb ik vrede en vreugde gevonden.

Aan het begin van deze nieuwe dag, Heer, vraag ik dat U mij toestaat om standvastig op Uw pad te lopen. Ik bid dat Uw wegen en Uw aard net zo natuurlijk voor mij worden als ademhalen. Ik bid dat Uw Woord een alledaagse, praktische werkelijkheid zal worden, terwijl U mij stap voor stap dichter tot U brengt en mij helpt om het meest steile bergpad te kunnen beklimmen zonder moe te worden. Ik weet dat elke beslissing die ik onderweg neem - goed of slecht - belangrijk is. Ik weet dat veel van mijn keuzes onlogisch zijn. Zij lijken vaak verwarrend en volledig losgekoppeld van de andere realiteiten in mijn leven.

Maar toch wordt dit pad van dag tot dag steeds duidelijker. Mijn visie wordt met elke stap helderder en mijn hartstocht neemt met elke stap toe. Terwijl ik deze overwinning behaal, word ik de "besmettelijke Christen" die ik zo graag wil zijn. Ik zou graag alles duidelijk vanuit Uw perspectief willen zien, omdat ik weet dat dit al mijn vragen zou beantwoorden en al mijn wonden zou genezen. Maar ik weet ook dat dit nu eenmaal een langdurig proces is. Er is tijd voor nodig.

Maar vanochtend ben ik tevreden met het inzicht dat mijn vele uitdagingen door de Meester Zelf zijn ontworpen met de bedoeling om mij een plaats te geven die ik nog nooit heb gezien. Het is mijn levensreis, in de meest ware zin van het woord, en ik ervaar een enorme vreugde in de wetenschap dat ik al zo ver ben gekomen.

Terwijl U mij steeds meer afstemt op Uw gelijkenis, kan ik zien hoeveel gelegenheden U mij elke dag geeft om werkelijk als Christus te worden. U hebt mij alles gegeven wat ik nodig heb om te slagen: Uw Woord, Christelijke broeders en zusters die met mij meereizen, liefde in mijn leven en hoop voor mijn toekomst. Met elk nieuw ochtendgloren biedt U mij een pad dat mij sterk in mijn geloof laat zijn, dat mijn vertrouwen doet toenemen, dat mij in de hoop van Uw naderende koninkrijk laat leven en dat mij dagelijks laat ervaren wat Uw wil is - hier en nu op onze goede planeet aarde.

Dus ik aanvaard met dankbaarheid wat U mij vandaag geeft, Jezus: het inzicht dat het allemaal om dit proces gaat. Ondertussen schieten de zaadjes van mijn leven wortel en groeien ze uit tot een gigantische eikenboom! Ik kan niet zien wat ik ooit zal worden, maar ik kan er wel op vertrouwen dat U mij de voeding geeft die ik nodig heb om te groeien nu ik in mijn dagelijkse leven naar de realiteiten van Uw Woord leef.

Jezus, neem vandaag de goede en de slechte dingen van mijn leven. Doe ermee wat U wil. Help me met mijn beslissingen, mijn emoties en mijn gedachten en transformeer mijn denken zodat ik zal denken als U. Aan U komen alle eer en glorie toe!


Het Christelijke leven - Maak het persoonlijk
Overdenking: Al vaak heb ik mij helemaal in een bocht gewrongen in een poging om te begrijpen waarom juist ik met mijn specifieke omstandigheden te maken heb. Maar dan realiseer ik mij dat ik nooit alles op deze aarde volledig zal kunnen begrijpen. Ik heb geleerd - en vaak op de moeilijkst mogelijke manier - dat het belangrijkste voor mij is om op Jezus te vertrouwen, dieper in Zijn waarheden te graven en geduldig op Zijn leiding te wachten. In elke persoonlijke ervaring verricht God een werk in mij. Hij transformeert mijn wezen en verandert mij in de mens die Hem pleziert door mijn hele leven aan Hem over te geven. Zijn Woord is zo rijk en elke nieuwe dag is een gelegenheid om dit op een praktische manier uit te beelden; wij kunnen zaadjes zaaien in de levens van de mensen om ons heen. De werkelijkheid van Jezus zal eruit opkomen. Maak vandaag de moeite waard. Vandaag is belangrijk. Uiteindelijk zal de totaalsom van al je dagen grote beloningen opleveren in de hemel.


Leer meer!

Lees meer gebeden

Met dank aan Carolyn BakerWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden