Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Op God vertrouwen


Op God vertrouwen – Inzichten uit Gods Woord
"Wie heeft de wateren met holle hand omvat, de hemel gemeten met een ellenmaat? Wie heeft het stof van de aarde met een maatlepel afgepast? Wie heeft de bergen gewogen op een weegschaal, de heuvels met balans en gewichten? Wie heeft de geest van de HEER gemeten? Heeft iemand hem ooit raad gegeven? Wie raadpleegt hij, wie biedt hem inzicht? Wie leidt hem op de paden van het recht? Wie leidt hem naar de wijsheid? Wie toont hem de weg van het inzicht?" (Jesaja 40:12-14)


Op God vertrouwen – Vergeet de adelaar niet
Gebed: Lieve Jezus, hier ben ik dan op deze nieuwe heldere ochtend. Ik beef een beetje nu ik deze tijd van gebed en toewijding nader. Ik weet nooit echt welke wonderen mij te wachten staan. Daarom heb ik altijd veel ontzag voor de gelegenheden die U Uw kinderen biedt om met U te praten. Jezus, ik hoor U weer zeggen dat het niet om mij gaat. Nogmaals herken ik Uw roep die mij eraan herinnert dat deze ontmoeting vandaag voor Uw heerlijkheid en voor Uw doelen is... waarvan ik er veel niet zal kunnen begrijpen.

Ik kies ervoor om tijdens mijn samenzijn met U, mijn Koning, gewoon dankbaar te zijn, omdat mij genoeg inzicht in mijn geestelijke aard is gegeven om te herkennen hoe zeer ik de Aanwezigheid van Mijn Heer en Mijn Redder nodig heb. U bent hier op dit moment bij mij. Omdat ik naar U luister, zult U dit gebed voor Uw plannen gebruiken. Het wonderbaarlijkste is dat U altijd in het centrum van dit alles staat.

Ik voel een diepe vreugde omdat ik U mag dienen voor Uw welbehagen en voor Uw doelen in deze tijd. Ik ben gered om U vandaag te dienen. Dat vult mijn hart met verwondering. Ik kijk vooruit naar wat de toekomst ons zal brengen op deze reis naar de bestemming van Uw keuze.

Waarom ik? Waarom niet ik? Mijn antwoord: het gaat niet om mij! Het gaat om U en om Uw plannen en Uw doelen. Ik zal eeuwig dankbaar zijn voor de vrijheid, de hoop en de vreugde die deze waarheid in mijn leven heeft gebracht.

Ik kijk op naar het aangezicht van mijn Heer. Wanneer ik dat doe moet ik aan de adelaar denken. Ik merk dan dat ik vaak het volgende vers bid: “Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput." Wanneer ik over deze waarheid nadenk, slaat mijn geest zijn vleugels uit. Ik herken het gebrek aan angst van de adelaar wanneer er allerlei soorten stormen in zijn leven woeden. Hij wankelt nooit. Hij past zijn vlucht slechts aan om met de wind van de storm mee te zeilen. Hij weet dat hij na afloop weer veilig thuis zal komen.

Ik bekijk graag vliegende vogels, vooral een adelaar die steeds hoger en sneller vliegt en nooit begrensd wordt door de omstandigheden van zijn vlucht. Jezus, ook wij hebben datzelfde vermogen nodig om onze vleugels in de stormen uit te slaan. We moeten gevoelig zijn voor de mensen om ons heen. We moeten ons kunnen aanpassen aan de omstandigheden waar wij mee te maken hebben. We zullen altijd hindernissen ondervinden, maar ik prijs U en ik dank U omdat ik door de jaren heen heb leren inzien dat het belangrijk is om mijn moeilijkheden te omarmen, om mij te richten op de doelen die U mij getoond hebt en om al het andere vuil, dat mij probeert te verwarren en te ontsporen, gewoon naast me neer te leggen.

Mijn gebed van vandaag is een dankbaar gebed. Ik ben dankbaar voor het vermogen dat U ieder van ons hebt gegeven: het vermogen om te overwinnen. U hebt ons alle gaven en talenten geschonken die ons overeind kunnen houden. U leert ons elke dag dat wij op U moeten vertrouwen, dat wij moeten herkennen dat het leven een reis is, waarop wij poorten kunnen openen en nieuwe wegen kunnen inslaan.

Ik dank U ook omdat U mij leert geduldig te zijn. Ik geef toe dat ik dat niet op eigen kracht kan. Op de een of andere manier weet ik dat volharding, geduld en dankbaarheid vandaag de winnende combinatie voor mijn dag vormen. Ik dank U omdat ik nu de benodigde discipline en de concentratie - om een vredige en vreugdevolle plaats te bereiken - met dankbaarheid en vreugde kan omarmen. Help alle mensen die dit gebed bidden om vandaag hun vleugels als adelaars uit te slaan. Breng hen veilig terug naar de vredige thuishaven die U voor hen hebt voorbereid, waar zij kunnen inzien dat hun leven aan het eind van hun dag belangrijk is geweest; belangrijk voor Jezus en belangrijk voor Zijn oproep aan Zijn mensen.


Op God vertrouwen – Maak het persoonlijk
Overdenking: Hoe ga jij om met moeilijkheden en tegenslag in jouw leven? Ren je weg en verstop jij jezelf? Zoek je troost door je in zelfmedelijden terug te trekken? Wij worden aangespoord om elke dag een dankbare houding aan te nemen, ook wanneer we het moeilijk hebben. Elke dag kunnen wij leren hoe we meer op God kunnen vertrouwen. Dat doen we door ons in onze moeilijke tijden aan God over te geven en ons te blijven richten op Zijn plan. Elke dag hebben wij gelegenheden om anderen te raken, gewoon door even de tijd te nemen om naar hen te luisteren en voor hen te bidden. Het helpt als je niet vergeet dat God de wind onder jouw vleugels is. Je kunt Hem vertrouwen.


Leer meer!

Met dank aan Carolyn BakerWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden