Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Het gezin van God


Het gezin van God - Inzichten uit Gods Woord
"Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest." (Efeziërs 3:16)

"U hebt mij de weg naar het leven getoond, uw nabijheid zal mij vervullen met vreugde." (Handelingen 2:28)


Het gezin van God - Verbind je met andere gelovigen
Gebed: Vader, ik nader op deze avond stilletjes tot Uw Aanwezigheid. Ik zie in dat U mij hiervoor geschapen heb. Ik zie waarom U mij hebt doen groeien en mij uitdaagt en bemoedigt op deze levensweg. Ik realiseer me dat U mij een groot voorrecht hebt gegeven; ik mag in Uw Aanwezigheid verblijven. Het is een wonderbaarlijke openbaring van Uw genade en Uw barmhartigheid. U trekt mij tot U, dichter en dichter, terwijl ik wacht tot U deze plaats met de geur van Uw Aanwezigheid vult. Ik voel hoe alles om mij heen op zijn plaats valt, niet alleen op deze natuurlijke stille plek, maar ook in het bovennatuurlijke hemelse.

Steeds meer (en op plaatsen die ik niet eens herken) schakelt U Uw mensen aan elkaar. Zij vormen zo een eenheid. U bereid ons voor, zodat wij de juiste plaatsen kunnen innemen. U bent begonnen met de verwijdering van de duisternis die over onze wereld ligt. Ik kan de uitroepen horen van al die mensen die mij zijn voorgegaan en mij bemoedigen. Mogen alle mensen die dit gebed bidden, en zullen blijven bidden, Uw koninkrijk op de eerste plaats stellen, vóór hun eigen behoeften. Uw grote ontwerp is veel te ingewikkeld; wij mensen kunnen het niet bevatten. Maar ik weet dat U de ontwerper bent en dat Uw ontwerp geen einde zal kennen.

Terwijl ik bid voor een grotere helderheid van Uw visie voor het Lichaam van Christus, weet ik dat mijn gebeden op stille plekken over de hele wereld weergalmen. Ik zie en hoor deze gebeden niet, maar ze worden toch uitgesproken. Mijn gebed sluit zich vanavond aan bij dit zangkoor dat over de hele wereld weergalmt.

De wetenschap dat ik niet alleen ben schenkt mij zo veel vreugde. Het geeft mij een vrede die mijn menselijk begrip werkelijk te boven gaat; de wetenschap dat ik nauw verweven ben met andere mannen en vrouwen van God die hun levens op een koninkrijk bouwen dat nooit zal vergaan.

Uw Lichaam is niet perfect. Ikzelf ben al zeker niet perfect. Maar toch hebt U er in Uw grote plan voor gekozen om ons te gebruiken zoals we zijn: gebroken, verbrand en verwond op manieren die ons letterlijk op onze knieën hebben gedwongen. Het maakt voor U niet uit hoe wij eruit zien. U neemt ons zoals wij zijn. Die gedachte geeft mij knikkende knieën; de gedachte dat de gunst van mijn God op mij rust. De gedachte dat Uw gunst rust op alle mensen die U Heer en Redder noemen.

Ik weet niet waarom de mensheid alles zo moeilijk maakt. Ik vermoed dat onze menselijke aard gewoon reageert op onze eigen egoïstische belangen. U heeft het voor ons zo eenvoudig gemaakt om een kind in Uw gezin te worden. Maar toch kiezen zo velen voor het levenspad dat leidt naar werelds genot en wereldse doelen. Ik weet dat dit kan veranderen en daarom richt ik mij vanavond in gebed tot U. Ik vraag U om de blinddoeken te verwijderen die zoveel mensen in duisternis houden.

U wilt dat geen enkel mens zal vergaan. En dus bid ik in overeenstemming met Uw Heilige wil dat iedereen die dit gebed bidt en het pad naar Uw redding nog niet heeft gevonden dat nu zal doen. Ik sluit mij aan bij dit grotere koor van alle gelovigen over de hele wereld die vanavond om hetzelfde bidden. Ik vraag U om Satan en zijn kwaadaardige hordes te verjagen. Laat het gedonder van deze tsunami van gebeden hen inhalen en overweldigen! Verwijder de duisternis die alle verloren mensen omgeeft!

Ik bid dat de mensen die dit gebed tot U bidden een grotere honger naar U zullen krijgen. Ik bid dat zij zich volledig aan Uw wegen zullen onderwerpen, waar ze ook naartoe mogen leiden. Ik bid dat U hen zal voeden en vullen door hun honger naar Uw Aanwezigheid te stillen, terwijl zij hun aardse behoeften naast zich neerleggen. Alleen U kunt deze geestelijke honger scheppen, de honger waar ik om bid! Ik vertrouw alleen op U. Alleen U kunt deze uitroep van mijn hart bevredigen. Ik weet dat goede dingen zullen volgen als ik een geestelijke honger in mijn leven heb. In deze tijden komt Uw Woord voor mij werkelijk tot leven. Ik vind alleen in Uw waarheden en Uw Aanwezigheid voldoening.

Maak ons allen geestelijk hongerig, Vader. Want alleen U ons het geduld kan geven om op U te wachten, zodat we niet te ver voor U uitrennen of te ver achterblijven.

Velen van ons hebben een droog seizoen achter de rug! Ik bid dat U in Uw hemelse verblijf de roep hoort van de mensen die geestelijk hongerig zijn en dat U Uw hand naar hen uitstrekt! Voed hen, Heer. Schep een leger van gelovigen die zo op zijn doel gericht zijn dat niets hen kan tegenhouden; een leger dat het licht van deze nieuwe dag zal binnentrekken, een licht dat U voor hen hebt voorbereid. Duisternis kan in Uw licht niet overleven. Daarom marcheren wij vrolijk hand in hand samen verder en kijken we toe hoe de bolwerken van het kwaad worden neergehaald en mensen worden bevrijd. Aan U komt alle glorie toe!


Het gezin van God - Maak het persoonlijk
Overdenking: Toen ik dit gebed uitsprak, werd ik in mijn geest diep geraakt door de wetenschap dat ik met andere gelovigen over de hele wereld verbonden ben; gelovigen die hun stemmen ook samen verheffen in gebed en aanbidding. Ik denk dat God mij eraan wilde herinneren dat ik niet alleen ben, al bega ik vaak een "eenzaam pad". Zoals ik al eens eerder heb gezegd weet ik dat ik meestal in een "vreemd land" leef, maar vanavond werd ik in mijn geest getroffen door Gods genade en erbarmen. Zij verzekerden mij ervan dat Hij bij me - en bij vele anderen - is. Hij is bij ons in het natuurlijke en in het geestelijke domein. Hij verzekerde mij ervan dat wij allen in gebed en aanbidding met elkaar verbonden zijn. Ik werd ook geraakt door het besef dat wij de strijd zullen winnen, al lijkt het vaak niet zo te zijn. Alleen God kan mensen tot zich aantrekken en Hij doet dat over de hele wereld op mysterieuze manieren. De duisternis wordt verjaagd wanneer Gods mensen zich in gebed verenigen en bidden om de komst van Zijn koninkrijk op aarde. Bid vanavond met mij het "Onze Vader". Vertrouw erop dat Hij de waarheden van Zijn koninkrijk aan jou zal openbaren, zodat jij door Hem gebruikt kan worden om in gebed wanhopige tranen en hopeloosheid te verjagen. Vergeet ook niet om in je dagboek te schrijven!


Leer meer!

Lees meer gedichten

Met dank aan Carolyn BakerWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden