Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Regels om naar te leven


Regels om naar te leven - Het is zo eenvoudig
Laten we eens in de tijd terugreizen. Voor sommigen van jullie zal dat een langere reis zijn dan voor anderen. Ga eens met me mee naar je jongere dagen: de tijd waarin jij voor het eerst een klas van de basisschool binnenstapte. Je kunt je waarschijnlijk nog wel voorstellen hoe de tafeltjes strategisch in het zicht van de onderwijzer stonden opgesteld. En je kunt je waarschijnlijk ook nog wel de kapstokken en zo voor de geest halen. Je kunt je misschien ook nog herinneren dat jouw ogen het schoolbord letterlijk verorberden, omdat het gevuld was met mooie handgeschreven hoofdletters en kleine letters naast het bijbehorende symbool, zoals een appel of een bal. Je bekeek vol verwondering de hele klas met al zijn heldere kleuren. Het idee dat je alles binnen deze vier muren zou gaan verkennen vulde je met vreugde. Zelfs nu klopt je hart sneller door deze herinneringen aan je schooldagen en je gedachten lijken zich even los te koppelen van de werkelijkheid. Toch?

Maar hou nog niet op. Blijf denken. Sluit je ogen. Kijk eens naar de hoek van de lessenaar van je onderwijzer, vlakbij het schoolbord. Daar staat een speciaal tafeltje voor de onhandelbare leerling die het die dag gewoon niet allemaal voor elkaar kan krijgen. Misschien is het vandaag wel de dagdromer of de leerling die het allemaal anders wil doen dan hem is opgedragen. En naast dat kleine tafeltje... een lijst. Kun jij je die lijst nog herinneren? Dat klopt, elk klaslokaal heeft er een... de lijst van klasregels. Steek je hand op. Ben beleefd. Respecteer elkaar. Praat niet door elkaar. En nog meer van dat soort dingen. Als vervangend onderwijzer vind ik het persoonlijk geweldig om die lijst te zien wanneer ik een klaslokaal binnenstap. Deze dient als een geheugensteuntje dat deze groep leerlingen verantwoordelijk wordt gehouden en dagelijks bewust wordt gemaakt van wat er van hen wordt verwacht. Nou, met dit alles in het achterhoofd kun je begrijpen hoe opgewonden ik was toen ik mijn eigen "volwassen" lijst van leefregels vond.


Regels om naar te leven - Mijn regels ontdekken
Op een dag kwam ik tijdens mijn dagelijkse Bijbelstudie de volgende schrifttekst tegen in de Groot Nieuws Bijbel. Het was zo puur en eenvoudig dat het mijn wereld zodanig op zijn kop zette dat ik het alleen met dat lagere school voorbeeld kan uitleggen. Het komt uit Romeinen 12:9-21: "Heb lief zonder te doen alsof. Haat het kwade en houd vast aan het goede. Houd veel van elkaar als broeders en zusters. Toon respect voor elkaar en wees de ander daarin voor. Doe uw best en wees niet lui. Dien de Heer met een vurig hart. Wees blij om wat u mag verwachten. Volhard als u verdrukt wordt. Houd niet op met bidden. Lenig de nood van hen die God toebehoren en ontvang vreemdelingen gastvrij. Smeek Gods zegen af over hen die u vervolgen; ja, wens hun alle goeds toe in plaats van hen te vervloeken. Wees blij met wie blij zijn en verdrietig met wie verdrietig zijn. Wees eensgezind. Doe niet uit de hoogte, maar blijf gewoon. Wees niet zelfingenomen. Vergeld geen kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. Stel alles in het werk om met iedereen in vrede te leven... Nee, als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, en als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken... Laat niet het kwade u overwinnen, maar overwin het kwade door het goede."

Kun jij je die uitspraken al voorstellen op posters in een klaslokaal? 1) Haat het kwade! 2) Houd vast aan het goede! 3) Doe je best en wees niet lui! 4) Dien de Heer met een vurig hart! 5) Ben geduldig als je het moeilijk hebt! 6) Houd niet op met bidden!... nou, je snapt het wel. Deze passage uit het boek Romeinen is voor mij die "lijst met leefregels". Ik heb ze stuk voor stuk afgedrukt en ze op verschillende plaatsen in mijn huis opgehangen, zodat ik er dagelijks aan herinnerd wordt hoe God wil dat ik leef. Zij zijn de lijfspreuken voor mijn leven. Ik heb ze net zo hard nodig als zuurstof. En volgens mij hebben wij die allemaal nodig.


Regels om naar te leven - Doe jij met mij mee?
Ik hoop dat ook jij deze lijst steeds opnieuw blijft lezen en werkelijk nadenkt over de betekenis ervan en er ook zo door bewogen wordt als ikzelf. Misschien vind je het wat te overweldigend, te veel om het allemaal in een keer op te nemen. Ik daag je uit om er dan gewoon één of twee voor deze maand te kiezen, waar jij je op kunt concentreren. Dan kun je volgende maand weer twee andere kiezen, enzovoorts. Stel je eens voor hoe onze wereld eruit zou zien als iedereen deze regels dagelijks zou volgen. Ik hoop dat jij je bij mij zult aansluiten in mijn poging om de wereld niet alleen beter te maken, maar ook om de wereld beter te laten blijven.

Maar als jij besluit om niet met mij mee te doen, dan zal ik graag helemaal in mijn eentje aan dat kleine tafeltje bij de lessenaar gaan zitten - waar ik de Heer met heel mijn hart dien.


Leer meer!

C. Michelle Bryant is een freelance schrijfster voor de Liberty-Sentinel en is de auteur van het boek “God, are You Listening?” (oftewel "God, Luistert U?"). Bezoek alsjeblieft ook eens haar website: www.godareyoulistening.com.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden