Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Een gebed voor leiders


Een gebed voor leiders - Inzichten uit Gods Woord
"Denk aan uw leiders, die het woord van God aan u hebben verkondigd, neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt." (Hebreeën 13:7)

"Mensen die hun leven op het spel hebben gezet voor de naam van onze Heer Jezus Christus." (Handelingen 15:26)


Een gebed voor leiders - Afgestemd naar Uw gelijkenis
Gebed: Heer, ik ben al zo vele jaren door U gezegend omdat ik U mag dienen. Nu ik dat herken, ontdek ik hoe verbaasd ik ben over hoe ver ik al ben gekomen en over de vele heuvels en dalen die ik al heb bewandeld. Ik heb op dit pad enorm veel geleerd over doorzettingsvermogen. Ik heb geleerd op U te vertrouwen, zodat U mij kunt gebruiken om anderen te helpen.

Met een bescheiden hart vraag ik U vandaag dat ik deze plaats van Uw Aanwezigheid mag binnentreden. Ik weet dat U mij hier zult ontmoeten, terwijl U mij blijft voeden en mij verder doet groeien. Ik sta op dit moment even stil om Uw wil voor deze tijd in mijn leven op te zoeken. Mijn hart begint werkelijk te kloppen nu al mijn wereldse zorgen vervagen en ik alleen U kan zien. Ik hoor hoe U mij eraan herinnert dat dit de enige plaats is waar ik geestelijk gezag kan vinden.

Ik zal de gereedschappen vinden die ik nodig heb, wanneer ik Uw Woord bestudeer en mij laat leiden door het licht van Uw Heilige Geest die mij helpt om een dieper inzicht te verkrijgen. U herinnert mij eraan dat de bron van echt leiderschap, van echt geestelijk gezag, niet bestaat uit een menselijke invloed, maar uit de invloed van U mijn God. Deze wetenschap heeft mij door de jaren heen al behoed voor zo veel gevaren waarin ik ontdekte dat ik zelf bijna mijn eigen gezag nastreefde zonder U mijn volledige vertrouwen en gehoorzaamheid te geven.

Ik weet nog dat iemand mij ooit vertelde dat een leider eerst een volgeling moet zijn; iemand die weet hoe hij U moet volgen. Door mijn eigen menselijke hoogmoed en zelfzuchtigheid is dit niet altijd gemakkelijk geweest, maar het is ongetwijfeld waar gebleken. Jezus, U bent mijn leider. Aan U is het gezag over alle andere leiders toevertrouwd. Ik heb hierover enkele verbazingwekkende waarheden ontdekt die mij sterk hebben gehouden en die mij hebben laten volharden... ondanks mijzelf!

Vanochtend ga ik nogmaals op mijn knieën voor U en vraag ik om meer afgestemd te kunnen worden naar Uw gelijkenis. Ik weet dat dit ongetwijfeld het pad is naar elk mogelijk gezag dat ik op deze aarde ooit zal hebben. Ik hoor hoe U mij er weer aan herinnert dat mijn effectiviteit afhankelijk is van de mate waarin ik U laat heersen in mijn hart. Ik word eraan herinnerd dat het menselijke gezag anderen voor zijn eigen doelen gebruikt, terwijl Uw ware gezag alles geeft voor het goed van anderen. Dat is een groot verschil tussen Christenen en de rest van de wereld.

Ik bid vandaag voor een dieper en effectiever inzicht voor Uw gemeente op het gebied van leiderschap; een inzicht dat gebaseerd is op hun relatie met U, geleid door de Heilige Geest en de waarheid van Uw Woord. U herinnert mij eraan dat U Uw visie voor ons in deze tijd wil laten groeien. Dat betekent dat wij Uw wijsheid, doorzettingsvermogen en kracht nodig hebben. Als wij voorwaarts willen bewegen zoals U dat voor ons ontworpen hebt, dan zal daar een geestelijke wilskracht voor nodig zijn die velen nog niet hebben. Wij hebben heel hard leiders nodig die niet alleen dromen, maar die van U de macht hebben gekregen om de koers en de richting van de wereld te veranderen. Ik vraag U vanochtend ook om ons de mensen te brengen die zich op details kunnen richten en onze leiders kunnen helpen met de implementatie van Uw plannen. Ik weet dat Christenen de meest creatieve mensen op aarde zouden moeten zij. En ik weet dat onze beste leiders omringd zijn door mensen die naar uitmuntendheid streven en die samenwerken om hun doelen te bereiken.

Ik vraag U ook om het geestelijke gezag te vergroten van de herders die Uw schaapjes hoeden. Gebedsleiders en pastoraal werkers worden voortdurend aangevallen door ontmoedigende voorvallen. Zij bevinden zich vaak aan het verkeerde uiteinde van de voedselketen. Ik erken dat het een zeer delicate balans is. Vaak zijn er decennia van samenwerking nodig om een wederzijds vertrouwen te ontwikkelen, maar deze cruciale rollen worden in onze gemeenten te vaak over het hoofd gezien.

We leven in een tijd vol uitdagingen, Heer. Maar wij hebben ook het voorrecht om in de mooiste tijd te leven. Uw invloed kan tot in elke hoek en nis van de wereld worden gevoeld. U brengt een leger op de been dat zal terugnemen wat gestolen werd. U zult verheerlijkt worden. Het is Uw recht. Er is voor betaald aan het gruwelijkste kruis dat ooit heeft bestaan. Alleen U bent onze eer en glorie waardig. U bent DE LEIDER met geestelijk gezag over de hele wereld.

Jezus, laat Uw leiders groeien zodat zij op U zullen lijken. Help hen om U als hun grootste schat te zien. Help hen zodat zij zich gewillig aan Uw gezag kunnen onderwerpen, gehoorzaam buigen voor Uw visie en de rest van ons uit de duisternis naar het licht leiden. Ik weet dat U hen wil gebruiken om liefde, vrede en vreugde naar deze wereld terug te brengen. Aan U komen alle eer en glorie toe!


Een gebed voor leiders - Maak het persoonlijk
Overdenking: Romeinen 11:36 stelt: "Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel." Een werkelijk gezag zal God altijd in het middelpunt plaatsen en Hem gehoorzaam zijn. Veel menselijke leiders als koning Saul kenden een terugval, omdat zij ongehoorzaam waren en door middel van wereldse wijsheid hun eigen macht en invloed probeerden te vergroten. Een mengsel van godvruchtige werkers zal authentieke geestelijke leiders de benodigde steun geven. Maar dat is allemaal een gevolg van de gehoorzaamheid aan God van elk individu; als een dergelijke gehoorzaamheid bestaat, dan kan hij of zij voldoende vertrouwd worden om gehoord te worden. Neem enkele minuten de tijd om de Heer te vragen waar jouw plaats is. Werk dan naar dat doel toe. Vertrouwen moet opgebouwd worden. Daar is tijd voor nodig. Ben dus geduldig gedurende dit proces dat vaak meer op een ramp lijkt dan op een succes. Laat je niet door Satan ontmoedigen en laat je niet afleiden van jouw doel in Christus.


Leer meer!

Lees meer gebeden!

Met dank aan Carolyn BakerWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden