Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Een gebed over aanbidding


Een gebed over aanbidding - Inzichten uit Gods Woord
"Maar de HEER zetelt voor eeuwig, zijn rechterstoel staat onwrikbaar vast. Hij bestuurt de wereld naar recht en wet, alle volken berecht hij eerlijk. Moge de HEER een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood. Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen, u verlaat niet wie u zoeken, HEER. Zing voor de HEER die zetelt op de Sion, maak aan de volken zijn daden bekend. Hij wreekt vergoten bloed, gedenkt de doden, de noodkreet van de nederigen vergeet hij niet." (Psalm 9:8-13)


Een gebed over aanbidding - Gods heiligheid
Gebed: Heer Jezus, ik beef deze ochtend nu ik deze woorden op papier zet. Het is geen beven uit angst, maar uit anticipatie. Mijn hart klopt vol opwinding door de Aanwezigheid van mijn Koning op deze plaats. Mijn hart slaat sneller door het besef dat U Uw mensen dichter tot U wilt brengen. U leidt ons naar de plaats waar wij kunnen luisteren en waar wij kunnen horen hoe U tot ons spreekt, met het doel om Gods leger te mobiliseren.

Het is ontzagwekkend dat U mij, in slechts enkele minuten stille tijd, hebt geholpen om de grootheid in te zien van Uw werk. En nog belangrijker: de grootheid van wat Uw werk in de komende dagen.

Heer, ik kijk vaak omhoog naar Uw Aangezicht en voel de grote liefde die U voor Uw mensen hebt. Ik koester deze momenten. Maar vandaag kijk ik naar het Aangezicht van mijn Koning de Strijder - de Heer der Hemelse Machten - en ik buig mijn hoofd. Er is geen angst in mijn hart; alleen een respectvol besef dat onze God inderdaad een ontzagwekkende God is en dat Zijn heerlijkheid op het punt staat deze aarde te overspoelen. Het machtigste leger van gelovigen zal worden uitgezonden dat de wereld ooit heeft gezien. Ik beef bij de gedachte dat onze grote Koning - die op het punt staat om Zijn slapende Gemeente wakker te schudden - ervoor kiest om dit alles te openbaren aan mij mij en alle anderen die dit gebed ontvangen.

Op dit moment zit ik op mijn knieën om U, Heer, te vragen om in de diepste diepsten van mijn wezen te turen, waar mijn geheime ketenen mij gebonden houden. Onthul deze alstublieft aan mij, Heer. Ik ben op zoek naar Uw kennis, maar ook naar Uw vergeving. Ik weet zeker dat ik dit punt op mijn levenswandel met U alleen dankzij Uw genade heb kunnen bereiken. Terwijl ik nu mijn zonden beken en tot inkeer kom (doe dit zelf alsjeblieft ook even nu jij dit gebed met mij bidt) maakt U een nieuw, fris bewustzijn in mij los. Het toont mij waar wij ons bevinden in de geschiedenis van de wereld en hoe dat niet alleen mijn leven zou moeten beïnvloeden, maar ook de levens van alle andere mensen die dit gebed bidden en de harten van het slapende, lauwe Lichaam van Christus.

U staat op het punt om een slapende reus te wekken: het Lichaam van Christus. U staat gereed om Uw Lichaam van gelovigen hun orders voor de strijd te geven. Wij zullen in de komende maanden en jaren verbazingwekkende openbaringen ontvangen. Zaken die wij ons nooit hadden kunnen voorstellen toen we nog sliepen. De tijd is nu duidelijk aangebroken om ons voor te bereiden. Dank U voor Uw Lichaam, Heer, want wij zullen in elke ontwakende gemeente kunnen zien hoe alle delen in elkaar zullen passen in dit grote werk voor Christus. Dank U voor Uw herinnering dat de tijd NU is aangebroken om ons gereed te maken. NU is het moment om regelmatig te bidden, zodat we God en Zijn wegen beter kunnen leren kennen en begrijpen. NU is de tijd om in te zien dat we kunnen luisteren en kunnen horen hoe God tot onze levens en onze harten spreekt. NU is de tijd om de geestelijke discipline te ontwikkelen die wij nodig hebben voor de naderende gebeurtenissen.

Dank U voor Uw beloften die ons duidelijk vertellen dat de mensen die trouw zijn aan Uw oproep de benodigde wijsheid, kennis en kracht zullen bezitten om Uw doelen te bereiken. Wij moeten onze harten afkeren van onze egoïstische verlangens en ons opnieuw met een reine en heilige motivatie op Uw Lichaam concentreren, zodat zij helder kunnen zien. Bescherm Uw Lichaam tegen de stenen en pijlen van Satan, omdat hij ongetwijfeld inziet dat het Lichaam van Christus zal opstaan en niet meer zal slapen, niet meer lauw zal zijn, maar nu een onverslaanbare "Macht van God" zal worden.

Het gaat inderdaad allemaal om U, mijn Koning. Nu vraag ik U nederig om alle mensen die dit gebed bidden te zegenen met de aanraking van Uw Heilige Geest, die hen zachtjes Uw boodschap zal overbrengen. Help hen om open te staan voor Uw "kleine, stille stem". Schep in hen een honger om U beter te leren kennen en om U in dit nieuwe leger van onze allerhoogste, heilige God te dienen - onze Heer der Hemelse Machten. Aan U komen alle eer en glorie toe!


Een gebed over aanbidding - Maak het persoonlijk
Overpeinzing: Onze God is een God met immense macht en sterkte. We moeten erkennen dat Hij de Heer der Hemelse Machten is. We moeten ons ervan bewust zijn dat Hij Zijn Lichaam oproept om te ontwaken en om zich voor te bereiden op Zijn oproep. Ik wil jou graag aanmoedigen om deze week wat stille tijd met Hem door te brengen waarin je niet gestoord zult worden. Houd pen en papier bij de hand en schrijf de impressies die je ontvangt op. Bewaar ze dan ergens. Er zal een tijd komen waarin de indrukken die je vandaag ontvangt in een duidelijker perspectief zullen worden geplaatst. Maak hier een gewoonte van, terwijl je steeds dichter en dichter naar Hem toe groeit. Vraag de Heilige Geest om jou te helpen om met Zijn oren te horen, met Zijn ogen te zien en met Zijn gedachten te denken. Het doel is om de gedachten en de aard van Christus dagelijks in ons te laten werken.


Leer meer!

Met dank aan Carolyn BakerWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden