Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Een gebed voor moeilijke tijden


Een gebed voor moeilijke tijden -- Inzichten uit Gods Woord
"Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard." (Romeinen 8:18)


Een gebed voor moeilijke tijden - Bid wanneer het leven zeer doet
Gebed: Heer Jezus, ik zit hier deze ochtend met een gebroken hart, omdat ik weet dat veel mensen op deze dag pijn lijden en in de problemen zitten. Ik weet dat ik niet alleen ben in mijn eigen persoonlijke strijd. Ik ervaar vandaag heel werkelijk hoe Uw vrede mij omgeeft. Ik bid dat mijn sukkelende broeders en zusters dezelfde vrede mogen ervaren... Ik weet dat pijn en problemen een onderdeel zijn van deze gevallen wereld waarin wij leven. Ik weet dat er pijn zal zijn tot de dag van Uw wederkomst. Maar ik weet ook dat ik te midden van deze pijn en dit leed de uitgestrekte handen van mijn Redder zie. Zij strekken zich vanuit Zijn hemelse woning uit naar mij en alle andere mensen met problemen.

U hebt zulke heldere, doordringende ogen en Uw barmhartige hart klopt luid voor onze worstelingen. U herinnert mij eraan dat er overal om mij heen bewijs te vinden is voor Uw Aanwezigheid. Ik kan daaruit hoop putten. Het is zo belangrijk dat ik mij bewust ben van Uw Aanwezigheid. Het is zo belangrijk dat ik weet dat ik mij in alle omstandigheden tot U kan wenden en op U kan vertrouwen, ongeacht waar ik mee te kampen heb.

U bent trouw aan de mensen die U bij Uw naam aanroepen. U bent zachtmoedig en vol mededogen. Uw Woord is tot aan de rand met hoop gevuld en Uw naderende koninkrijk is een schitterend licht aan de horizon dat mij helpt om mij op U en Uw behoeften te concentreren - in plaats van mijn eigen behoeften.

Mijn gebed is voor alle mensen die op dit moment te kampen hebben met omstandigheden die zij niet zelf in de hand hebben. Mijn gebed is een uitroep naar mijn Koning. Ik vraag Hem om Zijn beschermende armen om al deze mensen heen te slaan. Wat hun strijd op deze dag ook mag zijn, Heer, ik bid dat U Uw doelen in deze strijd zal openbaren. Ik vraag U om de zwakken te troosten en overeind te houden; de mensen die het kwetsbaarst zijn voor de vallen van Satan. Vooral in tijden als deze.

Ik erken op dit moment dat wij onze levensweg vaak niet begrijpen. Vaak hebben we maar net genoeg energie om op onze knieën te vallen en onze zwakheid toe te geven. En toch bent U in dergelijke omstandigheden altijd bij ons. U fluistert Uw waarheden onophoudelijk in onze oren. Ik ben zo dankbaar - vooral in deze moeilijke tijd - dat U bent wie U beweert te zijn en dat U doet wat U beweert te doen. Ik ben zo gezegend omdat ik een God dien die Zijn kinderen koestert en in al hun behoeften voorziet!

Mijn grootste verlangen is om U en Uw mensen te dienen. Mijn aanbiddende hart voor U houdt mij overeind - vooral in deze zware tijd. Er is geen betere manier om te leven dan in dienst van U. Geef ons alle wijsheid die wij nodig hebben om de vervalsingen te kunnen onderscheiden die overal om ons heen te vinden zijn. Help ons om Uw liefdevolle en barmhartige hart te tonen aan alle mensen in onze omgeving, zodat wij werkelijke getuigen van Uw waarheden kunnen zijn.

In deze tijd houden Uw waarheden mij overeind. Ik val op mijn knieën om mijn zwakheid te erkennen en dan, wanneer ik Uw kracht zie, reikt Uw hand van boven om de mijne aan te raken. Laat alles wat ik vandaag doe U eer en glorie brengen!


Een gebed voor moeilijke tijden -- Maak het persoonlijk
Overdenking: Hoe moeilijk het ook te begrijpen is, toch kunnen we de momenten met de grootste waarheden juist vinden in de beproevingen in onze levens. Als onze harten en onze gedachten open staan voor Zijn waarheden, dan kunnen we de troost vinden die we in onze rampspoed nodig hebben, de wijsheid die wij voor ons begrip nodig hebben en de liefde die wij nodig hebben om overeind te blijven. Het staat allemaal in Gods Woord. Ik wil alle mensen met problemen aanmoedigen om je Bijbel op te pakken en om je pijn over te geven aan Zijn wijsheid. Hij zal je overeind, ongeacht je omstandigheden. Dit is het beste moment om Zijn Aangezicht op te zoeken.


Leer meer!

Lees meer gebeden!

Met dank aan Carolyn BakerWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden