Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

De stenen van de Jordaan


De stenen van de Jordaan - Stenen in mijn Jordaan
door Gloria Small

De HEER onderwijst ons voortdurend, als wij onze harten voor Hem openen. Deze ontdekking schenkt ons veel vreugde. Passages uit de Schrift die je al vele malen hebt gelezen springen er ineens uit. En de les die je leert komt altijd op het perfecte moment. Dat is precies wat mij overkwam. Ik ben zo gezegend en zo opgewonden door de toepassing van deze waarheid in mijn hart dat ik het met jullie wilde delen. Je kunt deze passage vinden in het vierde hoofdstuk van het boek Jozua.

De context van dit hoofdstuk is, uiteraard, de oversteek van de Jordaan naar het Beloofde Land door de kinderen van Israël. De HEER had Jozua opgedragen om één man uit elke stam een steen uit het midden van de Jordaan te laten oppakken om deze naar Gilgal te dragen. Daar moest Jozua de twaalf stenen als een gedenkteken oprichten als een gedenkteken aan wat de HEER die dag voor hen gedaan had en aan wat Hij bij de Rietzee voor hen had gedaan (Jozua 4:20-24). Het woord voor deze steen is "eban". De Heilige Geest stuurde mijn gedachten naar de "steen der hulp", "Ebenezer" genaamd, die Samuël had opgericht toen de HEER hen de overwinning over de Filistijnen had geschonken (1 Samuël 7:9-14).

Maar in hoofdstuk vier van Jozua worden twee verzamelingen stenen vermeld. Dit is iets wat ik eerder al eens had gelezen, maar wat eigenlijk nooit tot me was doorgedrongen. Er is een tweede verzameling van twaalf stenen die Jozua "in het midden van de Jordaan" oprichtte (Jozua 4:9). En deze stenen, die er "tot op de dag van vandaag" nog staan, werden door de HEER gebruikt om mijn hart te zegenen.


De stenen van de Jordaan - Wat zijn deze stenen?
Toen de HEER deze stenen als een les voor mijn leven en mijn hart gebruikte, leek het alsof de waarheid werd versterkt door alles wat ik hoorde of las. Is het geen geweldige ervaring wanneer zoiets gebeurt? De Geest vroeg mij: "Wat betekenen die stenen?" Mijn ziel kon niets anders antwoorden dan: "Dit zijn de 'stenen der hulp' die God in mijn leven heeft toegelaten."

Nu ik erop terugblik kan ik die stenen zien. Zij waren geen "struikelblokken". Nee, de moeilijke tijden die ik heb meegemaakt zijn bouwstenen geweest. En God heeft sindsdien verder gebouwd op de fundering die Hij met die stenen in mijn leven heeft gelegd. En niet alleen dat. Hij is ook Degene die de last draagt! Wat een VREUGDE!

Wat betekenen die stenen? In het midden van mijn Jordaan! Ik ben nog steeds op mijn weg door de Jordaan; ik loop over de droge grond die Hij voor mij heeft gereed gemaakt. En op mijn reis zie ik die "stenen der hulp". Zijn zijn onophoudelijke herinneringen aan de waarheid dat "hij die dit goede werk bij mij begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus." (Filippenzen 1:6)

Deze gedenkstenen herinneren mij aan de veldslagen die Hij voor mij gewonnen heeft, aan de stappen die ik in geloof in Zijn naam heb gezet. Deze stenen zullen blijven staan tot "de dag van Christus Jezus". Zij zijn gebouwd op Zijn fundering die onder mij ligt en zij zullen blijven staan tot ik mijn uiteindelijke onderkomen bij Hem bereik. Mijn hart liep over van liefde en dankbaarheid toen deze les mij overspoelde.


De stenen van de Jordaan - Aangepast naar Mijn gelijkenis
Het proces waar wij voortdurend doorheen gaan, waarin de HEER ons transformeert tot de gelijkenis van Zijn Zoon, is niet altijd een gemakkelijk proces. We lijken altijd te leren van de "steniging". Maar de oase van Zijn Woord verfrist ons met bronnen van levend water. De Geest van Christus die in ons leeft maakt onze reis gemakkelijker door ons te bemoedigen. Het Woord dat "geestelijk kan beoordelen" (1 Korintiërs 2:14) vult ons en geeft ons kracht om verder te gaan op onze reis door onze eigen Jordaan, met de wetenschap dat Zijn belofte zeker is: "Ik laat u niet alleen, Ik zal u nooit in de steek laten." De les van deze stenen heeft mij te midden van mijn strijd vrede en vreugde gebracht. Dus wanneer het water van de Jordaan jou lijkt te overweldigen, kijk dan om je heen en zie de stenen.


Lees meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden