Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

God kijkt toe


God kijkt toe - Jij bent veel waard
Geloof jij dat God toekijkt? De Bijbel zegt: "Wat kosten vijf mussen? Bijna niets. Toch wordt er niet één door God vergeten. Zelfs de haren op jullie hoofd zijn alle geteld. Wees niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.” (Lucas 12:6-7)

Kijk eens naar deze illustratie, geschreven door Jenny Ralston.


God kijkt toe - Wat ziet Hij?
Al jarenlang heb ik moeite om in slapen te vallen. Het gaat nu iets beter, maar op sommige dagen gaan mijn ogen al open lang voordat de rest van mij er klaar voor is. Op een ochtend, een paar jaar geleden, werd ik om 4:15 wakker en onmiddellijk had ik de behoefte om mij meteen uit bed te hijsen. Ik stond dus op, liep in mijn pyjama naar beneden, deed het licht boven het fornuis aan en maakte een pot koffie. Ik dacht dat ik met een kopje koffie even wat kon gaan lezen of een oude film op TV kon kijken.

Maar terwijl ik daar stond, in de doodse stilte van die ochtend, hoorde ik achter mij een zachte beweging, gevolgd door een duidelijke uitspraak: "Mijn ogen zijn op jou gericht!" Ik verstijfde. Ik stond daar in mijn pyjama voor de koffiepot en God vertelde me dat Hij me in de gaten hield.

Ik had een vriend die heel sterk geloofde dat mensen Gods stem kunnen horen en visioenen ontvangen. Ze is nu niet meer bij ons. Ik twijfel er niet aan dat ze nu in de hemel fijn aan het tuinieren is. We waren goede vrienden, eerlijke vrienden. Ik zei altijd tegen haar dat ze gek was. Ze zei altijd dat ik een malloot was. Ik geloofde haar nooit wanneer ze sprak over haar Hollywood-achtige visioenen of over de hoorbare stem van God, maar toch hoorde ik nu zelf heel duidelijk dat God Zijn ogen op mij gericht had. Onmiddellijk dacht ik aan Suzie. Ik kwam tot de conclusie dat ik het bij het verkeerde eind had gehad.

Het duurde even voordat ik me realiseerde dat Gods stem mij wel erg bekend voorkwam. Het was Sulley, het kleine, groene, eenogige monster de film "Monster’s Inc". Een van mijn kleinzonen had deze kleine, sprekende pop meegebracht en was vergeten hem weer mee naar huis te neme. Hij zat daar nu in zijn eentje te praten en hij had mij behoorlijk doen schrikken!

Maar toen ik weer wat gekalmeerd was, realiseerde ik me dat we ons in onze levens eigenlijk zouden moeten gedragen alsof Gods hoorbare stem ons altijd laat weten dat Zijn ogen op ons rusten. Onophoudelijk. In elk aspect van ons leven. Hij kijk toe, bemoedigt, helpt, omarmt en vergeeft.

We zouden altijd moeten onthouden dat God de mus belangrijk genoeg vindt om altijd oogje op hem te houden (Matteüs 10:29-31). Hoe veel meer ontvangen wij Zijn aandacht en liefde dan? Wij zijn Zijn geliefde schepping. Wij zijn geschapen om met Hem samen te zijn en om Hem te aanbidden.

En dus ga ik proberen om te leven met deze gedachte in het achterhoofd. Wanneer God naar mij kijkt, dan wil ik dat Hij vreugde ziet. En vriendelijkheid, enthousiasme en een geest die bereid is om anderen te helpen. Ik wil een goede vriend zijn, een liefdevolle vrouw en moeder. Wanneer Hij mijn kant op kijkt, dan wil ik een kruisje zetten in de zetten met de titel "Goed gedaan, mijn goede en betrouwbare knecht!"

Ik wil voelen wat de schrijver in Zacharia 2:12 beschrijft: "Wie aan mijn volk komt, komt aan mijn oogappel!" Ik wil Gods oogappel zijn.


Lees meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden