Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Gedichten voor je trouwdag


Gedichten voor je trouwdag - Uitingen van liefde
Eeuwenlang zijn de diepste emoties al in huwelijksgedichten uitgedrukt. Dergelijke gedichten worden meestal geschreven door de mensen die zelf in het huwelijksbootje stappen, maar vaak ook door hun familieleden. Kijk eens naar de volgende gedichten:


Gedichten voor je trouwdag - Voor de bruid

Voor deze dag

Ik wist niet wanneer deze dag zou komen,
maar ik droomde er over, het was een doel.
En nu is deze dag voor mij aangebroken.
Mag ik de vrouw zijn zoals het was bedoeld.

Want vandaag trouw ik met jou,
met als getuige de Heer op Zijn troon,
Mag Zijn hand op onze levens rusten,
zodat ons huwelijk Zijn liefde toont.

Mag ik dit moment nu stevig koesteren,
dit huwelijk dat is ingesteld door God.
Help mij om altijd een standvastig partner te zijn,
een partner die altijd leunt op de Rots.

Want vandaag draag ik deze ring
die anderen laat weten: "Ik ben getrouwd!"
Van Hem voor de eeuwigheid, van jou voor nu.
Ik beloof dus nu mijn liefde aan jou.

©Lucy Cain, Moeder van de bruid


Gedichten voor je trouwdag - Voor de bruidegom

Mijn hart, mijn bruid

Hoe kan ik God genoeg danken
oor het geschenk dat Hij mij gegeven heeft,
een geschenk dat ik nog vele jaren zal koesteren
en dat tot in de eeuwigheid leeft.

Mag de liefde die wij nu hebben
een liefde zijn die zeker zal groeien,
want God heeft een plan voor ons,
een plan dat voor Hem zal bloeien.

Ons werk is om op Hem te vertrouwen,
elke dag moeten wij dit weten:
"Zoek Mij en je zult Mij vinden."
Dus laten wij ons gebed nooit vergeten.

Van deze dag voorwaarts
Zal Hij zijn plan voor ons onthullen
Wij tweeën samen, stap voor stap,
met Hem zullen wij onze harten vullen.

Ik geef jou mijn hart, mijn alles,
mijn dierbare, mooie bruid.
Van deze dag kon ik alleen maar dromen,
maar nu komt al mijn vreugde er uit.

Ik zie uit naar een leven met jou
en, zoals God heeft bedoeld, een gezinsleven.
Mogen wij altijd één zijn in Hem
en onze toekomst altijd aan Hem geven.

Mag ik een man van God zijn,
een echtgenoot die deze eer mag dragen.
Ik beloof jou lief te hebben en te koesteren
tot het eind van onze dagen.

©Lucy Cain, Moeder van de bruidegom
http://allgloryishispoetry.blogspot.com/


Lees meer gedichtenWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden