Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Intimiteit met God


Intimiteit met God -- Inzichten uit Gods Woord
"Wie mag de berg van de HEER bestijgen, wie mag staan op zijn heilige plaats? Wie reine handen heeft en een zuiver hart, zich niet inlaat met leugens. Zegen zal hij ontvangen van de HEER en recht verkrijgen van God, zijn redder. Dat valt hun ten deel die u zoeken, die zich tot u wenden - het volk van Jakob." (Psalm 24:3-6)

"Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen..." (Johannes 10:14-15)


Intimiteit met God - De transformerende kracht van Jezus
Gebed: Lieve Jezus, ik kom tot U in gewaden van lofzang en heil, omdat ik weet dat de God die van mij houdt alle hindernissen op mijn pad zal verwijderen. Ik herken Uw roep deze ochtend, terwijl U mij dichter bij U brengt. Ik verlang naar Uw onderricht over U en Uw wegen. Deze eenheid met U is een doel waar ik mij onbeschaamd op richt, al mis ik mijn doel vaak.

Ik sta versteld hoe hard Uw Heilige Geest werkt om mij dichter bij U te brengen. De intieme relatie die U met Uw kinderen wilt hebben blijft mij verbazen. Toch weet ik in elke vezel van mijn wezen dat ik zonder die intimiteit nooit in staat zou zijn om te overwinnen en te volharden. Vandaag, Mijn Koning, hoor ik Uw roep. Ik zie dat U al Uw kinderen dichter bij U brengt. Vaak hebben wij het gevoel dat U afstandelijk bent en dat wij die afstand nooit kunnen overbruggen, maar vandaag weet Ik dat U wil dat wij Uw aanwezigheid op elk moment binnen in ons opmerken.

Ik realiseer mij vanochtend dat ik mij moet kleden in "feestgewaden van lofzang en heil", zodat elke mogelijke hindernis wordt afgebroken die mijn eigen zondige leven heeft opgeworpen. Ik weet dat ik mij vaak achter mijn eigen angsten en mijn eigen doelen verstop. Maar U wilt dat ik deze angsten en doelen vernietig, zodat ik kan genieten van een open relatie met U; een relatie die dieper gaat dan ik mij in mijn menselijke vlees ook maar zou kunnen voorstellen.

Uw Woorden vertellen mij dat U de barrières tussen ons zult doorbreken, als ik tot inkeer kom mijn verkeerde houdingen en mijn "gewaden" van lofzang en heil aantrek. Ik weet ook dat U volkomen heilig bent, dus wanneer ik U nader, dan doe ik dat langzaam en bevend. Dit is voor mij veel meer dan lipdienst, omdat U mij door de jaren heen hebt verfijnd en getraind om U te zien zoals U bent. Daardoor kan ik veranderd worden in een spiegelbeeld van Uzelf. Dat is niet eenvoudig - alleen U kunt dit doen - maar de reis is de moeite waard geweest, ongeacht wat ik op dit pad naar U heb moeten opgeven.

Vandaag weet ik dat mijn overgave aan U van cruciaal belang is. U zult mij niet dwingen, maar U kunt mij van mijn nood overtuigen. U hebt jarenlang in mijn oren geschreeuwd dat ik oprecht moet zijn. U hebt mijn maskers verwijderd. U bent luider tot mij gaan spreken... en toen werd ik steeds oprechter met U. Ik zal mijn reis in dit leven niet kunnen voltooien, maar ik weet dat ik mij elke dag weer met lofzang zal kleden, op Uw redding zal trouwen en Uw overtuigende kracht zal opzoeken wanneer ik merk dat mijn innerlijke leven nog steeds bewolkt is.

De kennis van Uw liefde, mijn Koning, heeft voor mij alles helder gemaakt. Ik heb nu al vele jaren met een heilige vrees voor mijn God geleefd. Die vrees heeft mij een dieper begrip van Uw liefde voor mij geschonken en heeft mij dichter bij U gebracht. Ik weet dat mijn liefde voor U en mijn afhankelijkheid van U mij voorgoed hebben bevrijd. Dat is Uw werk geweest. Geen enkele baan of positie had dat ooit voor mij kunnen doen. U lijkt Zich altijd het meest te openbaren aan de mensen die U het meest zoeken. Dat is niet afhankelijk van ons eigen werk of onze eigen inspanningen.

Mijn Koning, U bezoekt Uw bruid, die afgestemd moet worden naar Uw gelijkenis. Terwijl Uw Bruid steeds meer op U gaat lijken, vult U ons met de kracht die wij voor Uw doelen kunnen gebruiken. Ik leef en adem 2 Korintiërs 3:18 terwijl ik door de modder van mijn leven probeer te ploegen. Ik weet dat Uw visie voor mij beschikbaar is en dat mijn overgave zal leiden tot een "door God ingegeven" visie. Deze visie zal op een stevige ondergrond gebouwd zijn en zal niet wankelen door de beukende wind. "Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd."

Ik bid dat U onze levens met de aanwezigheid van Uw Heilige Geest zal aanwakkeren, zodat wij elke dag kunnen groeien en volwassener kunnen worden. Ik vraag U dapper om ons van heerlijkheid tot heerlijkheid te leiden, zodat onze levens zullen lijken op Efeziërs 3:20-21. "Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen." Aan U komen alle eer en glorie toe!


Intimiteit met God - Maak het persoonlijk
Overdenking: Jezus is ons gezag, ons erfgoed en onze hoop. Wij worden van dag tot dag meer naar Zijn gelijkenis gevormd... als we hiertoe bereid zijn. Ik ben ervan overtuigd dat wij intimiteit met Hem als onze grootste schat moeten nastreven en dat we de resultaten aan Hem moeten overlaten. Zoals dit gebed aangeeft, moeten wij ons kleden met de gewaden van lofzang en heil en verwachten dat God zal antwoorden. We moeten ook bereid zijn om ons aan Hem over te geven en aan Zijn leiding te gehoorzamen. Mijn uitdaging voor jou is de volgende: "Hoe dicht wil jij eigenlijk bij God zijn?" Onthoud dat Hij je niet zal dwingen. Ik wil je graag aanmoedigen om over het antwoord op deze vraag te bidden. Vraag God dan om moed, zodat je hiernaar kunt leven. Onthoud ook dat aanbidding de open weg is naar Zijn Troonzaal en naar de macht, de wijsheid en de kracht die daaruit voortvloeien. God is heilig. Wij weten altijd dat we die waarheid dicht bij ons hart moeten houden, omdat hij onze relatie met God zal weerspiegelen.


Leer meer!

Met dank aan Carolyn Baker.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden