Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Christelijke gedichten


Christelijke gedichten
Christelijke gedichten zijn een geweldige manier om onze dankbaarheid aan God uit te drukken voor Zijn genade, Zijn schepping en Zijn Zoon. Dank God voor Zijn werk in jouw leven terwijl je deze gedichten leest.

Welke kant op?
Vrij vertaald naar Jeff Norberg

Ik stond op een kruispunt en ik keek heen en weer.
Naar links ging mijn weg en naar rechts die van de Heer.
Mijn weg betekent mensen, net als ik, met onvolkomenheden.
De weg van de Heer betekent een perfecte vriend in mijn moeilijkheden.
Mijn weg is als een verwelkte bloem zonder leven.
De weg van de Heer een adelaar, gemaakt om te zweven.
Het is waar dat mijn weg op een vals gevoel van vrijheid kan lijken.
Terwijl bij de weg van de Heer veel werk en inspanning komt kijken.
Maar uiteindelijk ben ik op mijn eigen weg eenzaam en verlaten.
Maar de weg van de Heer is een stem die mij naar huis zal praten.
Ik merk dat zelfs met al mijn bezittingen mijn leven ontrafeld zal raken.
Dus probeer ik van de schatten van de Hemel mijn doel te maken.
Ik weet dat ik de juiste keuze heb gemaakt toen ik rechtsaf sloeg op Zijn pad.
Want op dat moment voelde ik de lasten verdwijnen die ik altijd al had gehad.


Brug naar het leven
Ik schreef dit gedicht toen ik aan de kleine houten bruggetjes dacht over de kreken in deSmoky Mountains.

Dank U Jezus omdat U een brug hebt gebouwd
die over de kloof van de zonde is gelegen,
Dank U voor het stevige, nieuwe pad
en het leven dat ik in mij heb gekregen!

Dank U Jezus voor het wegnemen van mijn zonden
en dat U deze hebt meegenomen naar het kruis.
Het offer is gebracht en het Lam gedood.
Zodat ik kan wonen in een eeuwig thuis!

Dank U Jezus voor Uw dierbare bloed
en dat U vrijwillig voor allen werd doorboord.
Zodat we van dood naar leven kunnen gaan,
ieder die de roep van de Meester heeft gehoord!

©Lucy A. Cain
All Glory Is His Christian Inspirational Poetry
Publish America, Januari 2007
allgloryishispoetry.blogspot.com


Rostblokken op mijn pad
Op onze wandelroute naarRoaring Forkmoesten we altijd om grote rotsblokken heen lopen. Ik had nooit kunnen begrijpen hoe de eerste pioniers en boeren ooit op dit rotsachtig terrein hebben kunnen overleven.

1 Tessalonicenzen 3:11 - “Mogen God, onze Vader, en onze Heer Jezus ons pad naar u leiden.”

Soms is de reis zo zwaar
en liggen er rotsblokken op mijn pad.
Maar de Heer geeft mij extra kracht
wanneer ik denk dat ik er genoeg van heb gehad.

Hij geeft mij vaste grond onder de voeten
wanneer er zo'n rotsblok in de weg staat.
En ik overwin ze allemaal
tot aan het gloren van de dageraad.

Onverwachte rotspartijen zullen er altijd zijn
en we hebben allemaal problemen in het leven,
Maar houd moed, Hij heeft ze allemaal overwonnen
om ons vrijheid van pijn en conflicten te geven.

Een voor een ruimt Hij ze uit de weg,
terwijl Hij Zich voor ons uit begeeft.
Zo baant Hij voor ons de weg die Hij al kent
door alle wijsheid die Hij heeft.

©Lucy A. Cain
All Glory Is His Christian Inspirational Poetry
Publish America, Januari 2007
allgloryishispoetry.blogspot.com


De vuurtoren van Bass Harbor
Geschreven na een bezoek aanAcadia National Park, Maine

Psalm 27:1 - “De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen?
Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?”


Heer, ik zie de vuurtoren op de heuvel,
op dit eiland in de zee gelegen
Het herinnert mij, Heer, aan de oproep
die ik van U heb gekregen

"Ik ben je redding, kom tot Mij.
Maak van Mij jouw leidende Licht,
zodat je voor altijd met Mij kunt leven.
Met Mij heb je altijd goed zicht.

Een heldere straal zal Ik voor je zijn
wanneer je met wanhoop hebt te maken.
Een constante bron van helder Licht,
Ik zal altijd over je waken."

Dank U Heer voor Uw Licht.
Het schijnt altijd in ons midden.
Help mij nu om ook voor anderen te stralen
Daarvoor wil ik tot U bidden.

©Lucy A. Cain
All Glory Is His Christian Inspirational Poetry
Publish America, Januari 2007

allgloryishispoetry.blogspot.com

Het pad naar de zee
Wanneer we naar het strand gaan, zie ik soms van die kleine voetpaden die gemaakt zijn zodat mensen naar het water kunnen lopen. Die paden bevinden zich tussen de duinen en het beschermende gras. Ze staan vol voetafdrukken van mensen die naar het water willen.

Effen de weg voor mij, O Heer.
Leid elke stap op mijn weg.
Geef mij moed op mijn reis,
op elke kilometer die ik afleg.

Ik wil alleen Uw wegen nemen.
Heer, U leidt mij op elk pad.
Houd mijn voeten op Uw koers.
Ik heb U altijd al nodig gehad.

Anderen zullen het pad nemen dat wij volgen,
het pad dat U voor ons heeft voorbereid.
Ben een Lamp voor hun voeten,
terwijl U hen naar hun bestemming leidt.

Leid ons naar het einde van de reis,
waar wij oog in oog met U zullen staan.
Dank U voor deze mooie reis
waarop wij naar de hemel gaan

©Lucy A. Cain
All Glory Is His Christian Inspirational Poetry
Publish America, Januari 2007
allgloryishispoetry.blogspot.com


Lees meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden