Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Werp al je zorgen op Hem


Werp al je zorgen op Hem - Leer werpen!
door Brenda Blakely

Werpen: “keilen, gooien, overboord gooien".

"Werpen" is een woord dat vaak op en rond het water gebruikt wordt.

Vissers werpen hun aas uit in de hoop een grote vis te vangen. De vangst moet dan, ongeacht de afmeting, schoongemaakt en bereid worden voordat de vissers het volledige loon kunnen ontvangen. Nadat al het werk gedaan is, wordt het voedsel op de eettafel geplaatst zodat iedereen kan aanschuiven en ervan kan genieten.

Vissers werpen hun aas uit in de hoop een grote vis te vangen. De vangst moet dan, ongeacht de afmeting, schoongemaakt en bereid worden voordat de vissers het volledige loon kunnen ontvangen. Nadat al het werk gedaan is, wordt het voedsel op de eettafel geplaatst zodat iedereen kan aanschuiven en ervan kan genieten.

Wanneer een schip op zee in de problemen komt, dan hebben de passagiers wellicht een heel ander idee van "werpen". Om te kunnen overleven moeten de opvarenden soms dingen overboord "werpen", als die dingen de veiligheid van het schip of het vervolg van de reis in gevaar brengen.

Mensen "werpen" vaak het lot over hun eigen leven. Zij proberen een grote - figuurlijke - vangst binnen te halen: een nieuwe baan, een nieuw huis of een nieuwe partner; de dingen die wij zo graag willen. We denken dat deze dingen onze levens compleet zullen maken, maar al snel leren we dat dit niet het geval is. De nieuwe levenspartner, de verhuizing en de nieuwe baan kunnen onvolkomenheden aan het licht brengen. Een huis heeft vaak reparaties nodig. Een nieuwe baan brengt vaak nog meer werk met zich mee. En een nieuwe partner.... Er moet werk verzet worden voordat er echt optimaal van deze "vangst" genoten kan worden. Hij kan een zegen of een last worden.

Wanneer de omstandigheden in onze levens een last worden, dan willen we ze overboord werpen, net zoals iemand op een schip in nood voorwerpen overboord wil werpen. Maar dat is niet zo gemakkelijk als we gedacht hadden.


Werp al je zorgen op Hem - Wat doen wij met onze lasten?
Wat kunnen we dan doen?

We kunnen:

  • Onze lasten naar familie of vrienden dragen.
  • Bij een psycholoog op de bank gaan zitten.
  • Onze lasten proberen af te werpen op een plaats waar iemand bereid is om te luisteren, misschien zelfs wel gewoon een vreemdeling op straat.
Er zijn weinig mensen die naar onze problemen en klachten willen luisteren. Nog minder mensen weten wat we met onze moeilijkheden moeten doen. Sommige mensen willen zelfs dat we hen ook nog eens helpen om een gedeelte van hun lasten te dragen. Niemand lijkt genoeg tijd te hebben om te luisteren.

Maar er is een plaats waar wij onze lasten van ons af kunnen "werpen". Een plaats die ver uitstijgt boven de zojuist genoemde lijst. Er is iemand die de beste vriend kan zijn die je ooit hebt gehad en jij kunt een onderdeel van Zijn gezin worden. Hij is een Raadgever als geen ander. Hij is altijd voor je beschikbaar en wil altijd naar je luisteren. Op elk moment van de dag of de nacht. Hij neemt alle zorgen op Zich die jij aan Hem wilt geven. Hij zal er dan mee afrekenen.

Zijn naam is Jezus. Hij wacht op jou. Hij wil graag dat jij al jouw lasten op Hem werpt. Wil jij dat Hij zorg draagt voor de zwaarste last die jij met je meedraagt? De last van je zonden?

Jezus heeft Zijn leven opgegeven, zodat jij deze last niet hoeft te dragen. Hij weet dat deze last een belemmering is die jou weghoudt van het overvloedige leven waarvoor God jou heeft geschapen. Hij weet dat jouw zonde jou weghoudt van Gods grenzeloze vrede en vreugde. Hij weet dat jouw zonde je weghoudt van alles wat God heeft beloofd en waarvoor Hij jou geschapen heeft.

Je hoeft er slechts om te vragen.

Hij belooft dat Hij jou niet zal afwijzen, ongeacht wat je gedaan hebt (zie Johannes 6:37). Jij hebt nog nooit iets gedaan wat Hij niet zou kunnen vergeven. En jij draagt geen enkele last die Hij niet voor jou kan oplossen.

Hij geeft om jou. Hij houdt van jou. Je kunt Hem nu aanroepen, nu meteen, waar je ook bent.

"Jezus, ik ben een zondaar. Ik heb U nodig. Wilt U voor mij met mijn lasten afrekenen? Omdat 'iedereen heeft gezondigd' (Romeinen 3:23), weet ik dat ook ik een zondaar ben. Wilt U mijn hart binnentreden, al mijn zonden wegwassen en mij heel maken? Wilt U mij schoon maken en mij gereedmaken voor het leven dat God voor mij heeft gewild (zie Johannes 3:5, 15-16)? Zult U mij de weg en de waarheid tonen? Zult U Zich om mijn zonden bekommeren?"

In de Bijbel vertelt God ons hoe: "Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u." (1 Petrus 5:7)


Hoe kan ik met stress omgaan?WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden