Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Een gebed over angst


Een gebed over angst - Inzichten uit Gods Woord
"Ik zocht de HEER en hij gaf antwoord, hij heeft mij van alle angst bevrijd. Wie naar hem opzien, stralen van vreugde, schaamte zal hun gezicht niet kleuren. In mijn verdrukking riep ik tot de HEER, hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered. De engel van de HEER waakt over wie hem vrezen, en bevrijdt hen." (Psalm 34:5-8)


Een gebed over angst - De macht van het kruis
Gebed: Heer, ik vraag U vandaag om hulp voor mijn broeders en zusters die op dit moment met hun eigen persoonlijke angsten worstelen. Deze angsten houden hen weg van de doelen waarvoor U hen geschapen hebt. Ik weet dat U voor hen voor de troon van God staat. Ik weet dat U hen tot U roept, zodat zij hun lasten aan Uw voeten kunnen leggen.

Er vindt een grote strijd plaats om hun vrijheid. Ik weet dat deze strijd gewonnen moet worden en dat zij bevrijd moeten worden, zodat zij in de roeping kunnen leven die U voor hen hebt. Ik ken maar één manier om deze angsten te bestrijden en ik vraag U nu om hen te redden van de ketenen die hen gevangen houden. U vertelt ons vaak dat we datgene moeten doen wat ons vrij houdt. U herinnert ons er vaak aan dat er op ons pad geen ruimte is voor angst en dat wij ons dus sterk moeten maken tegen die angst. U verlangt dat wij in vrijheid leven om anderen in Uw Waarheden te dienen. Wij moeten ons sterk maken wanneer we misleid worden of denken dat we Uw doelen voor ons niet kunnen volbrengen.

We kunnen niet toestaan dat angst over ons heerst. We moeten in geloof leven, niet in angst. Ik weet, nu ik hierom bid, dat de dag van vandaag voor iemand een doorbraak kan zijn. Vandaag hebben wij een gelegenheid om ons sterk te maken en moedig te blijven. Elke dag worden we uitgedaagd om in ons geloof te groeien, zodat ons geloof God zal behagen. Onze wereld blijft veranderen omdat mijn broeders en zusters in de oogstvelden aan het werk zijn, omdat zij geloof hebben. Wij beginnen de verloren en stervende mensen voor Christus te winnen.

Ik roep U vandaag aan. Ik vraag U om de vreugde voor Uw mensen te herstellen. Wanneer U ziet dat mensen in de problemen zitten en belast worden door angst, vraag ik U om in hun grootste behoefte te voorzien en deze "verslagen harten hoop te bieden" (Jesaja 61:1). Waar verdriet en angst bestaan, vraag ik U om deze te verwijderen en om ze te vervangen met blijheid.

Mijn Koning, ik erken dat velen van ons meer tijd met U in de wildernis moeten doorbrengen en dat velen van ons een nieuw en fris seizoen moeten ingaan dat vruchten zal voortbrengen. Ik bid dat U in de ogen van mijn broeders en zusters zult kijken en in hen een nieuw begin en een nieuwe dageraad zal scheppen, waarin alle dingen voor hen mogelijk zullen worden - vanwege hun geloof in U. Ik vraag U om hen vastberadenheid en doorzettingsvermogen te geven. Ik vraag U om diep in hun binnenste te kijken en om hen naar die zoete plek te leiden die U voor hen in het bijzonder hebt gereserveerd.

Ik bid voor een toename van Uw zegens in hun levens en een vernieuwing van hun hoop. Neem hun vermoeidheid weg. Help hen, Heer, om door deze nieuwe deur te stappen, zodat zij een nieuwe periode vol zegeningen en mogelijkheden kunnen binnentreden. Ik bid dat zij als adelaars hun vleugels zullen uitslaan en hoogten zullen bereiken waar hun visie wordt versterkt; waar hun geloof en hun hoop worden vernieuwd.

Bescherm hen tegen de pogingen van Satan om hen te bedriegen met een vals of verdraaid Evangelie. Geef hen een macht die zij nog nooit eerder ervaren hebben en die hen nieuwe mogelijkheden zal bieden die alleen U kunt geven. Ik vraag dat U Uw machtige engelen zult uitzenden tijdens deze aanvallen om voor mijn broeders en zusters te strijden.

U bent de Heer over alles en U biedt ons allen Uw beschermende wapenrusting. Ik eis die wapenrusting op voor mijn vermoeide, ontmoedigde en door vrees verlamde broeders en zusters. Help hen om trouw te zijn, terwijl U deze angsten gebruikt om hen te veranderen in authentieke geestelijke leiders. Herinner hen aan de macht van gehoorzaamheid. Herinner hen aan de waarheid, zodat Christus hun levens kan leiden en hen kan transformeren tot een weerspiegeling van Hemzelf. Help hen om rust te vinden in U. Herinner hen eraan dat het zonder geloof onmogelijk is om God te behagen, want wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat. Herinner hen eraan dat Hij allen die Hem zoeken zal belonen. Mogen wij U alle eer en glorie geven!


Een gebed over angst - Maak het persoonlijk
Overdenking: Tijdens ons leven op deze aarde bevinden wij ons in een strijd. Angst is een van Satans favoriete tactieken. Tot de komst van het koninkrijk van Christus en het einde van het tijdperk van Satans macht verblijven wij in vijandelijk territorium. We moeten alert zijn en ons bewust zijn van de aanvallen die op ons worden uitgevoerd. We moeten de wapenrusting aantrekken die God ons heeft gegeven (Efeziërs 6:10-18).

We moeten ook niet vergeten dat God ons genade schenkt om ons te veranderen en te herstellen, door de macht van het kruis. De macht van het kruis heeft onze "oude mens" gedood en ons opgewekt tot een nieuw leven.


Leer meer over het overwinnen van angst!

Lees meer gebeden!

Met dank aan Carolyn BakerWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden