Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Een gebed over geloof


Een gebed over geloof - Inzichten uit Gods Woord
"Wees vastberaden en standvastig. Laat u door de koning van Assyrië en de grote legermacht die hij bij zich heeft geen angst aanjagen, want wij zijn sterker dan hij: hij verlaat zich op menselijke kracht, maar wij worden bijgestaan door de HEER, onze God, die voor ons strijdt."( 2 Kronieken 32:7-8)


Een gebed over geloof - Moedig naar buiten stappen
Gebed: Lieve Jezus, ik prijs Uw naam en ik schreeuw het uit van vreugde omdat U in mijn leven bent en omdat U mij de zalvende kracht van Uw Heilige Geest hebt gegeven. Deze kracht helpt mij om dieper tot Uw waarheden door te dringen en om hogere regionen van Uw macht te bereiken. Ik kijk op naar de hemel, vol verwachting van nieuwe wijsheid en diepere inzichten in Uw heilige waarheden.

Ik prijs U omdat ik elke dag meer vertrouwen heb in wie ik in U ben. Ik prijs U omdat het koninkrijk dat U nu op deze aarde vestigt niet kan wankelen. Mijn hart wordt overspoeld door vreugde omdat ik weet dat Uw mensen op dit moment op machtige manieren worden gebruikt en dat Uw kracht en Uw macht voor ieder van hen beschikbaar is.

Mijn gebed begint vandaag met een smeekbede. Ik vraag U om alle Christenen te bevrijden die een verslagen leven leiden. Ik vraag U om hen te redden van hun eigen kortzichtigheid, die hen ervan weerhoudt om verder te kijken dan hun eigen individuele omstandigheden. Ik bid, Jezus, dat zij met elk grammetje geloof dat zij hebben zullen begrijpen wie zij in U zijn en hun gezag zullen uitoefenen over de duisternis die hen geketend houdt.

Ik vraag U: voed hen met manna uit de hemel die hun honger zal stillen en hen overeind zal houden op hun reis naar de rivier van het leven, waar hun dorst gelest zal worden. Voed hen met Uw waarheden, zodat zij sterker kunnen worden en met hoop gevuld kunnen worden. Vul hun harten met een lofzang voor alles wat U al voor hen gedaan hebt.

Jezus, help ons allen, ongeacht onze plaats in het leven, om in geloof moedig naar buiten te stappen en onze rechtmatige posities in te nemen. Herinner ons eraan, wanneer wij worden aangevallen, hoe veel macht wij hebben over de stenen en pijlen die Satan op ons afvuurt. Wij zijn niet machteloos, wij zijn zeker niet zwak, wij zijn kinderen van de Koning en Zijn rechtmatige erfgenamen. Keer onze harten naar aanbidding, lofzang en dankbaarheid wanneer wij terugvallen op zelfmedelijden, egoïsme en trots. U hebt ons reeds vrijgekocht en Satan zal ooit het stof van ons werk eten - wanneer hij uit Uw eeuwige koninkrijk zal worden verjaagd.

Herinner ons er elke dag aan dat wij niet alleen van brood kunnen leven, maar van elk woord dat U hebt gesproken. Herinner ons eraan dat hele mensenmenigten door Uw gemeenschappelijke motief worden verzameld en dat zij in Uw tijdschema gemobiliseerd zullen worden tot de grootste strijdkracht die de wereld ooit gezien heeft. Elke dag is een gelegenheid om onszelf voor te bereiden. Elke dag is een gelegenheid om onze harten en gedachten op U en Uw doelen te concentreren. Elke dag is een gelegenheid om te horen hoe Uw stille, kleine stem zijn geheimen met ons deelt en ons helpt om het kwaad te weerstaan. Elke dag is een gelegenheid om ons te richten op waarheid, gerechtigheid en heiligheid.

Ik bid voor alle mensen die dit gebed nu bidden, dat zij heilige en reine motivaties zullen hebben, waar zij zich ook mogen bevinden in het Lichaam van Christus. Ik bid dat zij, net als David, een aanbiddend hart hebben en dat zij zich zeker zullen voelen in de wetenschap dat onze God alles kan; dat met Hem niets onmogelijk is. Ik bid dat zij hun aanbiddende harten tot U zullen richten, zodat hun geesten Uw hart zullen raken. Laat Uw Aanwezigheid in hun levens duidelijk worden. Ik erken dat U ons vangnet bent, onze schuilplaats, en ik dank U voor al die momenten in het verleden waarop U ons tegen het kwaad hebt beschermd. Ik zie met een dankbaar hart uit naar alle toekomstige overwinningen!

Ik kies er vandaag voor om in U mijn toevlucht te nemen. Ik kies er voor om ontzag voor de Heer te hebben, niet voor de mens, en ik verkies gehoorzaamheid boven koppigheid en onderwerping boven hoogmoed. Ik ben al meer gezegend dan ik kan verwoorden. Ik prijs en dank U voor alles wat U voor ons hebt gedaan. Ik weet dat het ons aan niets zal ontbreken als wij U op de eerste plaats stellen. Aan U komen alle eer en glorie toe!


Een gebed over geloof - Maak het persoonlijk
Overdenking: Ik heb door de jaren heen een waardevolle les geleerd: steeds als ik op het punt sta in de zorgenput te zinken, kan ik omhoog kijken en God prijzen voor alles wat mij al is geschonken. Dan eis ik de overwinning op over mijn zorgen, verwarring en onrust en vervang ik deze emoties met dankbaarheid in mijn hart. Vaak moet ik dit meerdere keren per dag doen, maar ik kan je garanderen dat het werkt. God reageert op een dankbaar hart. Hij weent wanneer Zijn kinderen een gebroken hart hebben. Hoe zouden we kunnen nalaten om de God te eren die het hoogst mogelijke offer heeft gebracht, zodat wij voor altijd bij Hem kunnen zijn? Zijn grote macht kan jou overeind houden. Het maakt niet uit hoe jouw omstandigheden eruit zien.


Leer meer!

Lees meer gebeden

Met dank aan Carolyn BakerWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden