Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Rechters 9 – Deel 3

QUESTION: Kwakkelend leiderschap - 3

ANSWER:

Rechters 9 - Deel 3

door pastor Nathan Shepherd (Dive Chapel, Candle Key, Florida)

“Oké. Laten we allereerst opmerken dat alleen de waardeloze doornstruik geïnteresseerd was in het leiderschap. Op de tweede plaats is de doornstruik niet als de waardigste koning in de waarheid gezalfd; hij is de laatste keuze! En op de derde plaats zijn de woorden van deze overambitieuze, waardeloze, laag-bij-de-grondse gast niets meer dan oplichterij: hij kan helemaal geen beschutting of schaduw bieden. Hij is een waardeloze, zielige struik met doorns. En op de vierde plaats weten we dat de ceders van Libanon een symbool zijn van de grootste kracht in de regio. Maar kijk, deze doornstruik kan maar één ding doen: branden. Doornstruiken versnellen de verspreiding van een verwoestend vuur. Wauw! Denk daar eens over na.

In verzen 16 tot en met 21 betwijfelt Jotam de motieven van de mannen van Sichem om Abimelech tot hun koning to kronen. Hij vraagt hen of ze de nakomelingen van Gideon op een rechtvaardige manier hebben behandeld. Hij zegt dat er een vuur uit Abimelech moet komen, als zij niet juist hebben gehandeld. Hij spreekt hier over 'Abimelech de doornstruik'. Dat vuur moet hen allen verslinden, inclusief al hun bezittingen. En toen zette Jotam het op een lopen!

In vers 22 zaait God een geest van onenigheid tussen Abimelech en de mannen van Sichem. Verzen 23 tot en met 47 verhalen over bedrog en verraad, en dit alles klinkt echt als de demonen uit een boek van Frank Peretti. De ontevreden demonen, ik bedoel mannen, van Sichem werpen kennelijk een soort blokkade op. Ze verrassen de handelskaravanen die naar de stad komen in een hinderlaag, in een poging om de economie van Abimelechs koninkrijk te vernietigen.

Een nieuwe gast, ook dit keer een overambitieuze, zelfzuchtige doornstruik, genaamd Gaäl, betreedt het toneel en neemt de macht over. Hij hitst de menigte op met uitspraken als: 'Wie is Abimelech? Wat heeft hij voor jullie gedaan? Als ik koning was, dan zou ik Abimelech uit de weg ruimen!' Om het verhaal wat in te korten, zal ik een korte versie vertellen. Een van de stadscommandanten vertelt Abimelech dat Gaäl en de mannen van Sichem hem willen bestrijden. Dankzij de informatie van deze dubbelspion verslaat Abimelechs leger Gaäl en zijn leger. Dan belegert hij de stad, gaat door de poort naar binnen, doodt alle mensen die hij kan doden en strooit zout over het land om het waardeloos te maken. En dit alles wordt gedaan, en dat moet je niet vergeten, door de leider! Deze stinkende doornstruik deed deze dingen in zijn eigen stad!

Maar de baas is nog niet klaar. Gaäl en de mannen van Sichem vluchten de toren van de afgoden binnen. Abimelech, die nu waarschijnlijk door het dolle heen is en het schuim op de mond heeft staan, draagt zijn mannen op om takken van de bomen af te hakken en - je raadt het al - ze in brand te steken. Ze verbranden Sichem. Vervolgens gaan ze naar de naburige stad Tebes en verbranden die ook. Houd in gedachten dat dit het verwoestende vuur van de doornstruik is.

Uiteindelijk gebruikt God een vrouw om een eind te maken aan deze doornstruik-waanzin. Terwijl Abimelech de toren van de stad aanvalt, gooit een vrouw een maalsteen op zijn hoofd en, zoals de oude Statenvertaling zegt: 'sy verpletterde sijne herssen-panne'.

Zelfzuchtige ambitie. Het is een ramp. Het is absoluut in strijd met Gods hart voor leiderschap; een onderdanig, dienstbaar leiderschap. En de Westerse kerk wordt volledig overrompeld door mensen die in de ban zijn van deze vloek en als doornstruiken het leiderschap willen grijpen. Wees voortdurend waakzaam en bid onophoudelijk. Laat je niet door doornstruiken leiden, of je zal in het vuur belanden. En dat geldt ook voor mij. Houdt mij alsjeblieft verantwoordelijk.

We weten dat God iets echt, echt, echt heel serieus meent als Hij het in de Schrift blijft herhalen. En drie keer (in Spreuken 3:34, Jakobus 4:6 en 1 Peter 5:5) zegt Hij het volgende: 'God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade.' Horen jullie dat? Hij keert zich tegen de hoogmoedigen."


Ga naar Rechters 10!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden