Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Rechters 10

QUESTION: Schepping en herstel - 1

ANSWER:

Rechters 10 - Deel 1

door pastor Nathan Shepherd (Dive Chapel, Candle Key, Florida)

De populaire Christelijke rockband “Eutychus Landing” stond op het podium van de Dive Chapel in Candle Key, Florida. Josh Sinclair, de zanger, sloot het laatste vers af van “You are so good to me”. Hij stond met gebogen hoofd voor de band, terwijl de muziek langzaam verstomde.

De Dive Chapel was tot de nok toe gevuld. In de afgelopen week waren de mensen aangespoord om tuinstoelen mee te nemen, omdat de kerk maar 500 plastic stoelen had. En nu bevonden zich meer dan 800 mensen in het volgepropte pakhuis aan de baai. Een geweldige bijeenkomst.

Josh plaatste zijn microfoon terug op de standaard, in het midden van het podium. "Bedankt allemaal voor het geweldige gezang vanuit de zaal. Dat geeft ons hernieuwde kracht. Als jullie het niet erg vinden, zullen we nu een nieuw lied spelen. Sommigen van jullie hebben het misschien al op de radio gehoord." De menigte joelde en klapte.

Een jongeman zette een kruk achter Josh neer en gaf hem een akoestische gitaar. De gitarist van de band, James Jones, zette zijn elektrische gitaar aan de kant en pakte zijn grijze "Ovation" gitaar. Hij nam plaats op een kruk naast Josh.

Josh sprak in de microfoon. “Hé James, mijn broer. Oké, dit lied gaat over onze grote Schepper. Over Jezus. Over hoe wij meer moeten erkennen en waarderen hoe prachtig de wereld is die de Schepper voor ons genoegen gemaakt heeft. Ik weet dat ik nu een uitspraak steel uit de preek van pastor Nate, maar: God is goed en Hij zorgt voor ons. Je kunt niet in de wateren van dit koraalrif gaan zwemmen of duiken en je niet verbazen over hoe gaaf en hoe groot en hoe creatief Jezus de Schepper is." Geklap en het geroep van 'Amen!' vulde de kerk.

“Maar goed, dit lied is getiteld 'Onze kleine vriend Venus' en we zijn dankbaar dat we het voor jullie mogen spelen." De menigte ging staan en barstte weer uit in blij gejuich en geklap. De tokkelende akkoorden leidden naar het refrein...

Op een dag was er iets moois dat God deed
Hij knipoogde naar Jezus en glimlachte breed,
Hij nam een handvol diamanten, ze fonkelden vol pracht.
En een bijzondere diamant gaf hij wat extra kracht,
En zei: 'jij bent de eerste aan de hemel vannacht.'
Jij zult er zijn voor mijn kinderen. Fluister zacht:
Een ding weet ik zeker, een ding geloof ik sterk,
Deze wereld kwam niet zomaar uit het niets tot ontstaan.
En onze kleine vriend Venus, onze kleine vriend Venus
Herinnert ons eraan dat God dit alles heeft gedaan.


De band beëindigde het lied. Het ging meteen over in “They’ll know we are Christians by our love”. En na dat lied bad Josh voor de gemeente, voor de Florida Keys, de "Reef Restoration" werkgroep en voor Nathan en Maya Shepherd.

Nathan liep langzaam naar voren, draaide zich om en glimlachte. "Wauw. Het is vanochtend een echt feest hier in de DC. Bedankt voor jullie komst. Applaus voor ‘Eutychus Landing’. Enorm bedankt! Wat een zegen.”

En de menigte barstte opnieuw in gejuich uit. "Na onze eredienst kun je achterin de zaal een tafel vinden waar je hun nieuwe CD voor slechts vijf dollar kunt kopen, en die zijn gesigneerd. We zeiden dat ze wel tien dollar konden vragen, maar daar wilden ze niet aan beginnen.

Oké allemaal. Pak je Bijbels. Laten we terugkeren naar Rechters 10. We zijn vorige week behoorlijk diep in het Woord gedoken en in dit hoofdstuk kunnen we het even wat rustiger aan doen. In verzen 1 en 2 ontmoeten we Tola. Deze gast is de enige leider in het boek Rechters waarvan de Schrift zegt dat hij 'optrad als bevrijder van Israël'. Het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt voor 'bevrijden' kan ook 'verdedigen', 'verlossen' of 'redden' betekenen. 'Verdedigen' is wellicht het beste woord hier, omdat het niet zo lijkt te zijn dat Tola de kinderen van Israël echt van een ander leger redt. We leren hier feitelijk twee dingen over Tola. Op de eerste plaats heerste hij 23 jaar lang over Israël. Op de tweede plaats was de naam van zijn grootvader Dodo."


Rechters 10 - Lees deel 2!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden