Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Rechters 9

QUESTION: Kwakkelend leiderschap - 2

ANSWER:

Rechters 9 - Deel 2

door pastor Nathan Shepherd (Dive Chapel, Candle Key, Florida)

“Maar goed, na de dood van Gideon gaat de nieuwe baas, Abimelech, naar zijn jongens in Sichem en zegt: 'Hé, een van de zonen van Gideon zou hem moeten opvolgen en het maakt eigenlijk niet uit dat hij geen koning wilde worden. Dat betekent nog niet dat ik geen koning kan worden.' Of iets dergelijks.

Hij haalt de mannen van Sichem over om hem te steunen en ze geven hem zeventig sjekels uit de tempel van Baäl in hun stad. De volledige verkiezingscampagne van Abimelech om koning te worden wordt dus gesponsord door Satan. Dat kan gewoon niet goed aflopen.

In vers 4 lezen we hoe hij geld van Baäl aannam en hiermee een 'legertje gewetenloze avonturiers' inhuurde. Nu heeft de nieuwe baas een bende mannen die waarschijnlijk het meest lijkt op een demonische horde uit een boek van Frank Peretti.

Ze klimmen in het zadel en gaan naar Gideons thuisplaats Ofra, waar zij alle halfbroers van Abimelech doden, alle zonen van Gideon dus. Ze onthoofden de hele familie en plaatsen alle hoofden op een grote steen. Wat een vriendelijke man, nietwaar? Klinkt een beetje als "Scarface", de drugsbaron uit de films. Maar vers 5 zegt: 'Jotam, de jongste, wist te ontkomen, want hij had zich verstopt.'

Triomfantelijk keren de schurken naar Sichem terug en kronen Abimelech tot hun koning. Zijn kroning vond volgens vers 6 plaats 'bij de eik bij het gedenkteken in Sichem'.

Welnu, Sichem was een interessante plaats. De naam betekent 'schouder' of 'richel'. Het was gelegen op de hellingen, waarschijnlijk een richel (heuvelrug), van de berg Gerizim. Toen Abraham naar het Beloofde Land trok, bouwde hij een altaar bij een eik te Sichem. Zie je dat? Was dit het 'gedenkteken' waar Abimelech tot koning werd uitgeroepen? Hmmm.

De piek van de berg Gerizim keek uit over de stad en vormde een mooie, natuurlijke preekstoel. Jotam, de enige overlevende zoon van alle vrouwen van Gideon, beklimt de berg Gerizim en weet daar ieders aandacht op zich te vestigen.

Wat hij zegt is de eerste gelijkenis in de Bijbel en onbewust is hij, dat denk ik tenminste, daardoor een profeet. De gelijkenis begint in vers 8 en eindigt met vers 15. Het verhaal/de preek geeft ons een groot inzicht in Gods gedachten over leiderschap.

In een notendop: hij vertelt een verhaal waarin de bomen besloten dat zij een koning nodig hadden. En dus gingen ze naar de olijfboom - in die tijd de waardevolste boom in de regio - en zeiden tegen hem: 'Wilt u onze koning zijn?' Maar de olijfboom zei: 'Zou ik ophouden mijn olie af te staan, waarmee mensen en goden worden vereerd, om wat te wuiven boven de andere bomen uit?'

En dus wendden de bomen zich tot de vijgenboom en de wijnstok, steeds tot een minder belangrijk stuk groen dus. Zij gaven hen hetzelfde antwoord als de olijfboom. Waarom zouden we onze prettige, waardige roeping opgeven om 'wat boven de andere bomen uit te wuiven'?

Begrijp je dat? Wanneer je de Heer dient in een evangelisatie, discipelschap of pastoraal werk, verlaat deze positie dan niet om ergens als leider achter een bureau te gaan zitten. Zeker als je belangrijkste motivatie bestaat uit het voeden en onderhouden van je eigen vette en broze ego. Och, als de moderne Westerse kerk toch eens naar deze gelijkenis zou luisteren.

Uiteindelijk gaan de bomen naar de doornstruik en zeggen: 'En u, wilt u onze koning zijn?' Wauw. Dat is de meest waardeloze plant in de hele wereld. Hij draagt geen vruchten en is te laag bij de grond om schaduw te kunnen bieden. Het is werkelijk een laag-bij-de-grondse nietsnut. Tjonge, klinkt dat als een groepje opgeblazen politici uit onze tijd of niet?

En let nu eens op wat de doornstruik zegt! 'Als u mij werkelijk tot uw koning wilt zalven, kom dan maar hier, in mijn schaduw is het goed toeven. Maar zo niet, dan zal er uit mijn takken een vuur komen dat de ceders van de Libanon zal verteren.'"


Rechters 9 - Lees deel 3!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden