Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Rechters 9

QUESTION: Kwakkelend leiderschap - 1

ANSWER:

Rechters 9 - Deel 1

door pastor Nathan Shepherd (Dive Chapel, Candle Key, Florida)

“Laten we onze Bijbels openen in hoofdstuk 9 van het boek Rechters", zei Nathan Shepherd. De voorganger van de Dive Chapel zat op de rand van het podium en wiebelde zijn voeten op en neer, zo'n twintig centimeter boven de betonnen vloer.

“Voordat we het verhaal over de zonen van Gideon gaan lezen, wil ik jullie herinneren aan de gevolgen van arrogant en egoïstisch leiderschap, zoals we vorige week hebben gezien. Wat we aan het eind van hoofdstuk 8 niet zagen, is iets waar we eigenlijk al aan gewend waren geraakt: 'Veertig jaar had het land rust.'

Iemand heeft ooit gezegd dat het aantal volgelingen de beste maatstaf is voor een leider. En de Bijbel vertelt ons dat iemand alleen een echte profeet kan zijn als zijn profetieën inderdaad vervuld worden. Vanochtend gaan we naar twee mannen kijken: Abimelech en Jotam. Ik heb ook ooit gehoord dat niemand ooit een volledig nutteloos leven kan leiden, omdat je zelfs waarde voor anderen kunt hebben als je hen laat zien hoe je NIET moet handelen en leven. Dit geldt voor Abimelech.

Nu we hier zitten met onze Bijbels geopend in Rechters 9, wil ik even iets aanstippen wat op mijn hart ligt. De HEER onze God verlangt, en Hij heeft dat zo ontworpen, dat het huwelijk een verbond is tussen één man en één vrouw. Hij, de Almachtige, brengt hen samen en maakt van hen één lichaam. Eén plus één is één.

In het Oude Testament komen we voortdurend mannen tegen die door God gebruikt werden, maar die toch meerdere vrouwen en zelfs bijvrouwen hadden. Maar het feit dat de HEER deze individuen een tijdlang gebruikte betekent nog niet dat Hij hun polygamie goedkeurde. God heeft ons juist geboden: 'Pleeg geen overspel.' Hij meende dat toen en hij meent dat nu.

Maar toch vragen mensen mij steeds: 'Nou hoe ziet het dan met koning David? God stond toe dat hij heel veel vrouwen had.' Onzin! Heb je gelezen wat voor een nachtmerrie Davids kinderen waren? Heb je gelezen hoe de 'bijgezinnen' van Lea en Rachel een onophoudelijke smet waren? Een dergelijk argument is veelzeggend over een groot probleem waar wij tegenwoordig mee te kampen hebben. Ik noem het ‘A.D.B.D.’ - "Attention Deficit Bible Disorder". En daarmee bedoel ik dat wij, als we slechts een handvol verzen hebben gelezen, meteen denken dat we grote Bijbelse Schriftgeleerden zijn.

God stond niet toe dat Abraham, Jakob, Gideon, David of Salomo aan polygamie deden. Niemand van hen. Hij is gisteren, vandaag en morgen hetzelfde. God verandert NIET. Hij gebruikte deze mannen ondanks hun gebreken. Maar vergis je niet, de gevolgen van dergelijke polygame relaties waren verwoestend. Lees die verhalen nog maar eens.

Oké. Dwing me dus niet om jullie met mijn Maleachi-stok te tuchtigen! Maar goed, vandaag gaan we kijken naar de negatieve gevolgen van zelfzuchtige ambities. En daardoor worden de kerk en andere bedieningen vandaag de dag nog geplaagd. En net als hier in Rechters 8 en 9 zien we dat dit steeds gebeurt wanneer een sterk, maar op zichzelf gericht, werelds leider een vacuüm achterlaat.

In Rechters 9, vers 1, worden we voorgesteld aan een man, Abimelech genaamd. Je zult je nog wel herinneren dat Gideon tegen de kinderen van Israël zei dat hij zeker niet hun koning wilde worden en dat ook zijn zoon dat niet zou worden. Maar Gideon handelde niet naar zijn woorden en deed meteen alsof hij de koning van het volk was. Hij vergrootte zijn rijkdom en het aantal paarden dat hij had. Hij nam meerdere vrouwen. Hij deed al die dingen die een koning volgens God niet moest doen. Ik bedoel: waarom zou je officieel koning willen zijn, als je als koning kan leven en het volk kan leiden, maar niet gehoorzaam hoeft te zijn aan de regels die God in Deuteronomium heeft opgelegd?

Vergeet niet dat de naam Abimelech 'mijn vader is de koning' betekent, maar hij zou eigenlijk een andere betekenis moeten hebben: 'zelfzuchtige, criminele ramp'. Deze knul was niet eens een zoon van Gideons vele vrouwen. Hij was de zoon van een bijvrouw van Gideon uit Sichem. Een bijvrouw, een buitenstaander, een minnares zal altijd de rechtmatige echtgenote willen worden. Denk daar eens over na in geestelijke zin."


Rechters 9 - Lees deel 2!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden