Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Rechters 8

QUESTION: Arrogantie en terugval - 1

ANSWER:

Rechters 8 - Deel 1

door pastor Nathan Shepherd (Dive Chapel, Candle Key, Florida)

De laatste noten van de muziek verdwenen door de spanten van de tot kerk omgebouwde opslagloods. De band had de muziek deze zondag in een soort "Bluegrass" stijl gespeeld. Het laatste lied was een energieke versie van het oude nummer “I’ll fly away” ("Ik zal wegvliegen").

Pastor Nathan Shepherd liep naar voren en leunde op de rand van het podium. "En op een mooie heldere ochtend, wanneer dit leven voorbij is, dan zal ik ook wegvliegen. Naar een land aan Gods hemelse kust, daar zal ik naartoe vliegen. Ik stel me graag voor dat die hemelse kust veel lijkt op de kust waar wij ons nu bevinden. Jullie weten allemaal hoeveel ik van deze groene wateren van de Florida Bay hou.”

Nate sprak een gebed en maakte daarbij gebruik van Psalm 40: "De HEER schenkt zijn gunst aan wie hem trouw is en Hij luisterde toen ik tot hem riep. Hij laat mij in een vertrouwd en veilig huis wonen. Dank U, Heer Jezus, voor Uw trouw aan ons. Amen."

“Vorige week, voordat we in Rechters 7 doken, vroeg ik iedereen om nog even weg te blijven van het gebied rondom de ‘Queen Eileen’. Nogmaals, ik weet dat velen van jullie uitkijken naar een duiktocht naar dit nieuwe mini-koraalrif, maar we moeten deze locatie echt zo zuiver mogelijk zien te houden.

"Reef Restoration Ministries" heeft een overeenkomst gesloten met een groep Christelijke filmmakers die een documentaire over de ‘Queen’ gaat maken. Hun plan is om een documentaire te maken waarin zij gebeurtenissen uit het leven van Cyrus Sandbury naspelen en vervolgens de parallel laten zien tussen zijn dromen en de dromen van onze eigen "Reef Restoration Ministries". Ze gaan dit allemaal aan elkaar breien met een montage over de geschiedenis van de "Florida Keys", en de geschiedenis van RRM, vanaf het moment waarop de‘Queen Eileen’ zonk tot het moment waarop wij haar ontdekten.

En het volgende is echt ontzettend gaaf: het productieteam heeft de film al op het programma staan van het beroemde "Sundance Film Festival" en dat betekent dat er enorm veel aandacht aan zal worden besteed. Wat denken jullie daarvan?”

Er werd geklapt en flink geroezemoesd. Enkele mensen staken hun hand op om een vraag te stellen.

“We zullen hier vanavond om half zeven samen over verder praten wanneer we pizza eten. Ik wil het daar voor nu bij laten, maar ik ben wel ontzettend opgewonden over wat de Heer zou kunnen doen met deze unieke vondst.”

Nathan opende zijn Bijbel en de rest van de gemeente volgde zijn voorbeeld. Het geblader maakte een geluid alsof er een bries door het gebouw waaide.

“Oké, dit is de derde en laatste week waarin we naar het leven en de tijd van Gideon kijken. Ik heb deze week een heleboel e-mails gekregen van mensen die dat verhaal niet goed kenden. Veel mensen bleken alleen het verhaal over de vacht te kennen. Maar goed, jullie hebben het hele verhaal dan ook nog niet gehoord.

In hoofdstuk 6 zagen we hoe Gideon zich verstopte. Hij was de klassieke laffe zeurkous. Sterker nog, in een oud Hebreeuws woordenboek had Gideons foto gemakkelijk naast het woord 'lafaard' kunnen staan. Maar, de engel van de HEER - Jezus vóór Zijn incarnatie dus - verschijnt ten tonele en Gideon wordt wat Jezus hem noemt: een 'dappere krijgsman'.

In hoofdstuk 7 zagen we hoe Gideon nederig en gehoorzaam naar de Heer luistert, tegen alle wereldse logica in, en een glorieuze overwinning behaalt over de gevreesde Midjanieten en hun vrienden de Amalekieten. Driehonderd mannen gingen de strijd aan met 135.000 krijgers waarbij, zoals we in hoofdstuk 8 zullen zien, de HEER ervoor zorgde dat 120.000 van hen elkaar doodde. De andere 15.000 vluchtten en werden door de mannen van de stam van Efraïm opgevangen. De Efraïmieten doodden twee Midjanitische prinsen en dat leidt ons naar hoofdstuk 8, vers 1.

Het leger van Efraïm is boos op Gideon, omdat hij hen niet had uitgenodigd om mee te strijden. In vers 2 zien we hoe Gideon dit heel diplomatiek oplost. Hij zegt eigenlijk: 'Zeg, wij zijn helemaal niets vergeleken met jullie grote stam. Onze kleine bende van driehonderd man heeft eigenlijk helemaal niets gedaan. Jullie hebben het echte werk gedaan. Jullie werd de eer gegeven om de prinsen Oreb en Zeëb te doden.’

Vers 4 zegt dat hun woede werd bekoeld door deze woorden. Dit was misschien wel Gideons meest gedenkwaardige moment. Weet je, Ronald Reagan zei ooit: 'De dingen die een mens kan bereiken zijn grenzeloos, zolang het hem niet uitmaakt wie met de eer gaat strijken.’ En dat zien we in een groot aantal gezonde bedieningen. En we hebben dat eigenlijk nog meer nodig in het Lichaam van Christus.

Maar dan zien we hoe Gideon van het rechte pad afdwaalt. Kijk eens hoe hij twee dorpen bezoekt, Sukkot en Penuel. Hij vraagt daar om brood voor zijn mannen tijdens hun achtervolging van de twee Midjanitische koningen Zebach en Salmunna. De leiders van deze twee dorpen weigeren om Gideon en zijn driehonderd dappere mannen te voeden. En in beide dorpen speelt Gideon de rol van Arnold Schwarzenegger: "I'll be back!", zegt hij boos.


Rechters 8 - Lees deel 2!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden