Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Rechters 7 - Deel 3

QUESTION: Wollen vacht en aftreksommen - 3

ANSWER:

Rechters 7 - Deel 3

door pastor Nathan Shepherd (Dive Chapel, Candle Key, Florida)

“Nou, er wordt in Bijbelse kringen nogal wat gespeculeerd over de vraag waarom God de mannen op deze manier opsplitste. Sommige Schriftgeleerden zeggen dat de mannen die als honden likten nederig waren, omdat honden in die cultuur werden veracht. Anderen wijzen erop dat de mannen die het water met hun handen opschepten hun prioriteiten goed op een rijtje hadden, omdat zij zo minder kwetsbaar waren dan op hun buik.

Wat ik zelf geloof is dat de 300 'likkers' de lamlendige, dikke, oude jongens waren die het water niet met hun mond konden bereiken. Misschien waren dit wel de gasten met gebrekkige gewrichten of een slechte rug of mensen met een handicap.

God zette deze mannen apart en Gideon dacht waarschijnlijk: 'Tof, stuur die lamlendige, oude mannetjes maar naar huis. We hebben het toch niet nodig dat zij ons in de strijd gaan ophouden.’

Tot vers 7. God vertelt Gideon dat hij de 9.700 zware jongens naar huis moet sturen. Wat!? Meen je dat nou? Het was alsof de HEER zei dat Hij dit enorme vijandige leger van 135.000 man wilde verslaan met 300 oude, zielige, dikke jongens. Tjonge, de wereld zou in lachen uitbarsten.

Herinneren jullie je nog hoe wij vorige week zeiden dat de Midjanieten wellicht de zonde van lafheid voorstellen? De Almachtige HEER wil ons hier tonen waarom wij geen angstige, goddeloze en laffe zeurpieten moeten zijn.

In die nacht wordt Gideon door God opgedragen om het kamp van de Midjanieten binnen te sluipen en hen te bespioneren. Vers 12 vertelt ons: 'De Midjanieten waren met de Amalekieten en nog andere woestijnvolken als sprinkhanen over de vlakte uitgezwermd. Hun kamelen waren ontelbaar als zandkorrels aan de zee.'

Is dat geen verbazingwekkende voorstelling? Je zult je ook herinneren dat de kracht van de Midjanieten zat in hun vaardig gebruik van kamelen in de strijd.

In verzen 13 tot en met 15 hoort Gideon een man in het leger van de Midjanieten praten over een droom die hij zojuist had gehad. In die droom rolde een gerstebrood in het kamp van de Midjanieten tegen een tent aan en de tent stortte toen in. De vriend van de dromer legde de droom als volgt uit: 'Dat kan niets anders zijn dan het zwaard van de Israëliet Gideon, de zoon van Joas. Dat betekent dat God ons hele kamp aan hem heeft gegeven.'

Toen Gideon dat hoorde, was hij enorm gesterkt. Dit was een gigantische bemoediging. Dus gaat hij terug naar zijn 300 strijders en zegt: 'Maak je op!' of 'Vooruit!' of 'Vort!' Weet je nog dat dit sterk lijkt op wat Debora enkele hoofdstukken eerder zei?

Gideon verdeelde de mannen van Israël in drie groepen en gaf elke man een ramshoorn, een lege waterkruik en een brandende fakkel. Ze plaatsten de fakkels in de waterkruiken, die het licht van de fakkels zouden afschermen tot het juiste moment was gekomen.

Vers 18 zegt: ‘Blazen wij, ik en mijn groep, op de ramshoorn, dan moeten jullie ook op je ramshoorn blazen, rond heel het kamp, en schreeuwen: “Voor de HEER en Gideon!”’

En vers 22: ‘Terwijl de driehonderd Israëlieten op hun ramshoorns bliezen, liet de HEER de Midjanieten in heel het kamp het zwaard tegen elkaar opnemen, tot ze uiteindelijk op de vlucht sloegen.’

Toen de Midjanieten verjaagd waren, liet Gideon ook de rest van het leger van de Israëlieten terugroepen om de resten van dat enorme leger slechteriken op te ruimen.

God wil ons gebruiken, maar Hij wil de glorie. En ik wil jullie allemaal op het hart drukken dat er geen beter gevoel is, geen hogere eer dan een strijd te winnen met de HEER - voor ZIJN HEERLIJKHEID!”


Ga naar Rechters 8!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden