Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Rechters 4 – Part 2

QUESTION: Watjes en feminisme - 2

ANSWER:

Rechters 4 - Deel 2

door pastor Nathan Shepherd (Dive Chapel, Candle Key, Florida)

“Nu terug naar de vrouwelijke leider van Israël. Haar naam was Debora en om de een of andere reden luisterde het volk van Israël naar haar. Zij zat in de bergen tussen Rama en Betel onder een palmboom. Het volk van Israël bezocht haar, zodat zij hun geschillen kon oplossen. Nou, stel je dat eens voor: een dame, en we zullen zien dat zij in Israël een huisvrouw was, zit gewoon de hele dag onder een palmboom in de bergen en mensen komen naar haar toe en gehoorzamen haar uitspraken. Hmmm. Dat klinkt allemaal nogal wazig. Hoe had zij dat gezag verkregen? Wat was hiervoor de reden? Ik zeg je dat de macht van God op die vrouw rustte. In de tekst staat dat zij een profetes was. Weten jullie nog wat de definitie van een profeet is in de Bijbel? Je bent een profeet als wat je profeteert ook uitkomt. Het lijkt we dus op dat Debora haar positie had verkregen omdat de Heer haar profetieën had gegeven die daadwerkelijk werden vervuld.

Het volk Israël was twintig jaar lang onderdrukt geweest door een koning, Jabin genaamd. Maar de koning liet de bevelhebber van zijn leger, een gast met de naam Sisera, het vuile werk opknappen. Dit was een zware jongen met ongelooflijke wapens. Hij had onder andere 900 ijzeren strijdwagens. Je kunt die vergelijken met tanks in onze huidige oorlogvoering.

Hij onderdrukte de Israëlieten zo zwaar dat ons in hoofdstuk 5 wordt verteld dat de wegen van Israël op elk moment van de dag verlaten waren. Het volk leefde in angst, niet voor Jahweh, de Grote Almachtige God, maar voor deze legeraanvoerder van Kanaän.

Debora kreeg nu een woord van de Heer en liet een man, Barak genaamd, bij zich komen. Deze gast verbleef in een plaats met de naam Kedesnaftali. Tjonge wat een naam! Je vraagt je af wat de naam van de plaatselijke voetbalmascotte daar zou zijn geweest!

Barak bezoekt Debora en zij zegt: 'De tijd is gekomen. God is met ons en Hij wil dat je 10.000 mannen met je meeneemt en naar de berg Tabor gaat.' God heeft Debora verteld dat Hij Sisera's leger aan hen zal uitleveren en dat Hij hen zo de overwinning zal schenken. Maar Barak is een zeurpiet, een angsthaas. Hij staat in zijn schoenen te beven en zegt: 'Ik kan dit niet in mijn eentje doen. Als Debora niet met mij meegaat, dan ga ik het niet doen.' Zoals ik zei: je moet op je hoede zijn wanneer mannen zich als watjes en idioten gedragen.

Debora zegt dus dat ze met hem mee zal gaan, maar dat Barak niet de eer zal krijgen voor het verslaan van Sisera. De Heer heeft verordend dat een vrouw deze gehate militaire aanvoerder zal verslaan. En zo brengen zij dit enorme leger op de been en marcheren zij naar de berg Tabor.

Sisera stormt met zijn leger naar voren in die supergave onverwoestbare tanks - ijzeren strijdwagens in die tijd - en hij en de zijnen denken dat zij die zielige Israëlieten wel even in de pan kunnen hakken. Het leger, en we zullen die term losjes gebruiken, van Israël had niet eens ijzeren wapens. Het is waarschijnlijk dat stokken en stenen de enige wapens waren die zij in hun handen hadden. Maar zij hadden iets dat veel en veel sterker was dan de machtigste tanks uit die tijd of uit deze tijd. Zij hadden de kracht en het plan van God, de Almachtige HEER."


Rechters 4 - Lees deel 3!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden