Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Rechters 4

QUESTION: Watjes en feminisme - 1

ANSWER:

Rechters 4 - Deel 1

door pastor Nathan Shepherd (Dive Chapel, Candle Key, Florida)

De band speelde het liedje “Awesome God”, ditmaal in een rock stijl. Een jongeman, Charles Guy, rapte de teksten en de menigte ging er in op. Na enkele minuten veranderde de stemming van een gitaarsolo in een langzaam, aanbiddend a capella zang van het refrein. Charles zong deze overgang als een meester.

Tijdens de praisemuziek op deze zondagochtend werden enorme kleurrijke afbeeldingen van koraalriffen op het doek geprojecteerd. Deze foto's waren aangeleverd door "Reef Restoration Ministries". Hierdoor leek het geheel wel een wonderbaarlijke vertelling over de ontzagwekkende, liefdevolle Schepper die wij dienen.

Nadat de staande ovatie voor de band was verstomd en de mensen plaats hadden genomen, begaf Nathan Shepherd zich naar het podium. Hij legde zijn open Bijbel op de vloerbedekking van het podium en liep, terwijl hij zijn draadloze microfoon bijstelde, over de betonnen vloer.

“Wauw, band, ik kan alleen maar zeggen dat dat indrukwekkend was.” Dit leidde tot weer een luide ovatie, gevuld met uitroepen als "Prijs de Heer!" en "Dank U Jezus!"

“Oké mensen, vandaag is de dag van de Vrouwenbeweging hier in Candle Key, nietwaar? Ben eens eerlijk: hoeveel van jullie hebben deze week de tekst gelezen, Rechters 4?” Er werd wat gegrinnikt en zo'n 70 procent van de ongeveer tweehonderd aanwezigen staken hun hand op.

“Heel mooi. Dat is een van die dingen die we hier in de Dive Chapel niet nalaten: onze Bijbellezing! Goed, laten we nu eens naar hoofdstuk 4 van het boek Rechters kijken. Als je nieuw bent in onze gemeente: Rechters is een boek van 21 hoofdstukken in het Oude Testament. Het is het zevende boek in de Bijbel, na het boek Jozua. Dus als je begint in Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri of Deuteronomium, sla dan rechtsaf.”

Het geblader van de pagina's klonk als een ruisende wind. Nathan bad dat de HEER hun studietijd samen zou zegenen en dat de ogen van alle aanwezigen voortdurend op Jezus zouden zijn gericht.

“Voordat we beginnen wil ik graag even vermelden dat we hier op zondagavond altijd om half zeven weer bijeenkomen. We hebben dan gratis pizza en cola en bronwater. Kom dus vanavond gerust eens een kijkje nemen, dan kun je zien hoe we de studie van vanmorgen nog verder bespreken. Het is echt heel plezierig om dit samen te doen.

Oké. Laten we nu in het Woord duiken, beginnend bij Rechters 4. Zoals ik eerder al zei, bracht God een vrouw naar voren om Israël te leiden. Waarom? Volgens mij omdat de mannen zich als watjes en idioten gedroegen. Maar laat ik nu niet te hard van stapel lopen, dat komt later weer aan de orde.

Het thema dat we in het boek Rechters volgen is dat de kinderen van Israël steeds dezelfde cyclus van zondig gedrag herhalen. Van het vreugdevol dienen van God, via verleidingen, naar het toegeven aan zonden, naar een slavernij van de zonde, naar 'Luister!', naar een volledig berouw - op de knieën, in rouwkleding en bedekt met as. En dat leidt steeds weer terug naar het vreugdevol dienen van God. Houd in gedachten dat Ehud, aan het einde van hoofdstuk 3, het volk had geleid: zij hadden tachtig jaar vrede, vreugde en doelgerichtheid. Hoofdstuk 4, vers 1 zegt: 'Na de dood van Ehud deden de Israëlieten weer wat slecht is in de ogen van de HEER.' Het sleutelwoord in deze zin is W-E-E-R. Ik denk dat we in de afgelopen weken wel vastgesteld hebben dat wij, in onze pogingen om in het Beloofde Land van onze verlossing te leven, net als deze Israëlieten zijn. En als ik deze tekst correct lees, dan namen zij werkelijk een zwanenduik in de zonde na de dood van hun gezaghebbende leider. Onze gezaghebbende leider is Jezus en wij kunnen naar Hem luisteren door de Schrift te bestuderen. Als jij het Woord negeert, dan ben je al snel op weg naar een val zoals in Jakobus 1:14 en 15 wordt beschreven - net als de Israëlieten. Zoek die tekst in Jakobus 1 maar eens voor jezelf op."


Rechters 4 - Lees deel 2!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden