Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Rechters 3 – Deel 3

QUESTION: Zwaarlijvigheid en linkshandigheid - 3

ANSWER:

Rechters 3 - Deel 3

door pastor Nathan Shepherd (Dive Chapel, Candle Key, Florida)

“Toen Ehud zich in het zomervertrek van het paleis had begeven, waar "Dikke Eggie" verbleef, gaf hij de koning geschenken en vertelde hij Eglon de Enorme dat hij een geheime boodschap voor hem had. De koning stuurde alle aanwezigen weg: lijfwachten, voedselproevers (en hij had er waarschijnlijk een heleboel), hofdames, schrijvers, harpspelers, ridders, Moabieten cententellers, enzovoorts. Je begrijpt wat ik bedoel. Hij stuurde ze allemaal weg. Toen zij de kamer hadden verlaten, sprong Ehud op, haalde zijn zelfgemaakte dolk tevoorschijn en stak deze in de dikke buik van Eglon. De Bijbel zegt in vers 22: 'De kling verdween tussen de vetkwabben, die zich daarna ook om het gevest sloten.'

Wauw. En die gast had waarschijnlijk flinke vetkwabben. Ik zie al helemaal voor me hoe Ehud het flink op een lopen moest zetten om niet door die ingewanden overspoeld te worden.” De gemeente reageerde hierop met 'oooh!' en 'boe!'

“Oké, oké. Ehud vergrendelde vervolgens de hoofdingang en verdween door een raam naar buiten. Eglons dienaren kwamen kijken wat er aan de hand was, maar toen ze ontdekten dat de deur op slot was, dachten ze dat hij gewoon op het toilet zat. In verlegenheid gebracht wachtten zij en wachtten zij. Dat gaf Ehud voldoende tijd om te ontsnappen. Toen de dienaren eindelijk de kamer binnen gingen... nou, je kunt je wel voorstellen wat een smerige boel zij daar aantroffen.

Toen Ehud naar het heuvelland terugkeerde, waar het volk Israël zich al 18 jaar schuilhield, blies hij machtig op een bazuin, zette de Israëlieten in vuur en vlam en leidde hen in de strijd tegen Moab. Verzen 29 en 30 zeggen: 'De Israëlieten versloegen ongeveer tienduizend Moabieten. Hoewel het stuk voor stuk stevige, strijdbare mannen waren, ontkwam er niet een. Moab moest die dag buigen voor Israël, en het land had tachtig jaar rust.’

Vers 31 van hoofdstuk 3 verhaalt over Shamgar, de "één-vers-vlieg" die zeshonderd Filistijnen met een ossenprik doodde. Een ossenprik is een scherpe stok waarmee vee wordt gedreven. Maar het belangrijkste wat je uit Rechters 3 kunt leren houdt verband met Ehud. Hij was linkshandig, zogenaamd vervloekt en van de stam van Benjamin waar met minachting op werd neergekeken. En toch had de Heer grootse plannen voor zijn leven. Het maakt niet uit hoe groot de beperkingen zijn die jij denkt te hebben, de Heer kan je toch voor grote doelen gebruiken.

Ik hoorde laatst iemand op de radio zeggen: 'De Heer roept niet die mensen die er voor geschikt zijn, maar Hij maakt die mensen geschikt die Hij geroepen heeft.' Tof, hè? Nou, dat is hoe God te werk gaat. Hij heeft jou zo ontworpen. In Psalm 139 lezen we dat God jou in je moeders buik in elkaar heeft geweven en de dagen van je leven heeft uitgevaardigd. Hij heeft jou ontworpen. Jou, afzonderlijk van alle andere mensen en dingen. Jij bent precies gebouwd zoals God je wilde hebben en Hij heeft een plan voor je leven als jij Hem wil volgen. Ehud deed dat en hij versloeg de dikste koning ooit om zo een troon te verpletteren.”


Ga naar Rechters 4!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden