Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Rechters 2 - Deel 2

QUESTION: Het gevaar van compromissen - 2

ANSWER:

Rechters 2 - Deel 2

door pastor Nathan Shepherd (Dive Chapel, Candle Key, Florida)

“En in vers 2 vraagt deze Engel, Jezus: 'Hoe hebben jullie dat kunnen doen?' Hoor jij wel eens hoe Jezus jou vraagt: 'Waarom heb je dit of dat gedaan? Waarom ga je tegen mijn voorbeeld in?'

Omdat zij het hier flink verknald hebben, zegt Hij verder dat Hij de Kanaänieten niet uit het Beloofde Land zal verjagen en, hier komt het: 'Zij zullen jullie in hun netten verstrikken en hun goden zullen jullie ondergang worden.' Een net is een val. Ik lees dit als volgt: Jezus zegt dat deze andere goden een val van de zonde voor hen zullen worden. Jazeker, maar onze eigen andere goden zullen tegenwoordig voor ons ook een val van de zonde zijn.

Ik kan me voorstellen hoe sommigen van jullie denken: 'Welke andere goden?' Oké: hoe zit het met geld? Seks? Sport? Een nieuwe baan? Je wildste dromen? Auw. Alles wat jij een hogere plaats geeft dan je Heer Jezus Christus is een Kanaänitische afgod, een val van de zonde!

Nou, ik denk dat we vastgesteld hebben dat er, helaas, Kanaänieten zullen wonen in het Beloofde Land van onze verlossing. Het is triest, het is tragisch, maar het is onze eigen schuld omdat wij de zonden - de inwoners van ons hart - niet meteen na onze verlossing hebben verdreven. We hebben slechts enkele hiervan verjaagd. Ik weet dat velen van jullie, toen jullie gered werden, de HEER aanriepen om bevrijd te worden van roken of drugs of alcohol of pornografie en je bent daar nooit meer naar teruggekeerd. Maar zelfs die nietsnutten, de Israëlieten, vaagden enkele Kanaänieten van de aardbodem.

Ik ga nu een idee opperen dat ik door deze hele studie heen zal blijven herhalen. De Kanaänieten van de zonde wonen nog steeds in jouw Beloofde Land, maar je kunt er niet zomaar in berusten dat ze zij aan zij met jou leven. Hoor je dat? We moeten terugvechten tegen de zonde.

Stoort het jou enorm wanneer je hoort hoe de naam van de Heer in films wordt misbruikt? Of wanneer je dit in boeken leest? Of valt je dit niet eens meer op?

En wat als mensen 'Jezus!' of 'Jezus Christus!' roepen wanneer ze verbaasd of geschokt zijn? Weet je, een van mijn favoriete Bijbelleraren zegt wel eens dat hij nog nooit heeft meegemaakt hoe iemand met een hamer op zijn eigen duim slaat en dan roept: 'Oh Boeddha!' Denk daar eens over na. Daag de mensen om je heen eens uit wat betreft het misbruik van de naam van de Heer. Dat is moeilijk, maar wat als je gewoon eens zegt: 'Waarom zei je dat?' Gebruik dit 'Oh Boeddha!' voorbeeld eens en kijk dan eens wat ze zeggen.” Het gehoor reageerde hierop met een zenuwachtig gelach.

“Terug naar de tekst. Kijk eens wat de kinderen van Israël doen. In vers 4 zijn ze overtuigd van hun fouten. We lezen dat ze in gejammer uitbarstten en offers aan de Heer brachten. Blijkbaar kwamen ze tot inkeer en brachten ze in Bochim offers aan de Heer om hun relatie met Hem te herstellen. We zullen zien. Aan het eind van vers 6 werd de bijeenkomst door Jozua ontbonden en gingen de Israëlieten naar hun huizen.

De Bijbel die ik gebruik splitst Rechters 2 op in drie delen: Israëls ongehoorzaamheid, de dood van Jozua en Israëls ontrouw. Wauw. Weet je nog wat de essentiële ingrediënten zijn voor een overvloedig leven in het Beloofde Land? Gehoorzaamheid en trouw. En hier, in hoofdstuk 2, zien we juist het tegenovergestelde gedrag. Hun gedrag staat haaks op deze twee essentiële waarden. En zoals we in de rest van het boek Rechters - en in onze eigen levens - zullen zien, leidt dat tot de cyclus waarover we enkele weken geleden spraken.

Weet je nog? Het is een cirkelmodel dat uit zeven stappen bestaat. De top van de cirkel betekent dat we God vreugdevol dienen. Dan worden we verleid en moeten we beslissingen nemen. Dan hebben we de neiging om van het juiste pad af te raken. De derde stap is dat we vervolgens toegeven aan de zonde. Ik doe dat, en jij doet dat ook. De vierde stap is de realisatie dat we een slaaf zijn geworden van de zonde. En dan ontdekken we, net als de verloren zoon, dat we spijt hebben van onze zonde en vooral van de gevolgen ervan. Dus op het zesde punt van de cirkel komen we tot inkeer en bevrijdt de Heer ons van onze zonde. En dan zijn we weer terug bij de top van de cirkel, waar we moeten zijn en waar we God met vreugde dienen.


Rechters 2 - Lees deel 3!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden