Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Rechters 2 - Deel 3

QUESTION: Het gevaar van compromissen - 3

ANSWER:

Rechters 2 - Deel 3

door pastor Nathan Shepherd (Dive Chapel, Candle Key, Florida)

“Verzen 11 tot en met 23 vormen een macro-economische versie van deze steeds terugkerende cyclus. We zien hoe dit scenario in het boek Rechters steeds weer wordt herhaald. Wij moeten, net als de Israëlieten in de oudheid, de Kanaänieten van de zonde in het land van onze verlossing identificeren.

We moeten de 'drukpunten' in onze levens zien te vinden en de cyclus doorbreken. Een bijzonder groot drukpunt is datgene waar we het zojuist over hadden: compromissen. Die vinden plaats wanneer wij gerieflijk zij aan zij leven met de Kanaänieten van de zonde. Vorige week noemden we geroddel 'de Amorieten'. Maar ook compromissen vormen een groot drukpunt. Laten we eens kijken naar de 'Filistijnen van de compromissen'.

Jozua sterft in Rechters 2, vers 8. Die passage vertelt ons vervolgens dat er een generatie kwam die de Heer niet kende en Zijn wegen niet volgde. Houd in gedachten dat Jozua, die grote leider, het bekendst was vanwege zijn uitspraak in Jozua 24:14-15: ‘Nu dan, eerbiedig de HEER, dien hem met onvoorwaardelijke trouw en doe de goden weg die uw voorouders ten oosten van de Eufraat en in Egypte hebben gediend. Dien alleen de HEER. Wanneer u daar niet toe bereid bent, kies dan nu wie u wel wilt dienen: de goden van uw voorouders ten oosten van de Eufraat of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont. In ieder geval zullen ik en mijn familie de HEER dienen.’

“Compromissen. Het dienen van twee meesters. De HEER zegt dat wij maar één meester kunnen dienen. Als we proberen om twee meesters te dienen, dan haten we de één en houden we van de ander. Tjonge jonge. Wat als onze moderne Westerse kerk het eens helemaal mis heeft? Dienen wij mogelijk geld of begeerte of politiek? En als dat zo is, haten we God dan per definitie? Wat als de opname vandaag zou plaatsvinden en niemand zou worden opgenomen, behalve drie mensen in Ethiopië? Het goede nieuws hebben we al tweeduizend jaar, maar hebben we de boodschap volledig gemist?

Wat als wij, en raak nou niet meteen geërgerd, het Christendom juist gevormd hebben tot datgene wat Jezus zo haatte toen Hij hier was? Zijn wij slechts een stelletje Farizese geldwisselaars? Verdienen wij een fortuin aan het Christendom, terwijl andere mensen verhongeren, pijn lijden en dakloos zijn?

De ‘Filistijnen van de compromissen’ is een heel toepasselijk idee voor ons hier aan de zeekust. De Filistijnen waren zeelieden. Zij vereerden de goden van de oceaan. Dagon, een van hun belangrijkste goden, die overigens door de aanwezigheid van de Ark van de Heer werd verpletterd, was half mens, half vis. Hun erediensten waren aantrekkelijk, omdat zij doorspekt waren met een heleboel seksuele praktijken. Zij waren enorm anti-Jahweh.

Ik durf te beweren dat de moderne goden die tegenwoordig op TV, in films en in de weekbladen worden aanbeden allemaal met compromissen te maken hebben. De vraag voor ons is dan: ‘Wat doen wij om ze te verjagen? Hoe kunnen wij ons hiertegen sterk maken en zeggen: In ieder geval zullen ik en mijn familie de HEER dienen?' Dank U, Jezus.”


Ga naar Rechters 3WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden