Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Rechters 21

QUESTION: Slecht rekenwerk en dansende meiden - 1

ANSWER:

Rechters 21 - Deel 1

door pastor Nathan Shepherd (Dive Chapel, Candle Key, Florida)

Pastor Nathan Shepherd stapte op het podium en bedankte de band voor de mooie liedjes. Het laatste lied was een langzame, statige voordracht van Psalm 19. Een soort ritmische lezing met alleen slagwerk op de achtergrond. Vervolgens wendde hij zich tot de gemeente die uit zo'n tweehonderd mensen bestond.

“Weet je, het is een beetje een bitterzoete dag vandaag. We zijn bijna klaar met onze studie van het boek Rechters, maar ik wil er nog niet mee stoppen. Het heeft mij echt verbaasd hoe zeer dit verdorven verhaal over de kinderen van Israël, die het allemaal wel zelf kunnen oplossen, een afspiegeling is van onze huidige Westerse kerk.

Ik wil jullie allemaal een korte update geven van ons 'Queen Eileen' rif project. Een groot aantal van jullie was aanwezig bij de eerste presentatie van de korte documentaire die "Reef restoration Ministries" over het rif en het leven van Cyrus Sandbury heeft gemaakt. Als je het nog niet gezien hebt, dan kan ik je ook zeggen dat het verhaal gisteren op de voorpagina stond van de "Keys Sun-Sentinel". Met dank aan B.A. Miller en zijn team voor dit prima verhaal en de mooie foto's.

Wij bevinden ons nu eigenlijk in een heel mooie fase van het project. We duiken nu dagelijks op de locatie. De staat Florida heeft RRM een subsidie van $100.000 verstrekt om het rif te bestuderen en te beschermen. Die nep-rechtzaak waar we allemaal voor gebeden hebben is achter de rug en de advocaten die daarmee op de proppen waren gekomen hebben ons een schadevergoeding moeten betalen. Vanwege de duidelijke vormen van het koraalrif en de vreemde manier waarop het blijft groeien, denk ik dat dit een geweldige gelegenheid zal zijn om het creationisme wat meer bekendheid te geven. Afgelopen vrijdag ging ik online en deed ik een Google zoekopdracht naar 'Queen Eileen' en 'koraalrif' en ik kreeg meer dan 11.000 zoekresultaten. De hele wereld houdt onze kleine 'toevallige' vondst wel degelijk in de gaten. Prijs God dat we dit koraalrif hebben mogen ontdekken.

We zeiden al dat het thema van de laatste vijf hoofdstukken van Rechters het volgende is: 'In die tijd was er geen koning in Israël; iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed was.' In hoofdstuk 17 betekende dat het maken van je eigen afgoden, het opstellen van je eigen regels en het inhuren van je eigen priesters. In hoofdstuk 18 betekende dit het negeren van de dingen waartoe God ons heeft opgeroepen en het handelen naar onze eigen, ahum, 'wijsheid'. In hoofdstuk 19 zagen we de rampspoed van pornografie, overspel, uitstel, perversies, sensationalisme en het toenemende aantal misdrijven tegen de behoeftigen.

In hoofdstuk 20 kwamen we de zonde tegen die ik graag 'robotisch bidden en aanbidden' wil noemen. Die vindt plaats wanneer je God behandelt alsof hij je toffe oom in Amsterdam is. We denken alleen aan Hem of praten alleen over Hem als we iets van Hem nodig hebben of als het Zijn verjaardag is.

Zie je de progressie? Wanneer een volk begint te fragmenteren en elk individu van het juiste pad raakt en maar doet wat juist is in zijn eigen ogen, dan bevinden we ons in een steeds sneller draaiende neerwaartse spiraal. Onze progressie gaat dan als volgt: eerst verzinnen we onze eigen godsdienst, dan negeren we God, dan worden we gewelddadig, dan pervers, en dan bereiken we een punt waarop we God alleen maar als een soort amulet 'gebruiken'. En ikzelf wil dat punt eerlijk gezegd niet bereiken.

In het boek Rechters gaat dit zo verder. Een van de aanwijzingen die ons laten zien dat we God misschien behandelen als een suikeroom, is dat we met Hem proberen te onderhandelen. In dit laatste hoofdstuk van het boek zien we hoe de Israëlieten in Mispa twee geloftes aan God aflegden.

Ten eerste zweerden zij dat geen enkele dochter van de mannen van Israël ooit met een Benjamiet zou trouwen. Ten tweede ontdekken we in vers 5 dat zij 'plechtig gezworen' hadden - wat dat ook mag betekenen - dat alle Israëlieten die geen strijders hadden gezonden om tegen de Benjamieten te vechten ter dood zouden worden gebracht.

Laten we nu eens naar die moeilijke situatie kijken waarin zij zich nu bevinden. Het leger van Israël was gewelddadig, wraakzuchtig en onbezonnen op pad gegaan. In hun opgestookte, sensationalistische razernij vaagden ze de stam van Benjamin van de aardbodem. Slechts 600 mannen zijn er nog over. In verzen 2 en 3 janken ze en roepen ze tot God: 'Hoe heeft het zover met ons kunnen komen dat er nu een van de stammen van Israël ontbreekt?' Wacht eens even. Geven deze idioten nu God de schuld voor wat er gebeurd is? Niet te geloven! Die jongens hebben echt totaal geen benul.

Maar kijk eens hoe wij God ook vandaag de dag nog de schuld geven van slechte dingen die gebeuren. Hmmm. En kijk eens hoe het verder gaat. Ze hebben een probleem dat ze aan God willen voorleggen. Dus bouwen ze een altaar en brengen ze Hem brandoffers en vredeoffers. Zij doen godsdienstige dingen, maar praten eigenlijk nooit met de HEER. Het lijkt wel op een tennisclub. Ze hebben een programma en daar houden ze zich aan. Maar in verzen 7 en 8 nemen ze de touwtjes in eigen handen."


Rechters 21 - Lees deel 2!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden