Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Rechters 21 – Deel 2

QUESTION: Slecht rekenwerk en dansende meiden - 2

ANSWER:

Rechters 21 - Deel 2

door pastor Nathan Shepherd (Dive Chapel, Candle Key, Florida)

“De leiders vragen: 'Hoe kunnen wij vrouwen vinden voor de overlevenden? We hebben immers bij de HEER gezworen dat wij hun onze dochters niet tot vrouw zouden geven.' Stop daar eens even. Weet je nog hoe razend woest zij slechts enkele verzen eerder op de stam van Benjamin waren? Hoe zij door het dolle heen waren door het sensationele nieuws over de in stukken gehakte minnares? Waarom dat belangrijk is? Omdat zij berouw tonen. Maar ze tonen geen berouw tegenover de HEER. Zij voelen zich slecht over wat ze gedaan hebben, maar op een heel wereldse manier. Vergelijk dat eens met onze eigen reactie op tegenwoordige incidenten.

Nou, ze blijven dus nog steeds doen wat juist is in hun eigen ogen: ze proberen nu uit te vissen wie er niet kwam opdagen in Mispa. Vergeet niet dat ze hierover een plechtige eed hebben gezworen. Ze komen erachter dat er niemand uit Jabes in Gilead was gekomen. Het is echt goed mogelijk dat deze mensen in Jabes nooit geïnformeerd werden over de bijeenkomst in Mispa. Maar dat zijn allemaal triviale bijkomstigheden die er niet zoveel toe doen voor een menigte die alle zaken buiten Gods macht om willen oplossen.

Uiteindelijk gaat het leger op weg en vernietigt de hele bevolking van Jabes in Gilead. In vers 11 bevelen zij het leger: 'Let wel, dood alle mannen, maar van de vrouwen alleen degenen die met een man hebben geslapen.' En dus vernietigen zij zomaar weer een andere groep van hun broeders om een probleem op te lossen. En wat is het resultaat? Slecht rekenwerk.

Ze vonden in Jabes in Gilead slechts 400 maagden voor de 600 mannen van Bennie. Hier zien we een les die we met hoofdletters op ons voorhoofd moeten schrijven, op reclamezuilen langs de snelweg moeten zetten en vanaf de bergtoppen moeten schreeuwen: wanneer wij van God weglopen en alle dingen op eigen kracht en met onze eigen wijsheid willen oplossen, dan zullen we ALTIJD te weinig hebben!

Een volk dat vecht om te doen wat juist is in zijn eigen ogen zal NOOIT op een overvloedige manier in het Beloofde Land van de verlossing leven. Wij moeten in geloof en gehoorzaamheid handelen, want anders zal niets in onze behoeften voorzien. In die toestand kunnen wij nooit bevredigd worden.

Het gaat er niet om wat juist is in onze eigen ogen. Er IS een Koning voor Israël en Amerika en Nederland en België en de rest van de wereld! Zijn naam is niet Saul, David, Salomo, Obama of Willem. Israël kende die Koning toen nog niet - en wij lijken Hem soms ook niet te kennen - maar die Koning noemen we Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst, Jezus. Het maakt niet uit hoe je economie er voor staat, want het loket van Zijn bank is altijd open!”

De gemeente barstte in applaus uit. Het gejuich werd doorspekt met uitroepen van "Amen!" en "Prijs God!"

“Oké, terug naar de wiskundeles: 600 bruidegommen minus 400 bruidjes geeft ons 200 mannen zonder vrouw. Dat is sinds het begin der tijden al een recept voor een ramp. De grote bazen van Israël steken dus de koppen bij elkaar en bedenken een oplossing die juist is in hun eigen ogen: Silo. Er werd in Silo een jaarlijks feest gehouden waarbij jonge vrouwen traditioneel voor de HEER dansten. In vers 19 geven zij de 200 onfortuinlijke mannen GPS-achtige aanwijzingen waar zij de jonge dansende maagden kunnen vinden. Ze zeggen dat de Bennies zich moeten verstoppen tot ze de meiden al dansend uit de stad zien komen. Dan moeten ze er elk één grijpen en als vrouw meenemen.

Snap je dat? De mannen van Israël kunnen hun dochters inderdaad niet aan de jongens van Benji GEVEN - want dan zouden ze hun eed breken. Nee, de mannen van Ben moeten de dochters ROVEN. Ah! En zo komen we bij weer een andere aanwijzing dat een volk zijn rug naar God heeft gekeerd: een nieuwe interpretatie van wetten, regels en contracten. Hoe vaak zien we dat niet in onze Westerse kerken en in onze Westerse regeringen? Maar we hebben het hier niet over profvoetbal. God onderhandelt niet over de contracten in de Schrift. Denk daar eens over na.

Toen zij de crisis van de Benjamieten hadden 'opgelost', gingen de mensen van Israël heel stiekem naar huis terug en, in de woorden van vers 25: 'In die tijd was er geen koning in Israël; iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed was.'"


Meer overdenkingen over het boek RechtersWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden