Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Rechters 20 – Deel 3

QUESTION: Wraak en sensationalisme - 3

ANSWER:

Rechters 20 - Deel 3

door pastor Nathan Shepherd (Dive Chapel, Candle Key, Florida)

“Nou, laten we hier de voet eens even van het gas halen. Wat is er aan de hand? Hadden de Israëlieten niet gevast en gerouwd? Hadden zij geen offers gebracht? Waarom laat de HEER hen in de steek? Ik durf te beweren dat we hier een grote les uit kunnen leren. Weet je nog wat we zeiden over het Beloofde Land en onze verlossing? We trekken het land in GELOOF binnen en we leiden dan in het land een overvloedig leven door GEHOORZAAMHEID. De HEER streeft naar verzoening; Hij zal de wraak wel voor Zijn rekening nemen. God had vuur op de Benjamieten kunnen laten regenen. Hij had de aarde kunnen openen om zo de slechteriken te verzwelgen. Maar weet je nog wat het laatste wonder van Jezus op aarde was? Hij zette het oor van de dienaar van de hogepriester weer op zijn plek. Dat is dus het oor dat door Petrus werd afgehakt toen hij zelf orde op zaken wilde stellen. Hmmm.

Hoe vaak gaan wij Christenen tegenwoordig 'off-road' wanneer we zien dat iets of iemand gecorrigeerd moet worden? Hoe vaak verlaten wij het juiste pad? En dan denken wij ook nog eens dat juist wij de mensen zijn die deze correcties moeten doorvoeren. Wauw. Jongens, we moeten ons echt gaan afstemmen op de grootste waarheid dat God best Zelf met al deze dingen kan afrekenen. Tot op zekere hoogte proberen wij altijd onszelf te verheerlijken als we zelf met bepaalde problemen willen afrekenen en God niet echt raadplegen. Denk ook maar eens aan Gideon, Abimelech, Simson en al die andere gasten. Echt waar, God kan hier best zonder ons mee omgaan!

In vers 26 gingen alle kinderen van Israël - het hele volk - naar het huis van God. Ze rouwden en vastten tot het donker werd. Ze brachten brandoffers en vredeoffers. Toen zij God vroegen of ze de volgende dag ten strijde moesten trekken, zei Hij dat ze dat moesten doen en dat Hij het leger van Benjamin aan hen zou overleveren.

Voor de derde dag op rij trekken de Israëlieten ten strijde tegen de stam van Benjamin. Zij passen een militaire strategie toe die in het verleden succesvol was gebleken. Op die derde dag versloegen de Israëlieten de Benjamieten - dankzij hun superieure militaire strategie en hun overweldigende aantal strijders. Zij wonnen de strijd, verbrandden alle steden van de stam, doodden alle mensen en dieren en verjoegen 600 mannen naar het heuvelachtige, rotsachtige gebied van Rimmon. Wat was er dan zo anders op die derde dag? Het volledige volk van Israël was naar God toegestapt. Zij huilden, zij vastten, zij brachten offers. Kijk eens wat dat betekent: zij kwamen tot inkeer. Ze hadden niet alleen maar bumperstickers met de tekst 'Moge God Israël zegenen' op hun strijdwagens geplakt. Zij vuurden elkaar niet slechts op eigen kracht aan. Nederig begonnen zij daadwerkelijk te veranderen.

En dat is waar het voor ons ook om gaat. De les voor ons in Rechters 20 is dat ook wij altijd en in alle aangelegenheden de HEER moeten aanroepen. Als land moeten wij ons weer tot de Vader wenden en op zoek gaan naar Zijn leiding, macht, doelgerichtheid, doorzettingsvermogen en vrede. Tot we die stap zetten zullen wij een land zijn waarin iedereen doet wat juist is in zijn eigen ogen. En de geschiedenis leert ons dat dat geen voordelige situatie kan zijn.”


Ga naar Rechters 21!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden