Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Rechters 20 – Deel 2

QUESTION: Wraak en sensationalisme - 2

ANSWER:

Rechters 20 - Deel 2

door pastor Nathan Shepherd (Dive Chapel, Candle Key, Florida)

“Dit was natuurlijk voorpaginanieuws in alle kranten in Israël. De mensen werden er door geraakt. Toen de kinderen van Israël dit nieuws vernamen, trokken 400.000 strijders hun zwaarden. Zij gingen samen op pad om deze afschuwelijke daad te wreken. Maar zij raadpleegden de HEER niet.

De Leviet sprak deze meute toe en vertelde nog eens wat er in Gibea gebeurd was. Maar hij vroeg hen niet om de HEER te raadplegen. Hij stookte hen alleen maar op door te zeggen: 'Wat moeten we met deze boosaardige Benjamieten doen!'

De geladen menigte besloot om de wrede, kwaadaardige moordenaars van Benjamin met tien procent van alle Israëlische mannen weg te vagen. Maar zij raadpleegden de HEER niet.

Laten we hier eens even stoppen en het persoonlijk maken. Het is goed mogelijk dat wij nog meer terroristische aanvallen op Amerikaanse bodem zullen meemaken. Als dat gebeurt dan zullen we, en moeten we, daar boos over zijn. Maar we moeten altijd eerst de HEER raadplegen voordat we ons gereed maken om ten strijde te trekken. We moeten het aangezicht van God oprecht en diep opzoeken. De Israëlieten waren woedend, brachten meteen hun leger op de been en hielden opruiende toespraken, maar zij gingen niet oprecht op zoek naar het aangezicht van God.

Zij stuurden diplomaten naar Benjamin... In vers 13 vragen de diplomaten: 'Lever die onverlaten in Gibea aan ons uit, dan zullen we hen doden en zo afrekenen met het kwaad dat in Israël werd begaan!' Maar de mensen van Benjamin weigerden diplomatiek te zijn. Zij brachten hun eigen leger op de been, zonder de HEER te raadplegen.

Zij waren vastbesloten om in Israël een burgeroorlog te voeren en ik kan gewoon niet zien hoe dat Gods wil zou zijn. Maar de kinderen van Israël konden Gods wil niet onderscheiden, omdat zij allemaal deden wat juist was in hun eigen ogen. Hoe hadden zij dat punt bereikt? Hoe kwamen zij aan de onderkant van onze zeven stappen-cyclus terecht? Merk op dat zij zich nu op het punt bevinden dat het verst van de HEER vandaan is.

Statistisch gezien hebben we dus 400.000 strijders van Israël tegen 26.000 mannen van Benjamin. Maar Benjamins leger was zeer goed getraind en we lezen dat zij een elite-eenheid hadden van 700 linkshandige slingeraars die ongelooflijk vaardig waren. Vers 16 vertelt ons dat zij 'zo haarscherp konden mikken dat ze hun doel nooit misten'.

In vers 18 gaan de Israëlieten dan eindelijk op zoek naar Gods advies. Maar zij vragen niet: 'Moeten wij ten strijde trekken?' Nee, ze zeiden: 'Wie moet het eerst ten strijde trekken?' God zegt: 'Juda eerst!'

Net als in 2 Koningen 20, antwoordt God Israël niet volgens Zijn perfecte wil, maar volgens Zijn 'toestemmende wil' ('Als dat is wat jullie willen...'). Wij moeten ons hier zelf altijd heel bewust van zijn, wanneer wij onze zelfzuchtige, door onszelf geïnspireerde gebeden tot Hem richten.

Maar zij trekken dus ten strijde en op een wonderbaarlijk verrassende manier worden op de eerste dag ongeveer 22.000 Israëlieten afgeslacht door de 26.000 strijders van Benjamin. Israël vraagt zich af: 'Hoe kan dit toch? Hebben we niet gebeden?' En in vers 23 gaan ze dat dus nog eens proberen. Ze bidden tot de avond valt. Ze vragen God of ze hun broeders, de Benjamieten, opnieuw moeten aanvallen. En God zegt: 'Ja, val hen aan.'

En in deze tweede strijd worden 18.000 Israëlieten door het leger van Benjamin weggevaagd. Wat? Deze strijd had een makkie moeten zijn. De Israëlieten moeten wel gedacht hebben: 'Hé, wij zijn de goede jongens. God is met ons. Wij hebben zestien keer zoveel mannen als onze vijand!' Maar, zij verloren 40.000 mannen in slechts twee dagen. Hmmm."


Rechters 20 - Lees deel 3!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden