Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Rechters 2

QUESTION: Het gevaar van compromissen - 1

ANSWER:

Rechters 2 - Deel 1

door pastor Nathan Shepherd (Dive Chapel, Candle Key, Florida)

“Zeg jongens, laten we voor we beginnen de band eens even een flink applaus geven. Deze mooie jonge dames noemen zichzelf 'Pebbles' en we zijn altijd gezegend wanneer zij ons met hun muziek en talenten verblijden.” De meer dan 200 aanwezigen gaven een luide staande ovatie.

“Ik wil jullie allemaal ook even op de hoogte houden van het ‘Queen Eileen’ koraalrifproject van "Reef Restoration Ministries". De ‘Queen Eileen’ is een oude onderzeeër die wij enkele maanden geleden in het water achter onze achtertuin hebben gevonden. Ik weet dat een groot aantal van jullie voor ons heeft gebeden. Nou, deze week hebben we veel succes gehad. Een stichting in New Hampshire heeft ons zojuist een subsidie gegeven van $50.000 om een film van 20 minuten over dit koraalrif te produceren. Deze zal dan via een nationaal wetenschapscurriculum in de openbare scholen worden vertoond. Dus dat is echt heel, heel erg gaaf.” Een tweede ronde van applaus vulde het pakhuis aan de waterkant.

Toen het applaus was verstomd, opende Nathan Shepherd zijn Bijbel en de Dive Chapel gemeente volgde zijn voorbeeld. Het klonk als een bries die langs engelenvleugels blies; een vergelijking die iemand een aantal weken geleden in Pastor Nathans kantoor had geopperd.

“Rechters, hoofdstuk twee, begint met ‘De Engel van de HEER'. Dat is H-E-E-R, allemaal hoofdletters, vertaald uit YHWH, wat wij in het Westen nu uitspreken als 'Jahweh'. Hier zegt de tekst dat de Engel van de HEER uit Gilgal naar Bochim ging. Houd in gedachten dat Gilgal de plaats is waar de mensen zich opnieuw voor God reinigden toen zij het Beloofde Land binnentrokken.

Ik geloof dat deze Engel van de HEER, in hoofdletters dus, Jezus is. Dit is een verschijning van Christus vóór zijn incarnatie! Dat is geweldig! Laat mij dat even uitleggen. Op de eerste plaats lezen we hier in Rechters 2:1 dat deze Engel van de HEER zegt: 'Ik heb jullie uit Egypte geleid naar het land dat ik jullie voorouders onder ede had beloofd.' Als deze Engel zegt dat Hij de kinderen van Israël uit Egypte heeft geleid, wie anders kan dit dan zijn dan God, Jezus?

In het Oude Testament vinden we op zijn minst 43 van dergelijke verschijningen van Jezus vóór Zijn incarnatie. Alleen al in het boek Rechters vinden we er veertien. We weten uit Johannes 1 dat Jezus er al was toen de aarde werd geschapen en dat Hij de schepper van alle dingen is, de Intelligente Ontwerper.

We kunnen hier twee ontzettend mooie dingen uithalen. Het eerste is dat Jezus degene is die ons naar het Beloofde Land van onze verlossing leidt. En het tweede is dat Hij, wanneer wij van het juiste pad afraken, tot ons nadert vanuit ons eigen Gilgal. Begrijp je wat ik bedoel? Hij volgt ons! Kijk eens wat Hij hier zegt: ‘Ik heb gezegd dat ik mijn verbond met jullie nooit zou verbreken.’ Maar je kunt je al voorstellen hoe de leiders van Israël denken: 'Oeps! Maar, eh... wij zijn ons gedeelte van dat verbond eigenlijk niet nagekomen.’"


Rechters 2 - Lees deel 2!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden