Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Rechters 19 – Deel 2

QUESTION: Een schoorvoetende cultuur - 2

ANSWER:

Rechters 19 - Deel 2

door pastor Nathan Shepherd (Dive Chapel, Candle Key, Florida)

“De meesten van jullie kennen Hudson Tanner. Hud is 86 jaar oud. Hij vocht in de Tweede Wereldoorlog. Zijn vrouw stierf toen hij net vijftig was en Hud preekte 23 jaar lang in een kerk in Chiefland, Florida. Hij is nu een van de meest waardevolle vrijwilligers van "Reef Restoration Ministries".

Ik sprak Hud deze week over Rechters 19. Aan het begin van de jaren '70 preekte hij over dit boek. Hij zei dat dit boek dertig jaar geleden zó uitheems overkwam in onze Amerikaanse cultuur, dat het de meeste mensen alleen maar verwarde en afschrikte. In die tijd hadden weinig mensen kabeltelevisie en stonden de kranten nog niet vol met gruwelijke, sensationele verhalen over moorden en verkrachtingen. Niemand praatte ooit over homoseksualiteit. Jongens, we zouden echt diep geschokt moeten zijn omdat onze cultuur in de afgelopen dertig jaar zo in een neerwaartse spiraal is afgegleden. We zouden geschokt moeten zijn omdat we niet geschokt zijn door het zieke verhaal in Rechters 19.

Ik wil snel naar zes zaken in Rechters 19 gaan kijken die onze cultuur, onze Westerse samenlevingen, tegenwoordig overspoelen. En die dingen komen allemaal voort uit het feit dat iedereen maar doet wat juist is in zijn eigen ogen.

Ten eerste heeft de priester, in vers 2, een bijvrouw, een maîtresse. Uit de documentatie die we uit die Bijbelse tijd uit Israël hebben weten we dat een man in het algemeen één vrouw had, die zijn kinderen zou baren en opvoeden, en een bijvrouw voor zijn seksueel genot. Ik durf te beweren dat een dergelijke bijvrouw ongeveer hetzelfde is als internetporno in de levens van veel tegenwoordige mannen.

Ten tweede, nog steeds in vers 2, gaat zijn minnares er van tussen. Ze gaat met een andere man naar bed. Mijn vrienden van "FamilyLife Ministries" vertellen mij dat overspel van vrouwen een van de grootste problemen in moderne huwelijken is. Vaak zijn vrouwen zich ervan bewust dat hun echtgenoten veel tijd aan pornografie besteden, maar weten zij niet hoe ze daarmee om kunnen gaan. Terwijl deze 'geheime zonde' van de man blijft etteren, heeft de vrouw het gevoel dat ze steeds minder waard is. Ze wordt zo een gemakkelijk doelwit voor een overspelige relatie. Auw.

Wanneer we verzen vier tot en met negen van Rechters 10 lezen, dan zien we een model van verleiding en van uitstel. De twee zonden die de mensen van Jezus in onze tijd volkomen afslachten zijn de volgende: (1) toegeven aan alle verleidingen om ons heen, en (2) uitstellen van de dingen die we zouden moeten doen. Daar hoeven we niet dieper op in te gaan.

Ten vierde lezen we in vers 22 dat 'de mannen van de stad bij het huis te hoop liepen. Deze onverlaten bonsden op de deur en riepen tegen de oude heer des huizes: "Laat die gast van u naar buiten komen, we willen hem nemen!"' Homoseksualiteit. Er bestaat een woeste razernij die Satan onder de homoseksuele activisten heeft geschapen. Als je beelden hebt gezien van de zogenaamde "gay pride" of andere homo-optochten, die dertig jaar geleden onvoorstelbaar zouden zijn geweest, dan heb je het dolle, wereldse fanatisme wel waargenomen, dat zo graag andere mensen wil beledigen.

We moeten wel heel, heel voorzichtig zijn voordat we de wereld en de homoseksuele wereld zomaar veroordelen. Als Jezus vandaag hier zou zijn, dan zou hij waarschijnlijk heel veel tijd doorbrengen met de mensen die in deze zonde verstrikt zijn geraakt. Je moet begrijpen dat wij allemaal in verschillende zonden verstrikt zijn geraakt.

Ik wil deze boodschap dus heel voorzichtig brengen, omdat we voor mensen met die leefstijl moeten bidden en van hen moeten houden. En mensen, het moet duidelijk zijn dat dit een leefstijl is en geen eigenschap die door God in deze mensen werd geweven toen Hij hen in hun moeders buik in elkaar zette. Mensen zeggen vaak: 'Oh, nou zij zijn nu eenmaal zo geboren.' Stop! We zijn allemaal 'zo geboren'! Het zit in ons. Er zit een verdraaid, verwrongen gen in ons DNA. Dit is van Adam afkomstig. We noemen het zonde. Je hoeft daar niet van te blozen, je moet het niet ontkennen, maar je moet wel bidden voor de mensen die verstrikt zijn geraakt in het schijnbaar hopeloze web van deze zonde.

Ten vijfde wil ik heel snel het toenemende aantal seksuele misdaden in onze huidige wereld aanstippen. Wanneer mannen doen wat juist is in hun eigen ogen, dan hebben vrouwen te lijden. Heb jij ooit nagedacht over de waarheid dat vrouwen altijd gruwelijk slecht behandeld worden in samenlevingen die een menselijke filosofie volgen? Denk eens aan de Islam. Of het Hindoeïsme. Vrouwen worden gedwongen om tweederangsburgers te zijn. Maar niet in het Christendom. Jezus is Degene die vrouwen op hun werkelijke waarde inschat. Wauw. Denk eens aan al het werk dat Satan heeft gedaan om de wereld van het tegenovergestelde te overtuigen.

En tenslotte wil ik de perversie van het sensationalisme behandelen, die een aanwijzing is voor een cultuur waarin iedereen doet wat juist is in zijn eigen ogen. De moderne perswereld zal je vertellen dat zij alleen maar nieuws willen verkopen. Maar ik wil je vertellen dat het opstoken van de bevolking met overdrijvingen, misleidingen en zelfs leugens een van de schadelijkste dingen is voor een samenleving. De wereldpers denkt tegenwoordig kennelijk dat zij slimmer zijn dan alle andere mensen en dat zij voor ons kunnen bepalen wat goed en fout is - in hun eigen ogen. De weerzinwekkende, criminele, beangstigende, verdraaide, dodelijke, gedementeerde en boosaardige gevolgen van die houdingen en daden zullen heel kleurrijk - in Technicolor zogezegd - in Rechters 20 worden uiteengezet.

Nou jongens en meiden, dat was behoorlijk zware kost. Dit is een van de meest verontrustende, gewelddadige en wrede hoofdstukken in de hele Bijbel. Maar het moet als een duidelijke waarschuwing dienen dat wij, als cultuur, op weg zijn naar zelfvernietiging. We moeten echt op onze knieën vallen, de HEER aanroepen en tot inkeer komen.

Kijk nu eens even in 2 Kronieken 7, vers 14". Het geblader door de Bijbels klonk als een ruisende wind. "Hier lezen we: 'En wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen.' Nooit, nee nog nooit, hebben we dit meer moeten doen dan nu. Ik hou van jullie, mensen. Amen."


Ga naar Rechters 20!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden