Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Rechters 18

QUESTION: Spionnen en valse goden - 1

ANSWER:

Rechters 18 - Deel 1

door pastor Nathan Shepherd (Dive Chapel, Candle Key, Florida)

“Voordat we verder gaan met onze studie in het boek Rechters wil ik jullie even op de hoogte brengen van de voortgang van ons 'Queen Eileen' project." Nathan Shepherd leunde tegen het podium van de Dive Chapel in Candle Key, Florida. Hij had zijn Bijbel opengeslagen. "Het goede nieuws is dat ons voorlichtingsfilmpje van 22 minuten over het mini-koraalrif in de achtersteven van de oude onderzeeër voltooid is. Het slechte nieuws is dat we voor de rechter worden gesleept door een aantal schurken die menen aanspraak te kunnen maken op de resten van de 'Queen Eileen'. Maar de zeevaartwetten staan aan onze zijde. "Reef Restoration Ministries" had het recht om deze locatie voor zich op te eisen, het juiste papierwerk was bij de staat Florida ingediend en zo verwierven wij de rechten om het wrak te onderzoeken en het gevonden koraalrif te behoeden voor verder verval.

Ongeveer twee weken geleden probeerde een andere partij een bergingsclaim voor de 'Queen' in te dienen. Zij beweerden dat zij het wrak hadden gevonden en het voor zich konden opeisen, omdat de wettelijke eigenaren geen pogingen hadden ondernomen om het te bergen. Het is gewoon een groepje listige advocaten dat dergelijke trucs in het hele zuidoosten van de V.S. en in het Caribische gebied probeert uit te halen.

Zij proberen voordeel te halen uit een klein gat in de zeevaartwet en de staatswet, waarin geen goed onderscheid wordt gemaakt tussen een verlaten vaartuig en een historisch wrak. RRM moest een advocaat in de arm nemen om de claim van deze groep aan te vechten. Wij presenteerden bewijs dat zij wettelijk gezien geen goede argumenten hebben en dat het lichten van het wrak het kostbare koraalrif zou vernielen. De positieve zijde is dat er 27 milieuverenigingen zijn die zich aan onze zijde hebben geschaard. Zij zullen bij het kantoor van deze advocatengroep in Gainesville gaan demonstreren. Onze advocaat heeft een contactverbod van 60 dagen weten te bemachtigen en heeft verder een rechtszaak tegen deze groep aangespannen om onze financiële schade te kunnen verhalen. We zien wel wat eruit zal komen. Maar je ziet dat het een drukke week is geweest.”

In de zevende of achtste rij stak een vrouw haar hand op. Ze droeg een spijkerbroek en een zwart T-shirt. “Pastor Nathan, is het waar dat deze advocaten feitelijk naar het kantoor van RRM zijn gekomen en enkele van jullie teamleden hebben bedreigd?"

“Tja, dat klopt wel ongeveer, ja. Ze stormden afgelopen donderdag ons kantoor binnen en begonnen allerlei beschuldigingen en obsceniteiten uit te kramen. Het mooie was dat onze vriend en verslaggever B.A. Miller van de "Keys Sun Sentinel" aanwezig was en alles heeft opgenomen. Je kunt daarover volgende week dus een krantenartikel verwachten. Ik denk dat die jongens uit Gainesville nooit hadden verwacht dat het allemaal zo slecht voor hen zou verlopen."

Een jongeman stak nu zijn hand op en Nathan wees naar hem. "Dit is echt ongelooflijk. Waarom staat ons land eigenlijk toe dat idioten als deze rotte advocaten zulke dingen mogen doen?"

“Rustig aan, jongens. We weten eigenlijk niet wat hun motivatie is, maar ik vermoed dat het heel eenvoudig is: hebzucht. Het lijkt me duidelijk dat zij de HEER niet kennen. We moeten voor hen blijven bidden. Bid niet alleen dat zij zullen inzien dat het fout is wat ze doen, maar ook dat wij in dit hele gedoe geweldige getuigen mogen zijn. De redding van zielen staat altijd op de eerste plaats." Een instemmend gemompel vulde de ruimte.

“Ik wil teruggaan naar iets wat ik vaak en graag zeg. Een van de belangrijkste verzen in de Schrift is Handelingen 17:11. Hier lezen we: 'De Joden in Berea waren welwillender dan die in Tessalonica, want ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd.' Snap je dat? Ze vergeleken de woorden van de apostel Paulus met de Schrift. En zoals ik het zie is Billy Graham ongeveer zooo klein vergeleken met Paulus." Nathan hield zijn rechterhand omhoog met zijn duim en wijsvinger zo'n twee centimeter van elkaar.

“Nou, als die nobele Christenen in Berea in de eerste eeuw elke dag het Woord bestudeerden om er zeker van te zijn dat de woorden van Paulus waar waren, dan moeten jullie toch zeker ook de tijd nemen om in de Schrift te duiken, zodat jullie zeker weten dat mijn woorden waar zijn. Toch?

Laten we, dat gezegd hebbend, onze Bijbels openen in Rechters 18. In dit hoofdstuk zien we, aan het oppervlak, het vervolg van het epos over Micha van Efraïm. Weet je nog hoe we vorige week zagen dat deze man zijn eigen godsdienst verzon? Nou, ik kan je één ding vertellen over een door de mens verzonnen godsdienst: er is altijd een sterker leger, een krachtiger leider, goden die er beter uit zien en amuletten die beter lijken te werken. Onze vriend Mike ontdekt dat al heel snel.

Vers 1 begint weer met: 'Er was in die tijd geen koning in Israël.' Dan lezen we dat de stam van Dan op zoek was naar een vaste verblijfplaats, 'want het was de enige stam van Israël waaraan nog geen grondgebied was toegevallen.' Zie je dat? Zij hadden de Kanaänieten nog niet kunnen verjagen uit het land dat God voor hen had gereserveerd. Hmmm. Wat zou daarvan de oorzaak kunnen zijn?

Het verhaal in hoofdstuk 18 gaat uiteindelijk over het volgende: de mannen van Dan zenden vijf spionnen uit om op zoek te gaan naar een gemakkelijk te veroveren stad, een stad die zij dus gemakkelijk zouden kunnen overnemen. Eerder in deze studie hadden we het over de trouwe verovering van het land, en over een gehoorzame en vreugdevolle bewoning van het land. Het is duidelijk dat deze jongens niet voldoende geloof hadden om de eerste stap te zetten naar een overvloedig leven in het Beloofde Land. Nou, ze proberen het dus op eigen houtje. En dat is een grote fout.


Rechters 18 - Lees deel 2!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden