Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Rechters 18 – Deel 2

QUESTION: Spionnen en valse goden - 2

ANSWER:

Spionnen en valse goden - 2

Rechters 18 - Deel 2

door pastor Nathan Shepherd (Dive Chapel, Candle Key, Florida)

“De vijf spionnen overnachten in het huis van Micha in de heuvels van Efraïm. Ze zien zijn afgoden, zijn valse godsdienst en zijn priester. We spraken vorige week over opportunistische kerkleiders en hoe de HEER daar een hekel aan heeft. De spionnen vragen Micha's priester om God voor hen te raadplegen. Hij bidt niet eens, maar vertelt hen gewoon dat alles in kannen en kruiken is. In vers 6 zegt de kleine priester: 'Ga gerust verder. Uw onderneming is de HEER welgevallig.' Hier zien we iets belangrijks. Valse profeten hebben meestal een positieve boodschap. Deze priester sprak tot een groep weerspannige mannen die juist van God afdwaalden. De boosaardige daden van de spionnen werden door dit nepbericht 'van de HEER' aangemoedigd.

“De vijf spionnen overnachten in het huis van Micha in de heuvels van Efraïm. Ze zien zijn afgoden, zijn valse godsdienst en zijn priester. We spraken vorige week over opportunistische kerkleiders en hoe de HEER daar een hekel aan heeft. De spionnen vragen Micha's priester om God voor hen te raadplegen. Hij bidt niet eens, maar vertelt hen gewoon dat alles in kannen en kruiken is. In vers 6 zegt de kleine priester: 'Ga gerust verder. Uw onderneming is de HEER welgevallig.' Hier zien we iets belangrijks. Valse profeten hebben meestal een positieve boodschap. Deze priester sprak tot een groep weerspannige mannen die juist van God afdwaalden. De boosaardige daden van de spionnen werden door dit nepbericht 'van de HEER' aangemoedigd.

De spionnen verkennen het land van Laïs. Vers 7 vertelt ons dat de bevolking van deze streek rustig en onbezorgd is en dat mogelijke hulp bij een aanval ver weg is. De spionnen gaan dus terug naar de Danitische leiders en zeggen dat het goed zou zijn om Laïs aan te vallen en te veroveren.

Wanneer het leger van Dan op weg gaat om dit rustige, nietsvermoedende volk aan te vallen, passeren ze Efraïm. Ze besluiten om Micha's afgoden, priestergewaad en terafim te stelen. De priester van Micha vraagt hen wat ze van plan zijn en probeert hen blijkbaar tegen te houden. In vers 19 antwoorden de Danieten als volgt: 'Stil! Zeg niets, maar ga met ons mee en word onze raadgever en priester. U kunt toch beter priester zijn voor een hele stam Israëlieten dan voor het huishouden van één man?'

Vers 20 is veelzeggend: 'Daar stemde de priester van harte mee in. Hij nam zelf het priestergewaad, de godenbeeldjes en het zilveren beeld en sloot zich bij hen aan.' Volgens mij hebben we die hebzuchtige egoïstische doornstruik-priester vorige week al een flink pak slaag gegeven. Dat heeft hij nu niet meer nodig.

Micha roept al zijn buren bijeen en probeert zijn afgoden en zijn andere bezittingen terug te krijgen. Maar hij besluit uiteindelijk dat het leger van Dan te sterk is en hij laat hen gewoon verder gaan. Het leger van Dan overvalt vervolgens het rustige, nederige volk van Laïs. Zij doden alle inwoners en branden hun stad plat. Daarna bouwen ze een nieuwe stad, die zij Dan noemen. Zij bouwen daar een tempel waarin ze de godenbeeldjes van Micha een plaats geven en priesters benoemen die geen Levieten zijn.

Het laatste vers van hoofdstuk 18 is vers 31. Dit zegt: 'Zolang het heiligdom van God in Silo bestond, bleef het godenbeeld dat Micha had laten maken bij de Danieten.' Tjonge, kijk eens aan. De stam van Dan is van de juiste koers afgeraakt. En ze zijn duidelijk van de ene, ware God afgedwaald. Mijn vraag aan jou is de volgende: aanbid jij afgoden? Heb jij je eigen regels voor je eigen godsdienst geschreven? En is het ware heiligdom van God al die tijd 130 kilometer van je vandaan geweest, in Silo?

Laten we de film eens even terugspoelen, helemaal terug naar het begin van hoofdstuk 18. Het echte verhaal waar het hier om gaat is iets waar wij in onze dagelijkse levens ook in trappen. Het is een anti-Nehemia filosofie. Kunnen jullie je onze studie van het boek Nehemia nog herinneren? Ik bleef toen hameren op het vierdelige doel van God: visie, teamwerk, doorzettingsvermogen en de voltooiing van het werk met Gods zegen. De Danieten volgen dat spoor helemaal niet, hier in Rechters 18.

Het gebeurt tegenwoordig zo vaak. Mensen die denken dat zij volgelingen van Jezus zijn - en bedieningen die de naam van Christus dragen - lopen voor altijd van Hem weg, wanneer zij juist zouden moeten volharden.

“De HEER had de stam van Dan een stuk land toegewezen. Dat land bevond zich in het zuiden van Kanaän, vlakbij het land van de stammen van Juda en Benjamin. In Rechters 1:34 zagen we hoe de mannen van Dan de Kanaänieten niet uit hun toegewezen land wisten te verjagen. Sterker nog, zij sloegen in paniek op de vlucht en verstopten zich in de bergen toen de Amorieten hen achtervolgden.

Weet je nog dat we zeiden dat we het Beloofde Land in geloof veroveren en dat we er dan een overvloedig leven kunnen leiden door gehoorzaam te zijn? De stam van Dan wist die eerste stap niet eens te voltooien. Hun gebrek aan geloof verhinderde blijkbaar dat zij hun erfdeel in het Beloofde Land konden innemen. En nu nemen ze de touwtjes in eigen handen en vallen ze een vredig, nederig volk aan dat zich ten noorden bevindt van het territorium dat God aan Israël had gegeven. Zij doen dus wat juist is in hun eigen ogen. En dat zal de stam van Dan door de jaren heen blijven achtervolgen.

Maar voordat we de Danieten te zwaar beoordelen: gaan wij zelf wel eens op zoek naar een gemakkelijke oplossing? Zijn wij zelf wel eens moe, verzwakt, terneergeslagen en gewoon ziek van onze eigen omstandigheden? Ook wij gaan vaak op zoek naar een gemakkelijker oplossing, in plaats van de Almachtige HEER van het universum aan te roepen zodat wij in Hem kracht, doelgerichtheid, vrede en doorzettingsvermogen kunnen vinden. We zouden ons altijd op God moeten richten. Hij roept ons op om vol te houden. Alleen dan kunnen we de wedloop samen met Hem voltooien. We moeten een goede strijd leveren en de mensen worden die God graag wil hebben. Alleen in geloof en gehoorzaamheid kunnen wij onze zonden overwinnen en een overvloedig leven leiden in het Beloofde Land van de HEER.

Ik hou echt heel veel van jullie allemaal en ik wil graag dat we Gods wedloop samen lopen. Kom vanavond om 18:30 uur weer terug, dan kunnen we samen pizza eten en verder praten over Rechters en over Jezus.”


Ga naar Rechters 19!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden