Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Rechters 15 – Deel 2

QUESTION: Hitte en Mahi Mahi - 2

ANSWER:

Rechters 15 - Deel 2

door pastor Nathan Shepherd (Dive Chapel, Candle Key, Florida)

“In Rechters 15 is Simsons woede tegenover zijn vrouw duidelijk al bekoeld. Hij bezoekt haar huis en brengt als geschenk een jonge geit mee. Het is duidelijk dat Simson denkt dat hij met een feest zal worden verwelkomd - en hij heeft zelf het hoofdgerecht meegebracht! Hij klopt op de deur en zegt: 'Ik wil graag mijn vrouw bezoeken in haar eigen vertrek.' Je mag dat noemen wat je wil, maar volgens mij is het begeerte. Vergeet niet wat de eerste zin was die we in Rechters 14 hebben gelezen: 'Op een keer ging Simson naar Timna. Daar viel zijn oog op een Filistijns meisje.' Simson had een oog voor vrouwelijk schoon. Maar dan lezen we: 'Maar haar vader weigerde hem de toegang.'

De vader van de meid vertelt Simson dat hij haar als bruid aan een ander heeft gegeven en hij biedt Simson zijn jongste dochter aan. Het zal je niet verbazen dat Simson nu ziedend is. Kijk eens wat hij doet nu zijn woede tot het kookpunt is verhit...

Hij vangt driehonderd vossen. Hij bindt de vossen met de staarten in paren aan elkaar. Dan steekt hij een fakkel in de knopen van die aaneengebonden staarten. Je hebt nu dus honderdvijftig vossenparen, die allemaal doodsbang en dus helemaal door het dolle heen zijn. Vers 5 zegt: 'Toen stak hij de fakkels aan en stuurde de vossen de korenvelden van de Filistijnen in. Zo stak hij alles in brand, niet alleen de korenschoven en het koren dat nog op de akker stond, maar ook de wijngaarden en de olijfgaarden.' Dat is het eerste vernietigende vuur.

Toen de Filistijnen ontdekten dat al hun gewassen tot de grond waren platgebrand, deden ze rondvraag en ze ontdekten dat Simson het had gedaan - de schoonzoon van de Timniet. Daarop verbrandden zij Simsons vrouw en haar vader.

Laten we daar eens even stoppen. Dat is het tweede verwoestende vuur. In het vervolg van hoofdstuk 15 vinden we ontzettend goed leesvoer over de strijd van de Filistijnen tegen de Israëlieten om Simson te grazen te nemen. De Israëlieten krijgen Simson te pakken, binden hem vast en leveren hem over aan de Filistijnen.

De Filistijnen vallen Simson aan, maar met de hulp van de Geest van de HEER doodt hij 1.000 mannen met het kaakbeen van een ezel. Je hebt dat verhaal vast wel ooit gehoord.

Maar op dit moment wil ik het hebben over het vurige huwelijk tussen Simson en de dochter van de Timniet. Voortdurend zien we in de Schrift het belang van het huwelijk in Gods ogen als terugkerend thema. Volgens mij hoeven we niet ver te kijken om te zien hoe goddeloos ons land is geworden: het huwelijk is enorm belangrijk voor God, maar het is duidelijk onbelangrijk geworden in de ogen van de mens.

Uit hoofdstuk 14 en 15 van het boek Rechters krijgen we de indruk dat Simson - een geboren Nazireeër - een huwelijk sluit met een heidense vrouw, omdat hij haar begeerde. Hij was arrogant en oneerlijk tegen zijn bruid. Hij beschermde haar niet en hij koesterde haar niet. Zij bedroog hem, ook al wist zij dat dit bedrog zijn dood kon betekenen. Hij had een woedeaanval en verliet haar. Toen zijn begeerte naar de vrouw van zijn jeugd terugkeerde, ging hij naar haar terug en probeerde hij haar vader om te kopen zodat hij met haar naar bed kon. Toen haar vader dit ronduit weigerde, ging Sammy door het lint. Hij verbrandde uit wraak alle gewassen in Timna. De Filistijnen wilden daarop weer wraak nemen en verbrandden Simsons vrouw en zijn schoonvader in hun eigen huis.

En dit alles vanwege een stom raadsel? Het Bijbelse raadsel is het volgende: waarom gedraagt een leider, die pas getrouwd is met de vrouw van zijn jeugd - een geschenk van God - zich als een egoïstische, verwaande rockster?

De vraag is dus: was Simson een "doornstruik-leider"? Kwamen al zijn daden voort uit de kracht van de Geest van de HEER? Het antwoord op de eerste vraag is dat we ook volgende week deze man nog zullen bestuderen, dus laten we ons oordeel even uitstellen. Maar wat de vraag over de kracht van de Geest betreft: ik denk niet dat de Schrift dat zo stelt. Misschien komt Simson er wel goed vanaf omdat de bijgelovige Filistijnen hebben gezien wat hij in de kracht van de Geest kan doen en lopen ze daarom met een boog om hem heen.

Uiteindelijk is Simson een voorstelling van elke gelovige. Hij is een samenvatting van de mensen die in het boek Rechters door de HEER worden gebruikt. De les die wij eruit moeten leren is dat God elk mens kan gebruiken - idioten, klungels, verwende nesten, egoïsten, leugenaars en angsthazen - om Zijn plannen uit te voeren. We doen er goed aan om te onthouden dat wij, wanneer wij geen logica, zin of betekenis zien in de mensen die God tegenwoordig gebruikt, het beste kunnen bidden voor deze mensen en voor Gods koninkrijk, en moeten vertrouwen op de Geest van de HEER.”


Ga naar Rechters 16!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden