Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Rechters 16

QUESTION: Delila en blindheid - 1

ANSWER:

Rechters 16 - Deel 1

door pastor Nathan Shepherd (Dive Chapel, Candle Key, Florida)

Nathan Shepherd leunde tegen het podium van de Dive Chapel in Candle Key, Florida. Een jonge meid, Courtney Paine genaamd, had zojuist haar getuigenis met de hele gemeente gedeeld; haar verhaal over hoe zij een volgeling van Jezus Christus was geworden. Courtney was een stagiaire bij "Reef Restoration Ministries" en was in een atheïstisch gezin opgegroeid. Haar moeder was een advocate en had maar liefst zes rechtszaken over de zogenaamde "scheiding van kerk en staat" tot aan het Hooggerechtshof van Ohio door weten te zetten.

“Courtney, we prijzen God voor jouw uitbundigheid voor Jezus en je honger naar Zijn Woord. Ik sta echt versteld van jouw nieuwe geloof. Bedankt voor je getuigenis deze ochtend. De pogingen van de mensen in jouw leven om jou anti-Jezus te maken zijn echt verbazingwekkend. Mag God jou zegenen, meid.

Ik hoop dat jullie allemaal net zo veel genieten van deze studie van het boek Rechters als ikzelf. We zijn nu in Rechters 16, waarin het saga over Simson wordt vervolgd. Kunnen jullie dit hoofdstuk openslaan, als je dat nog niet gedaan hebt?

Nou, ik denk dat de meesten van ons in deze studie een andere zijde van Simson hebben gezien. Mensen zien de Simson uit de geschiedenis vaak als een soort gespierde Hulk voor God. Ik denk dat wij ontdekt hebben dat hij een verwend nest was, een man van normale afmetingen die zich als een rockster gedroeg. Welnu, alle arrogantie, gladde spraak en compromissen van Simson zullen hier in Rechters 16 behoorlijk botsen.

Het einde van hoofdstuk 15 zegt: 'Tijdens de Filistijnse overheersing trad Simson twintig jaar lang op als rechter.' Let eens op wat er niet wordt gezegd. Er wordt niet gezegd dat hij Israël van de Filistijnse onderdrukking verloste. Weet je nog wat er in hoofdstuk 13, vers 5 gebeurde toen Jezus aan Simsons moeder verscheen? Hij zei dat haar zoon 'een begin zou maken met de bevrijding van Israël uit de greep van de Filistijnen.' En we kunnen zien dat dat inderdaad het geval was. Zie je dat? De woorden van Jezus zijn altijd waar!

In verzen 1 tot en met 3 van hoofdstuk 16 lezen we een heel overtuigende passage. Simson gaat naar Gaza, ziet daar een hoer die hij begeert en 'hij ging bij haar naar binnen'. Er zijn een heleboel Bijbelgeleerden die het einde van hoofdstuk 15 en het begin van hoofdstuk 16 lezen en dan zeggen dat Simson twintig jaar lang niet door vrouwen verleid werd. Ik zie dat anders. Hij is zeker mogelijk dat hij in die jaren een leven leidde dat aan God en zijn Nazireeërgelofte was gewijd, en het is zeker mogelijk dat hij in al die jaren wegbleef van hoeren en strippers en andere straatmeiden, maar dat lijkt niet te passen bij het karakterbeeld dat we van hem hebben.

Hoe dan ook, de mannen van Gaza ontdekken dat hij bij de hoer is en ze denken dat ze hem in de val hebben. Ze staan klaar om hem de volgende ochtend te pakken te nemen. Maar Simson vertrekt rond middernacht al. En wanneer hij de stad verlaat, rukt hij de stadspoort uit de muur en draagt deze op zijn schouders tot op een van de bergtoppen. Zie je wat hier beschreven wordt? Simson is de hele avond bij een hoer, maar kan daarna nog steeds zijn door God gegeven bovennatuurlijke kracht gebruiken. Hmmm. Zoals we zullen zien, kan en zal God niet worden tegengehouden. De mens kan Gods veroveraar of rechter niet doden, totdat God het toestaat.

En dan komen we bij Delila. Kun jij je onze eerste ontmoeting met Simson nog herinneren? 'Op een keer ging Simson naar Timna. Daar viel zijn oog op een Filistijns meisje.' En hier gebeurt dat opnieuw. Vers 4 vertelt ons dat hij verliefd werd op een vrouw in het Sorekdal. Haar naam was Delila. Nou, alle aanwijzingen vertellen ons dat Delila een knappe meid was. Simson is een rokkenjager. Zijn hele leven heeft hij de vrouwtjes nagelopen. Maar deze ene vrouw, Delila, trekt hem meer aan dan andere vrouwen. Haar vrouwelijke streken houden hem gevangen. Onze jongen zit in de problemen en hij heeft het zelf nog niet eens in de gaten.

Delila mag dan erg mooi zijn, maar ze heeft geen stijl. Kijk eens wat er gebeurt wanneer er geld in het spel is. Ze verkoopt onze Sammy gewoon.

En hier komt de grote knaller, in vers 5. De grote topmannen van de Filistijnen zeggen tegen Delila: 'Haal Simson over om u te vertellen waarin zijn geweldige kracht schuilt en wat we moeten doen om hem weerloos te maken.'

Laten we daar eens even stoppen. We hebben ook hier weer bewijs dat Simson geen enorme Neanderthalerbruut was. De Filistijnen vragen zich steeds af waar hij zijn kracht vandaan haalt. Maar het woord waar ik mij even op wil concentreren is 'overhalen'. Dat betekent ook 'verleiden' of 'verlokken'. Hou je vinger even op deze plaats in de Bijbel, want we gaan nu naar het boek van Jakobus in het Nieuwe Testament. Je vindt het na de boeken Galaten en Efeziërs, zelfs na het boek Hebreeën. Helemaal achterin je Bijbel."

Het geblader van al die mensen in het oude pakhuis klonk als een ruisende wind. Een oudere vrouw in de gemeente zei ooit dat het haar in de oren klonk als het fladderen van de vleugels van engelen.

“Begin eens bij Jakobus 1, vers 14. Dit is de cyclus van de zonde in al onze levens. De tekst zegt: 'Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept.' Zie je dat? 'Lokt'. Ga verder met vers 15: 'Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde; en is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort.' Oké, houd dat in gedachten en ga dan terug naar het boek Rechters.


Rechters 16 - Lees deel 2!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden