Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Rechters 14 – Deel 2

QUESTION: Simson en begeerte - 2

ANSWER:

Rechters 14 - Deel 2

door pastor Nathan Shepherd (Dive Chapel, Candle Key, Florida)

“Simson gaat arrogant naar huis en zegt tegen zijn vader dat hij deze vrouw wil hebben. Manoach vraagt hem waarom hij geen Israëlitische vrouw kan nemen. Simson toont zijn ware, verwende rockster karakter en zegt: 'Dit meisje moet u voor me vragen, want zij bevalt me.'

Wauw. Weer een zelfzuchtige, egoïstische leider voor Israël. Zogenaamd voor God apart gezet en toch in de verste verte niet denkend aan het gebod 'Toon eerbied voor uw vader en uw moeder'. Toch?

Vers 4 laat ons weten dat God toch met Simsons wereldse houding aan de slag kan. Wat Satan voor kwaad wil gebruiken, zal God voor goede dingen gebruiken! Dat vinden we trouwens in Genesis 50:20.

Dus gaan Simson en zijn ouders naar Timna. En Simson gaat naar de wijngaarden. Dat is een probleem. Simson de Nazireeër hoort bij de druiven weg te blijven, maar hij loopt nu door een wijngaard. Een brullende leeuw bestormt hem. De Geest van de HEER komt op hem en met zijn blote handen verscheurt hij de leeuw. Nou, dat lijkt me wel iets moois om te zien, hoe Forrest Gump een leeuw verscheurt!

Hij doodt de leeuw dus. En daarmee heeft de Nazireeër weer een nieuw probleem. Het is hem namelijk niet toegestaan om dode dingen aan te raken. Aan het eind van vers 6 maakt hij het probleem nog groter. We lezen daar: 'Maar tegen zijn vader en moeder sprak hij er met geen woord over.'

In vers 7 lezen we: 'Hij vervolgde zijn weg en sprak met het meisje, en zij beviel hem nog steeds.' Nogmaals, hij concentreert zich op de wereld. Er wordt niet gezegd dat Hij op zoek ging naar de wil van de Heer. Let eens op dat woord 'beviel'. Het wordt op een heel lichamelijke manier gebruikt. Het betekent dat Simson vond dat zij er goed uit zag, hij voelde zich tot haar uiterlijk aangetrokken. Oei, een echte rockster.

Laten we dus eens even naar het scorebord kijken in Rechters 14. Op dit moment heeft Simson zich verzet tegen de wensen van zijn vader en moeder. Hij gedraagt zich als een verwend nest. Hij balanceert op het randje van zijn leefregels door naar een wijngaard te gaan. Hij heeft zijn gelofte als Nazireeër verbroken door de dode leeuw aan te raken. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Hij de wil van de Heer voorrang geeft in zijn zoektocht naar een toekomstige vrouw. Hij verlooft zich met een heidense vrouw, alleen omdat ze er goed uitziet. Hmmm, dat lijkt toch allemaal niet op een recept voor een godvruchtig, gelukkig huwelijk.

Het hoofdstuk verhaalt vervolgens over nog meer gestuntel van Simson. Wanneer hij op weg gaat om zijn vrouw op te halen, gaat hij weer even bij de dode leeuw langs. Enkele honingbijen hebben een nest in de dode leeuw gebouwd en het karkas druipt nu van de honing. Simson kan de verleiding niet weerstaan en met zijn handen schept hij er wat zoete honing uit en proeft het. En hij geeft ook wat honing aan zijn vader en moeder zonder hen te vertellen waar het vandaan komt. Opnieuw wordt hij door de dode leeuw onteerd. Het maakt niet uit hoe sterk Simson lichamelijk kan zijn in de kracht van de Heilige Geest: geestelijk is hij een van de zwakste mannen in de Bijbel.

Verleidingen blijven hem vernielen. Ik geloof dat de reden hiervoor is dat hij altijd te laag mikt. Hij kijkt altijd omlaag, naar de wereld. De Engel van de HEER beloofde dat Hij Simson zou gebruiken om een begin te maken met de bevrijding van de Israëlieten uit de handen van de Filistijnen, maar Simson is een geestelijke ramp.

In vers 10 houdt Simson een soort vrijgezellenfeest. Hij heeft zelfs geen vrienden die hij voor dit feest zou kunnen uitnodigen en dus vragen ze dertig Filistijnse kerels om met hen te feesten. Tijdens het feest geeft hij zijn nieuwe vrienden een raadsel. Als zij het raadsel kunnen oplossen, dan zal hij elk van hen een nieuw kostuum geven. Maar als ze dat niet kunnen, dan moeten zij hem dertig nieuwe pakken geven. Het raadsel lezen we in vers 14. Het gaat als volgt:

‘Het is sterk en het verslindt altijd, nu biedt het een maal van zoetigheid.’

Voor ons is het duidelijk dat hij doelt op de dode leeuw met de honing, omdat wij het verhaal gelezen hebben. Maar zie je wat er gebeurt? Is het mogelijk dat hij denkt dat niemand zal begrijpen waar hij het over heeft, omdat hij zogenaamd een Nazireeër is? Volgens mij genoot Simson zo zeer van zijn verboden zonde dat hij erover begon op te scheppen.

Hoe dan ook, de dertig Filistijnse gasten kunnen het raadsel niet oplossen en dus gaan ze naar Simsons bruid en zeggen: ‘Jij moet je man overhalen om ons de oplossing van het raadsel te vertellen, anders steken we jullie huis in brand zodat jij en je familie in de vlammen omkomen. Wat denken jullie wel! Hebben jullie ons soms uitgenodigd om ons tot de bedelstaf te brengen?’

Dus de nieuwe mevrouw Simson bedelt en huilt en na zeven dagen geeft hij haar het antwoord op het raadsel. Vers 17 zegt: 'Ze vertelde de oplossing van het raadsel door aan haar stadsgenoten.'

Stop hier eens even. Laat ik dat even op een rijtje zetten. De nieuwe bruid van deze gast, de liefde van zijn leven, verleidt hem en bedot hem om het antwoord op een raadsel te krijgen? Bestond er geen vertrouwen in deze relatie? En trouwens, waarom hield hij het zo lang geheim voor haar? Mannen, willen jullie ook zo'n 'verleidster' trouwen? Dit hoofdstuk toont ons een van de slechtste uitgangspunten uit de geschiedenis voor een huwelijk!

Wanneer de Filistijnse mannen vervolgens het raadsel 'oplossen', komt Simson met een klassiek antwoord. In vers 18 zegt hij: 'Jullie hebben met mijn vaars geploegd, anders waren jullie er nooit achter gekomen!' Raad eens, Sammy? Het is jouw taak om ervoor te zorgen dat niemand met jouw vaars gaat ploegen. We noemen dat vertrouwen, genegenheid, bescherming, zorg, samen het Woord lezen. In één woord: liefde!

Aan het eind van het hoofdstuk lezen we hoe de Geest van de HEER in Simson te werk gaat. Hij is door het dolle heen, gaat naar Askelon, een Filistijnse hoofdstad, en doodt daar dertig mannen. Hij jat hun kleding, loopt terug naar Timna, en geeft de kleren van die dode mannen aan de dertig mannen die het raadsel hadden opgelost.

Vers 20 vertelt ons: ‘Zijn vrouw werd aan een ander gegeven, aan degene die bij zijn huwelijk als getuige was opgetreden.' Auw! Na dit alles werpt hij zijn verlokkelijke, bedrieglijke vrouw gewoon aan de kant. Hij verlaat haar.

Hoe moeten we dat zien? Ik zal je vertellen hoe ik het zie. Simson is de man van gebroken beloftes. Zijn vader en moeder waren aanwezig bij zijn bruiloft en daarom denk ik dat zij een een Hebreeuwse huwelijksceremonie hadden. In zo'n ceremonie zweert een man tegenover de Almachtige God dat hij zijn vrouw zal houden, beschermen, verzorgen en bemoedigen en dat hij van de vrouw zal houden die hij als 'de vrouw van zijn jeugd' tot zich neemt. Hij pakt vervolgens zijn mantel en bekleedt de vrouw hiermee. Eén keer, jongens. DE vrouw van je jeugd. In Maleachi 2:13-15 lezen dat God boos is omdat de mannen van Israël het altaar met tranen hebben bedekt. En dan lezen we: 'Waarom toch? Omdat je de vrouw met wie je je leven deelde trouweloos behandeld hebt, de vrouw met wie je in je jeugd een verbintenis bent aangegaan, waarvan de HEER getuige is geweest. Wie ook maar een beetje verstand heeft doet zoiets niet, want iedereen wil toch een nageslacht dat door God gewild is? Speel niet met je leven en behandel de vrouw van je jeugd niet trouweloos. Want de HEER, de God van Israël, zegt dat hij het VERAFSCHUWT wanneer een man zijn vrouw wegstuurt. Wie zoiets doet besmeurt zichzelf met onrecht.' Tjonge zeg, waar staat onze vriend Sammy dan? Waar staan wij dan?"


Ga naar Rechters 15!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden