Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Rechters 14

QUESTION: Simson en begeerte - 1

ANSWER:

Rechters 14 - Deel 1

door pastor Nathan Shepherd (Dive Chapel, Candle Key, Florida)

Pastor Nathan Shepherd stond vóór zijn congregatie op het podium van de Dive Chapel in Candle Key, Florida. De praise band had hun instrumenten net opgeborgen. Het pakhuis aan het water waar de gemeente bijeenkwam lag juist ten zuiden van Tavernier Creek, aan de zijde van de snelweg waar de Florida Bay was gelegen. Het was uitzonderlijk dat Nathan de menigte vanaf het podium toesprak.

“Ik zal hier later op de dag wel door in de problemen komen, maar ik wil nu mijn vrouw Maya vragen om even bij me op het podium te komen.”

Een mooie vrouw op de eerste rij, met een donkere huid en lang, golvend zwart haar, stond op en beklom hoofdschuddend de treden naar het podium waar haar echtgenoot stond. Maya was klein, ongeveer 1 meter 65. Ze droeg een oude spijkerbroek en een goudkleurig shirt met knoopjes. Toen ze Nathan bereikte, sloeg hij een arm om haar middel en gaf haar een kus.

“Ik weet dat je niet graag in het middelpunt van de belangstelling staat, maar ik wilde je vandaag, waar iedereen bij is, vertellen hoe veel ik van je hou. We zijn nu bijna tweeëntwintig jaar getrouwd en ik verlang nu nog meer naar je dan toen ik je voor het eerst zag op de Universiteit van Stetson. Ik hou van jouw liefde voor Jezus, jouw liefde voor mij, de dingen die je doet, hoe je er uitziet, hoe je leeft, hoe je lacht. Jij maakt mij compleet en ik kan me geen leven zonder jou voorstellen.”

Maya grinnikte verlegen. Ze staarde naar de vloer en zei: "Dank je wel, schat. Mag ik nu gaan zitten?”

Nathan lachte en knikte.

“Oké jongens, we gaan vandaag naar Rechters 14. Een van de redenen dat ik Maya vandaag naar voren riep is dat dit hoofdstuk, meer dan enig ander hoofdstuk van de Bijbel, tot mij spreekt over wat de betekenis van een levenslange partner. Een Christelijk huwelijk dat God eert. Hoofdstuk 14 geeft een negatief voorbeeld. Het laat ons zien wat wij NIET moeten doen.

Laten we snel even terug gaan naar de laatste verzen van Rechters 13. We lezen hier dat Mevrouw Manoach een zoon kreeg en hem Simson (of Samson) noemde. De jongen groeide op en de HEER zegende hem. Dan zegt de tekst in vers 25 dat 'de geest van de HEER hem tot daden aanzette'.

Denk eens terug aan de manier waarop de Engel van de HEER, Jezus in het Oude Testament, aan Simsons moeder verscheen. Hij vertelde haar dat zij een zoon zou hebben die zijn hele leven lang een Nazireeër voor God zou zijn en, ik citeer: 'Hij zal een BEGIN maken met de bevrijding van Israël uit de greep van de Filistijnen'.

Laten we eerst eens naar het boek Numeri kijken, in hoofdstuk 6. We lezen daar hoe mannen een tijdlang het Nazireeërschap kunnen bekleden. Maar het was de bedoeling dat Simson zijn hele leven lang een Nazireeër zou blijven.

Een Nazireeër werd op drie specifieke manieren voor God apart gezet: geen druiven of wijn aanraken, het haar laten groeien en niet in de buurt van een dood lichaam komen. De druiven en de wijn zijn een voorstelling van het stoffelijke: de zaken van deze wereld. De groei van het hoofdhaar was een uiterlijk teken dat hij voor God apart was gezet. De doden zijn een voorstelling van de onreine dingen van deze aarde. Zij zijn verrot en onteerd."

Nathan hield zijn wijsvinger op deze plek in de Bijbel en ging op zijn gemak op de rand van het podium zitten.

Het bevalt me hier beneden een heel stuk beter. Welnu, ik wil nu iets interessants voorstellen. Men heeft ons altijd het idee ingegoten dat Simson een soort gespierde reus was, nietwaar? Nou, ik denk hij er eerder uitzag als een heel gewone man. De tekst in de volgende hoofdstukken vertelt hoe hij door de straten van de Filistijnse steden loopt en hoe de mensen voor hem terugdeinzen. En in hoofdstuk 16 zeggen de Filistijnse leiders dat Delila moet zien te ontdekken 'waarin zijn geweldige kracht schuilt'. Als hij zo enorm groot en gespierd was, zou het dan niet vanzelfsprekend zijn geweest? En uit alles wat we tot nu toe in het boek Rechters hebben gelezen, blijkt dat God altijd de eer krijgt voor de redding van Israël. Hij gebruikt geen reuzen.

Nee, ik denk dus dat Simson waarschijnlijk meer op Tom Hanks leek dan op Arnold Schwarzenegger. Met zijn lange haar leek hij waarschijnlijk nog het meest op Tom Hanks op het eiland in de film "Castaway".

Maar goed, terug naar Rechters 14. Vers één zegt: 'Op een keer ging Simson naar Timna. Daar viel zijn oog op een Filistijns meisje.' Dat is eigenlijk alles wat we over onze goeie ouwe Simson hoeven te weten. Hij ging naar Timna. Hij zag een vrouw. Wanneer de Geest van de HEER deze man beweegt, dan is hij niet te stoppen. Maar zoals we zullen zien heeft hij twee problemen. Ten eerste gaat hij naar de Filistijnen: hij concentreert zich voortdurend op de wereld, en niet op hemelse zaken. En hij heeft een heel, heel groot probleem met zijn begeerte. Niet de verlegen, reine Israëlische meisjes. Nee: de losbandige, wellustige Filistijnse meiden. Er is een oud country liedje dat zegt 'Ik hou van vrouwen die een beetje aan de ruige kant zijn', en dat zou best wel eens over Simson kunnen gaan."


Rechters 14 - Lees deel 2!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden