Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Rechters 12

QUESTION: Spraakgebrekken - 1

ANSWER:

Rechters 12 - Deel 1

door pastor Nathan Shepherd (Dive Chapel, Candle Key, Florida)

De band op het podium van de Dive Chapel was die zondag een groep jonge dames met de naam "Pebbles". Zij speelden praise and worship muziek in een rock stijl, maar dat ging geleidelijk over in een kalme versie van Psalm 40...

Vol verlangen heb ik op de HEER gewacht
en Hij boog Zich naar mij toe,
Hij heeft mijn roep om hulp gehoord.
Hij trok mij uit de kuil van het graf,
uit de modder, uit het slijk.
Hij zette mij neer op een rots,
een vaste grond voor mijn voeten."


De muziek was zacht, akoestisch. De stemmen zongen een melodie die de harten van de meer dan vierhonderd aanwezigen bespeelde. Veel mensen zongen mee, met hun handen in de lucht en met hun ogen gesloten.

Terwijl de laatste akkoorden van het lied verstomden, liep pastor Nathan Shepherd naar voren. Hij bevond zich nu op de betonnen vloer juist voor het podium.

“O zachtmoedige Vader, onze Heer en Helper, wij vragen U om ons te leren om geduldig op U te wachten. Wij hebben vaak het gevoel dat we zonder hoop op leven in drijfzand wegzakken. Maar wij weten, wij weten echt, Heer, dat U bij ons bent. Zelfs als we het gevoel hebben dat U er niet bent, wanneer we U niet horen, Vader, wanneer we gewoon willen opgeven en huilen... dan roepen we U in onze zielensmart toch aan. Wij geloven dat U dicht bij ons bent, ons welgevallig bent en dat U onze gebeden ZULT horen. Dank U, o Grote Schepper, dat U om ons geeft zoals alleen U dat kunt. Amen.”

“Oké, mensen, vanochtend wil ik even een paar minuten uittrekken om jullie te vertellen over de bedieningen die we hier in de Dive Chapel hebben. En als je niet betrokken bent bij een van deze bedieningen, als je er geen werk voor verzet of er niet voor bidt, dan hoop ik dat je ervoor zult kiezen om ook mee te doen. Blijf vooral bidden tot er iets in je gebeurt!

Ten eerste komen wij als gemeente, de Dive Chapel, elke zondag samen om Hem te prijzen en te aanbidden en om elkaar te onderwijzen. Elke zondagavond komen we om 18:30 uur bijeen. Niet alleen heb je dan de gelegenheid om samen met ons pizza te eten, dat doen we elke week, maar ook om vragen te stellen over wat we 's ochtends geleerd hebben. Wij, inclusief ikzelf, zitten dan gewoon hier in deze ruimte op de grond en hebben dan veel plezier wanneer we de Schrift bespreken.

Op maandagavond doen de dames een Bijbelstudie die geleid wordt door mijn vrouw Maya. Die begint om zeven uur. Op dit moment gaan ze door het boek Hosea. Ik mag er natuurlijk niet bij zijn, maar men vertelt me voortdurend dat het heel mooi is. Op dinsdagavond, rond zes uur, zetten we hier een paar basketbalnetten neer en dan spelen de mannen tot ze er bij neervallen. We spelen basketbal tot ongeveer acht uur en dan sluiten we af met een Bijbelstudie van ongeveer twintig minuten. We zijn nu bezig met een studie van het boek Kolossenzen.

De gemeente is nauw verbonden aan een werkgroep hier in de stad waar ik door de week voor werk. De naam van deze werkgroep is "Reef Restoration Ministries". Wij redden en herstellen de koraalriffen voor onze kust, maar doen ook veel werk voor de behoeftigen in onze gemeenschap. Voor degenen die niet bekend zijn met RRM: we nodigen studenten Mariene Biologie van de universiteit uit om een semester bij ons stage te lopen. Zij krijgen daar dan studiepunten voor. We besteden enorm veel tijd aan onderzoek van het koraalrif voor onze kust, de visstand en het natuurbeheer. En natuurlijk praten we veel over Jezus, onze Schepper. Het is echt enorm gaaf.

Tenslotte zijn we bezig met een soort buitenlandse missie op het Caraïbische eiland Barbuda. Het is een lang verhaal, maar het komt erop neer dat iemand ons enkele jaren geleden veertien hectaren heeft gegeven aan de kust van dat kleine eiland en nu hebben we daar enkele mensen die geestelijke zorg bieden aan de eilandbewoners. Het aantal inwoners bedraagt iets minder dan het gemiddelde aantal bezoekers dat we gewoonlijk hier op zondag in de Dive Chapel hebben. We willen in de nabije toekomst ook op die locatie een semester lang de koraalriffen gaan bestuderen.”

Nathan keek om zich heen en zei: "Zijn er vragen? We wensen echt dat je bij ons werk betrokken raakt en je kunt achter in de zaal informatiepakketjes vinden over wat we doen. Je kunt die dus gewoon meenemen als je straks naar buiten gaat.

Oké, laten we na die langdradige inleiding het boek Rechters weer oppakken, in hoofdstuk 12. Weet je nog dat we het vorige week over Jefta hadden? Hij was een piraat, een generaal in het leger en eigenlijk een man die de zaken op een heel wereldse manier aanpakte. Maar was hij een doornstruik? We hebben over Gods model voor leiderschap in Rechters 9 gesproken, toen we de gelijkenis van Jotam ontleedden. Een doornstruik werd gedefinieerd als een zelfzuchtige, overambitieuze, laag-bij-de-grondse leider die uiteindelijk een verwoestend vuur over het volk verspreidt.


Rechters 12 - Lees deel 2!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden