Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Rechters 12 - Deel 2

QUESTION: Spraakgebrekken - 2

ANSWER:

Rechters 12 - Deel 2

door pastor Nathan Shepherd (Dive Chapel, Candle Key, Florida)

“We moeten erg voorzichtig zijn en Jefta niet zomaar als een doornstruik karakteriseren, vooral omdat God hem in Hebreeën 11 in deze zogenaamde 'Hall of Fame' plaatst. Ik wil zelfs voorstellen dat Rechters 12 maar heel weinig met Jefta te maken heeft. Mijn ondertitel voor dit hoofdstuk is: 'God vaagt de zeurpieten weg'. Hmmm. Laten we daar eens wat dieper op ingaan. Wij mensen hebben een ingebouwd, automatisch zeur- en klaagsysteem. Je hoort mensen wel eens zeggen dat iedereen altijd zo aan het zeuren en klagen is. We zijn het daar dan heel snel mee eens. Nou, misschien horen jij en ik ook wel tot die 'iedereen'.

Toen we onze studie van het boek Rechters begonnen, sprak ik over de problemen die de kinderen van Israël hadden omdat zij God niet gehoorzaamden. Je kunt je dat vast nog wel herinneren. Hij vertelde hen dat zij alle "ieten" uit het Beloofde Land moesten wegwerken, maar zij deden dat niet. En net als de Israëlieten moeten ook wij, nadat we gered worden, onze zonden, 'ons vlees', uit ons eigen 'Beloofde Land' zien weg te werken. Maar we doen dat niet. We spraken over de Amorieten van de roddel en over de Filistijnen van de compromissen, weet je nog? Nou, de Israëlieten staan op het punt om meer te ontdekken over deze inwendige "ieten". En vroeger of later lopen wij ook tegen de interne groep zondaars aan, de Efraïmieten van het gezeur en geklaag.

Wanneer wij leiders klachten horen, dan moeten we ons ervan vergewissen dat deze klachten gegrond zijn. Het is goed mogelijk dat de Heer iemand heeft gezonden om onze aandacht te vestigen op een bepaald aspect van onze levens of van onze bediening waarin wij veranderingen moeten aanbrengen. Als het van de Heer onze God afkomstig is, dan zal dit op een nederige, ordelijke en respectvolle manier gebeuren.

Maar meestal zijn klachten geworteld in bitterheid. De zeurpieten willen aandacht en zullen roddel en achterklap en geruzie niet uit de weg gaan.

Ga eens even terug naar Rechters 8, waar Gideon de Midjanieten versloeg. Enkele van deze gasten komen naar hem toe om alleen maar tegen hem te blaffen. Ze zijn helemaal van streek omdat hij hen niet in het gevecht had betrokken; zij waren geen onderdeel van de driehonderd mannen die God had gebruikt om het leger van 135.000 strijders te verslaan. Let nou ons op wie deze bittere zeurpieten zijn: de mannen van Efraïm. Welnu, je kunt je misschien ook nog herinneren dat Gideon hen heel diplomatiek benaderde en zo nog meer ellende wist te voorkomen.

Nu terug naar hoofdstuk 12: we zien hier dat diezelfde groep jokers weer begint te zeuren, ditmaal tegen Jefta. Nou, de Heer zal verdeeldheid niet tolereren en Generaal Jeff deed dat ook niet. Kijk eens wat de Efraïmieten in vers 1 zeggen: 'Waarom bent u tegen de Ammonieten opgetrokken zonder ons erbij te betrekken? We zullen u met huis en al verbranden!'

Zij waren niet gelukkig met Jeffs leiderschap en wilden hem ontslaan. En dat is zacht uitgedrukt. Nou, Jefta wilde daar niets van weten. Hij zei: 'Kijk, ik had jullie opgeroepen om mij in de strijd te komen helpen en jullie weigerden dat. En nu vallen jullie mij verbaal aan en bedreigen mij. Goed dan! Je wil een gevecht, en je kunt het krijgen.' In vers vier krijgen de zeurpieten, de mannen van Efraïm, een pak slaag van Jeff en de Gileadieten - een mooie naam voor een punkband overigens.

Maar zij gingen nog veel verder. Nadat ze de mopperde Efraïmieten hadden verslagen en hen naar de andere zijde van de Jordaan hadden verjaagd, namen ze de forten op de rivieroevers in. Vervolgens vroegen zij iedereen die de Jordaan probeerde over te steken om het woord 'sjibbolet' uit te spreken. Dat woord betekent 'oversteek' of 'stromend water'. De Efraïmieten hadden een accent en spraken het woord daardoor verkeerd uit. Zij zeiden 'sibbolet', zonder 'j' dus. En dus als iemand 'sibbolet' zei in plaats van 'sjibbolet', dan wisten de Gileadieten dat het een Efraïmiet was en werd hij gedood. Hun doodvonnis bestond uit één enkel woord. Vers 6 vertelt ons dat 42.000 mannen werden gedood vanwege hun uitspraak van het woord 'oversteek'.

Wauw. De klagers werden herkend aan hun accent. Maar dat is niet ongewoon. Veel mensen die aan de Stille Oceaankust wonen hebben moeite met de 'r'. Ik heb een vriend die in Alaska woont en hij vertelde me dat er in zijn stad geen straatnamen zijn die met de letter 'J' begint, omdat de oorspronkelijke kolonisten de Engelse 'J' niet konden uitspreken. En in de Tweede Wereldoorlog gebruikte het Nederlandse verzet het wachtwoord 'Scheveningen', omdat Duitse infiltranten herkend konden worden aan de verkeerde uitspraak 'Sjeveningen'. Is het niet verbazingwekkend hoe gemakkelijk bevolkingsgroepen herkend kunnen worden aan hun spraakpatronen?

En dit toont ons hoe krachtig woorden kunnen zijn, ongeacht of ze bemoedigend of ontmoedigend zijn, vreugdevol of jammerlijk, beter of bitter. Lees Jakobus 3:5-8 eens. Deze passage zegt: 'Zo is ook de tong een klein orgaan, maar wat een grootspraak kan hij voortbrengen! Bedenk eens hoe een kleine vlam een enorme bosbrand veroorzaakt. Onze tong is net zo’n vlam: een wereld van onrecht, die onze lichaamsdelen in brand steekt. Want hij besmet het hele lichaam, hij steekt het rad van het leven in brand, met vuur uit de Gehenna. De mens heeft alle mogelijke soorten dieren weten te temmen, wilde dieren, vogels, kruipende dieren en zeedieren, maar er is geen mens die de tong kan temmen, dat onberekenbare kwaad, vol dodelijk venijn.'

Wauw! Ik ben er vrij zeker van dat God niet wil dat wij onze tongen misbruiken. En ik zelf sta bovenaan de lijst van mensen die berouw moeten tonen voor de woorden die ze gesproken hebben.

Voor mij is dus de boodschap, de les, van Rechters 12 dat God chronische, egoïstische zeurkousen wil uitroeien. En dat een doornstruik-leider gekarakteriseerd wordt door een licht ontvlambare tong. Hij zal woorden gebruiken die alles om hem heen in brand steken en vernietigen. O grote Vader, vergeef ons alstublieft wanneer wij tegenover U falen met onze woorden!”


Ga naar Rechters 13!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden