Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Rechters 11 – Deel 2

QUESTION: Piraten en moed - 2

ANSWER:

Rechters 11 - Deel 2

door pastor Nathan Shepherd (Dive Chapel, Candle Key, Florida)

“Jeff is sprakeloos. 'Dat was 300 jaar geleden! Waarom hebben deze idioten het hier al die tijd niet over gehad!?' Hij stuurt zijn gezanten terug naar de Ammonieten, dit keer met een geschiedenisles. Hij vertelt hen dat de HEER God de kinderen van Israël uit Egypte voerde en dat de koningen hen geen doortocht over hun grondgebied wilden geven, naar het land dat God hen beloofd had. Dus toen die koningen Israël aanvielen, gaf God deze volkeren en landen in hun handen. Die landen werden zo veroverd en waren dus rechtmatig van Israël.

In verzen 23 en 24 geeft Jeff ze er flink van langs. 'Wat u dankzij uw god Kemos in bezit hebt gekregen kunt u uw eigendom noemen, maar het bezit van degenen die de HEER, onze God, voor ons verdreven heeft, is ons eigendom!' En in vers 27 zegt Jeff: 'Laat de HEER, de hoogste rechter, vandaag rechtspreken tussen de Israëlieten en de Ammonieten.' Zie je Jefta's geloof en vertrouwen in God hier?

De koning van Ammon luisterde niet en maakte zich op voor een oorlog. In vers 29 lezen we, en dit is echt geweldig: 'Toen werd Jefta gegrepen door de geest van de HEER.' Hij verzamelde een leger en trok op tegen het volk van Ammon. Daar gaan we dan. Het klinkt alsof hij John Wayne, James Bond, Conan de Barbaar en Zwartbaard in één is.

Maar wacht even. Nu hij op het punt staat om helemaal uit het dolle te gaan voor God, legt Jeff om onduidelijke redenen een eed af. Een eed, zeg je? Ja, een eed.

Jeff is blijkbaar helemaal in beslag genomen door het idee dat zijn mensen hem zijn komen zoeken en hem tot leider hebben uitgeroepen. Hij zweert dat hij, als God de Ammonieten aan hem uitlevert, bij zijn thuiskomst het eerste wat hij ziet als een brandoffer aan de HEER zal opdragen. En in die tijd verwachtte hij vast een stier, een geit of een schaap.

God geeft de Ammonieten volledig in Jefta's handen. Het is een overrompelende slachtpartij. Vers 33 zegt: 'Zo bracht hij een zware nederlaag toe aan de Ammonieten, die het hoofd moesten buigen voor de Israëlieten.' Jeff is de overwinnaar, de held, de machtige generaal. Maar hij had een eed gezworen.

Wanneer hij thuis aankomt is het eerste wat hij ziet... zijn jonge dochter met een trommel, die heel blij de overwinning viert. Zij is zijn enige kind. Auw. Oh, nee!

Ik denk dat Jeff zijn eed had kunnen negeren of had kunnen proberen om er met God over te onderhandelen. Maar hij was een integer mens. Wanneer hij zijn gezin over zijn eed vertelt, berust zijn dochter in de gedachte dat dit zo moet zijn. Ze vraagt of ze nog twee maanden in de bergen mag doorbrengen om over haar maagdelijkheid te 'treuren'. Jeff laat haar gaan.

Verzen 39 en 40 spreken voor zich. 'Toen die twee maanden voorbij waren keerde ze naar haar vader terug, en hij bracht zijn gelofte ten uitvoer. Nooit had ze met een man geslapen. Sindsdien is het in Israël de gewoonte dat de jonge meisjes elk jaar vier dagen lang rouwklagen om Jefta’s dochter.'

Heeft Jeff werkelijk zijn enige kind gedood om haar als brandoffer aan God op te dragen? Toen ik dit voor het eerst las, dacht ik dat dit niet mogelijk kon zijn. God had het offeren van kinderen verboden en verafschuwde dit. De HEER had Abraham tegengehouden toen hij op het punt stond zijn zoon Isaäk te offeren. Hoe kon God nu toestaan dat Jefta deze afgrijselijke daad beging?

Een groot aantal Bijbelgeleerden uit de geschiedenis heeft al beweerd dat Jefta zijn dochter niet werkelijk doodde, maar haar slechts apart zette om een eenzaam leven als een soort non te leiden, waarin zij God aanbad en diende.

Maar na veel studie en gebed ben ik tot de conclusie gekomen dat Jefta zijn enige dochter echt doodde en als een brandoffer opdroeg. Wat, zeg je? Mijn maag draait zich om! Dat is gewoon ziek! De Almachtige HEER zou dat nooit, nooit toestaan! Hoe kan een man die zijn kind doodde en verbrandde zich in die zogenaamde 'Hall of Fame' van het geloof bevinden?

Nou, kijk eens naar de leden van die 'Hall of Fame'. Abraham stond toe, om zijn eigen hachje te redden, dat zijn vrouw in de harem van een andere man werd opgenomen. Jakob, nou we weten wel wat voor een schurk Jakob kon zijn. En we hebben zojuist gelezen wat voor een arrogante, flirtende, wereldse eikel hij uiteindelijk werd. En koning David dan.. welke van de tien geboden overtrad hij niet in zijn omgang met Batseba?

Waar het op neerkomt is dat wij ALLEMAAL dingen in ons verleden hebben waar we liever niet over praten. De Almachtige HEER heeft ons allen uit die vuile put omhooggetrokken, jongens! Het bloed van Jezus wast ons schoon! Prijs Jezus! De HEER kan ALLES vergeven!

Maar, zeg je, je eigen kind vermoorden en dan verbranden!? Dat moet toch wel te ver gaan! Sommige dingen zijn gewoon onmenselijk, gewoon te verdorven. God kan toch niet toestaan dat een mens dat met zijn eigen kind doet! Het is weerzinwekkend, walgelijk, en absoluut verwerpelijk!!! Maar hoe zit het dan met abortus tegenwoordig?"


Ga naar Rechters 12!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden