Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Inleiding tot het boek Rechters - Deel 2

QUESTION: Inleiding tot het boek Rechters - 2

ANSWER:

door pastor Nathan Shepherd (Dive Chapel, Candle Key, Florida)

Nathan Shepherd liep naar de PowerPoint projector en zette hem uit. Alle lichten gingen weer aan. Nate stond aan de voet van het grote podium.

“Dankjewel Billy en Fenway. Wij zullen de komende jaren genieten van het Queen Eileen project en wij wensen dat iedereen hier van Dive Chapel er zo veel mogelijk bij betrokken raakt." De gemeente reageerde met een instemmend applaus.

“We beginnen vandaag in het Oudtestamentische boek Rechters. Jongens, ik heb hier echt naar uitgekeken. Er zijn zoveel waarheden uit het Nieuwe Testament verweven in de 21 hoofdstukken van dit boek. Vandaag begin ik met een inleiding tot het boek Rechters en dan beginnen we volgende week met hoofdstuk 1.

“Het boek Rechters werd waarschijnlijk geschreven door de profeet Samuël, de man die David tot koning zalfde in 1 Samuël 16. Eugene Peterson zegt in de ‘Message’ vertaling van de Bijbel dat het boek Rechters 'ondergedompeld is in een bijna ongelooflijke chaos'. Ik vind dat een mooie uitspraak. Het boek Rechters behandelt de geschiedenis van het volk Israël vanaf hun intocht in het Beloofde Land tot het moment waarop God hun eis om een aardse koning te hebben inwilligt.

In de komende weken zullen wij de levens, de liefdes, de oorlogen en de problemen bekijken van twaalf mannen en een vrouw die door God als helden gebruikt werden, ook al waren de meesten van hen eigenlijk maar heel gewone mensen. Ik zou je een geschiedenisles over deze gekozen mensen kunnen geven en dat zou erg leuk zijn, maar dat is niet waar ik naartoe wil. Ik wil dat wij dit boek niet slechts beschouwen als een onderdeel van de geschiedenis van Israël, maar als een wegenkaart voor onze eigen levens in Christus. Hè, wat? Laat mij dat nog eens herhalen. Mensen, alle rommel die wij in het boek Rechters tegenkomen is eigenlijk een spiegel, een voorloper van onze eigen levens in ons eigen Beloofde Land. In 1 Korintiërs 10:11 zegt Paulus over het Oude Testament: ‘Wat hun overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken; het is geschreven om ons, voor wie de tijd ten einde loopt, te waarschuwen.’

Het model van het boek Rechters en van onze eigen levens is een cirkelvormige cyclus die uit zeven stappen bestaat. Wij allen moeten in onze eigen levens de drukpunten zien te vinden en deze cyclus doorbreken. Zoals we in Rechters zullen zien, is de top van de cirkel het vreugdevol dienen van God. Wanneer we vervolgens verleid worden, moeten we beslissingen nemen; we neigen dan van het rechte pad af te dwalen. De derde stap is het toegeven aan de zonde. Ik doe dat, en jij doet dat ook. De vierde stap is de realisatie dat we een slaaf van de zonde zijn geworden. En dan ontdekken we, net als de verloren zoon, dat we spijt hebben van onze zonde en met name de gevolgen ervan. Dus in de zesde stap van onze cirkel komen we tot inkeer en bevrijdt de Heer ons van onze zonden. En dan bevinden we ons weer aan de top van onze cirkel, waar we altijd zouden moeten zijn: het vreugdevol dienen van God.

Ik denk dat de verhalen over de rechters ons zullen helpen inzien waar wij individueel van het pad zijn afgeweken in onze levens in het Beloofde Land van de liefde van Jezus. Vergeet niet dat God de Israëlieten beval om het land binnen te trekken en alle boosaardige inwoners volledig weg te vagen. Niet omdat God een massamoordenaar is, maar omdat Hij wist dat zij, net als wijzelf, niet zij aan zij met de zonde kunnen leven. En dit is erg, erg moeilijk voor ons, omdat wij in een cultuur leven waarin de zonde zo vrijelijk beschikbaar is. Wij moeten de zonde HATEN zoals de Heer de zonde haat.

Het thema van het boek Rechters is dat gehoorzaamheid en trouw de sleutel vormen tot een overvloedig leven in het Beloofde Land van onze verlossing. Nogmaals, wij betreden het Beloofde Land in geloof. Dat is de ervaring van je redding. Maar wij wonen en leven in dit land op een overvloedige manier door gehoorzaam en trouw te zijn.

Waar het op neerkomt is dat wij de Kanaänieten in onze levens moeten overwinnen en wegvagen. Jullie zijn Westerlingen in de 21e eeuw. Leugens, hebzucht, begeerte en ongehoorzaamheid zijn de Filistijnen, Moabieten en Amalekieten in jullie wereld. Haal hun stadsmuren neer, neem hun steden in, maak de inwoners af. Maar wanneer jullie de overwinning behaald hebben, weiger dan om net zo te zijn als het volk Israël in het boek Rechters. Hou je niet bezig met de afgoden van de vorige inwoners. Laat de Filistijnen niet terugkeren in jullie 'Beloofde Land'.

Ga met mij terug in de tijd. Laten we samen eens kijken hoe de levens van de rechters dezelfde paden volgen en aan dezelfde verleidingen blootstaan als wij in onze huidige tijd. En mensen, het mooiste is dat deze 'helden' uit het boek Rechters eigenlijk allesbehalve helden lijken te zijn. De meeste mensen in deze mengelmoes van personages zijn feitelijk erg zwakke mensen. Zij voldoen niet aan de voorstelling die wij van helden hebben. We zullen een verzameling zien die bestaat uit verschoppelingen, lafaards, mensen met pleinvrees, criminelen, depressieve figuren en meerdere pessimisten. Maar God met alles aan het werk, ook met kleine dingen, zelfs met mij.

Om de tekst te vergelijken met onze moderne tijden: twee keer lezen we in dit boek de zin: 'In die tijd was er geen koning in Israël; iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed was.' Zie jij dit ook hier in Candle Key vaak gebeuren? Hier in de staat Florida? In ons eigen goede land? Elders op onze aarde? Ik wil zelfs beweren dat het 'doen wat in de eigen ogen goed is' tegenwoordig ons grootste probleem is, net zoals dit in het Beloofde Land het grootste probleem was. Dus hou je goed vast en hou je handen en voeten binnenboord, in deze achtbaan door de tijd. We gaan op een rit in de 'Grote Hebreeuwse Gilmachine'."


Ga naar Rechters 1!
WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden