Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Rechters 1

QUESTION: De vernietigende kracht van de roddel - 1

ANSWER:

Rechters 1 - Deel 1

door pastor Nathan Shepherd (Dive Chapel, Candle Key, Florida)

De laatste noten van de steeldrums vervaagden en pastor Nathan Shepherd liep naar de voorkant van het betonnen pakhuis aan de waterkant. Hij zat op de rand van het tijdelijke houten podium en sprak de gemeente, Dive Chapel genaamd, toe.

“Hmm. Dat was de reggae versie van een kerstlied. Tjonge, bedankt jongens, nu weten we dat we dit het hele jaar kunnen zingen. Goedemorgen, allemaal. Ik wil alle nieuwe bezoekers van harte welkom heten. We moesten er wat stoelen bijzetten vandaag, dus ik weet zeker dat we meer bezoekers dan gewoonlijk hebben. Ik zag zo'n tien jongens van het "Alfa Tau Omega" studentengenootschap van de Universiteit van Miami en hoewel ik niet zo'n fan ben van jullie "Miami Hurricanes" voetbalteam, zijn jullie hier natuurlijk toch van harte welkom. Ik hoop dat we jullie hier nog vaak mogen zien.

Vorige week doken we al even in het Oudtestamentische boek Rechters. Ik hoop dat jullie allemaal je Bijbels hebben meegebracht, dan kunnen we nu meteen beginnen met Rechters hoofdstuk één. Het boek Rechters vind je tussen Jozua en 1 Samuël. Het boek Ruth zit er ook nog tussen, maar dat is zo klein dat je het waarschijnlijk zult missen.

Voordat we naar de tekst gaan kijken, wil ik even iets vermelden wat ik graag vaak zeg. Voor mij persoonlijk is Handelingen 17:11 één van de belangrijkste teksten in de Schrift. Hierin lezen we min og meer: 'De mensen in Berea waren nobeler dan die in Tessalonica, omdat ze de Schrift elke dag nauwkeurig bestudeerden om te controleren wat Paulus zei.' Begrijp je dat? Om te controleren wat de apostel Paulus predikte. Nou zeg. Ik moet zeggen, jongens, zelfs een groot evangelist als Billy Graham is maar zó klein vergeleken met Paulus.” Nate hief zijn rechterhand op en hield zijn duim en wijsvinger ongeveer een centimeter uiteen.

Welnu, als deze nobele Christenen in Berea in de eerste eeuw het Woord elke dag bestudeerden om er zeker van te zijn dat de woorden van Paulus klopten, dan moeten jullie toch zeker ook de nodige tijd besteden aan de bestudering van de Schriftteksten om er zeker van te zijn dat ondergetekende de waarheid spreekt. Nietwaar?

Nu we in Rechters 1:1 gaan duiken, wil ik je eraan herinneren aan de premisse die wij willen volgen tijdens de bestudering van dit boek: de kinderen van Israël waren onophoudelijk ongehoorzaam aan God. God wenste dat zij hun Beloofde Land zouden binnentrekken en dat zij daar trouw en gehoorzaam een overvloedig leven zouden leiden. En dat is precies wat Hij ook voor ons verlangt nu wij in het Beloofde Land van onze verlossing leven. Maar net als de kinderen van Israël slagen wij er niet in om de Kanaänieten in onze levens uit te roeien en te verjagen. Wij leven zij aan zij met de zonde.

Een van de belangrijkste zonden die de meesten mensen maar niet uit hun levens kunnen verjagen is roddel en achterklap. Klopt dat volgens jullie? Ik geloof dat een groot gedeelte van ons geroddel en het neerhalen van anderen veroorzaakt wordt door onze eigen onzekerheden. In contrast hiermee zegt koning David in Psalm 17:3: ‘Wat ik ook bedenk, mijn mond overtreedt niet.'"


Rechters 1 - Lees deel 2!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden